Bottenlån för din bostad? Consector förhandlar lägsta räntan åt dig

 • Skräddarsydd service när du jämför räntor på Bottenlån!
 • Jämför bottenlån mellan flera banker!
 • Få Bästa Räntan för ditt bottenlån, som lägst ner till 1,28 % *!

Vi på Consector förhandlar dina bottenlån åt dig. Du behöver bara fylla i en ansökan, så försöker vi hitta en låg ränta – helt kostnadsfritt.

Ett urval av våra bolånepartners

SBAB logotyp
Skandia logotyp
Nordax logotyp
BlueStep logotyp

Kundbetyg för Consector

Consector får utmärkt betyg på Trustpilot

“Snabbt och korrekt och bästa resultat! Marknadsekonomi när den är som bäst! ”

— Hans

Välj typ av lån och bostad

Du kan låna upp till 85 % av bostadens värde. Minsta lånebelopp är 200 000 kr.

Belåningsgrad: 0 %

Dina uppgifter

Säkert & kostnadsfritt
Genom att skicka in ansökan godkänner jag Consectors villkor*

* *Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Med exempelränta på 1,28 % nominell ränta (1,29 % effektiv ränta) och ett bostadspris på 4 Mkr och en kontantinsats på 50 %, lånebelopp 2 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 467 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 641 130 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier

Vad är bottenlån?

Vad är bottenlån?

När en bostad köps måste minst 15 % av bostadens värde betalas med kontantinsats. Sedan kan bolånet delas upp av banken i topplån och bottenlån. Då bottenlånet har högst säkerhet ges även den lägsta räntesatsen på detta lån. Bolånet motsvarar upp till 85 % av bostadsvärdet men varierar även beroende på bankens bedömning av din ekonomi och betalningsförmåga. Resterande del består av kontantinsats som låntagaren själv måste finansiera.

Eftersom banken tar en risk vid varje lån vill de försäkra sig om att de kan täcka upp för förluster vid oförutsägbara händelser. Av den anledningen finns både bottenlån och topplån. Skillnaden vad som är topplån och bottenlån ligger i säkerheten, där räntan för bottenlån blir lägre eftersom risken är lägre för banken. Topplån är att betrakta som ett risklån där räntan är högre eftersom säkerheten är lägre från bankens perspektiv.

Ett bolån kan vara uppdelat där större delen är bottenlån och resterande del är topplån. Med andra ord kan banken erbjuda ett bolån där du kan baka in topplån i bottenlån för bostadsrätt. Då täcker exempelvis bottenlån 75 procent av bostadsvärdet, topplånet täcker 10 % och resterande 15 % utgör din handpenning. Eftersom villkoren varierar beroende på faktorer som din ekonomi och bankens praxis är det en god idé att vända sig till olika banker för att jämföra villkoren. Många gånger är villkoren förhandlingsbara.

Vi som låneförmedlare hjälper gärna dig att hitta de bästa alternativen för både topp- och bottenlån.

Villkoren för amorteringskrav varierar

Vad gäller amorteringskrav för bottenlån varierar dessa mellan olika banker. Vanligt är att amorteringsbeloppen grundas i lånets storlek i förhållande till bostadens värde. Om lånet till exempel täcker 50–70 % av värdet på bostaden kan amorteringsbeloppet vara någon procent av lånets totala storlek. Om lånet täcker ännu större del av bostadsvärdet kan det bli ytterligare någon procent. Hur amorteringen ser ut grundas också på hur du som låntagare väljer att amortera. Genom rak amortering sjunker räntan i takt med att din skuld till banken blir mindre. Vid varje amorteringstillfälle betalas samma summa under låneperioden. Rör det sig om ett annuitetslån kommer räntan minska successivt under tidens gång, medan amorteringsbeloppen ökar. Den totala summan är alltid lika hög, men kostnaden för dig som låntagare minskar hela tiden. En viktig skillnad mellan amortering och ränta är att amortering aldrig är en kostnad eftersom det är pengar som du inte hade tidigare men nu förfogar över. Ränta är däremot en kostnad eftersom det kan betraktas som hyra för pengarna du lånar.

Ränta vid bottenlån

För att hålla nere kostnaden för lånet bör alltid flera långivare jämföras innan bolånet tecknas. Att se på de olika bankernas listränta eller snittränta kan vara vägledande men eftersom räntesatsen sätts individuellt är det inte förrän vid kontakt med banken som den slutgiltiga räntan anges. När bankerna jämföras är det viktigt att se på den totala kostnaden för lånet som uppkommer. En bank kan erbjuda lägst ränta på bottenlånet men kräva toppenlån med sämre ränta. Detta medan en annan bank erbjuder högre ränta på bottenlånet men i gengäld erbjuder hela lånesumman som bottenlån. Se därför inte enbart på räntenivån utan på helhetskostnaden. Vilken bolåneränta du får har till stor del att göra med vilken bank du väljer, vilket kan ses genom officiella listräntor och jämförelse av historiska snitträntor. Som låntagare bör du vara medveten om att bankernas redovisade listräntor är de maximala – och om du inte förhandlar fram eller tar del av ränterabatter hamnar du sannolikt på den övre nivån. Vidare finns olika typer av räntor där såväl rörlig som bunden ränta kan vara fördelaktigt. För den som har stabil ekonomi är rörlig ränta ett bra alternativ eftersom det generellt sett är billigare, då banken inte är i behov av samma säkerhet. Rörlig ränta justeras var tredje månad och kan gå både upp och ner. Vid bundna bolåneräntor kommer räntesatsen att vara oförändrad under bindningstiden som varierar mellan ett och tio år. Som låntagare kan det ge ökad trygghet eftersom du har full koll på kostnaderna genom hela perioden. Nackdelen är att du behöver betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet tidigare. Bankens kalkylerade vinst behöver du därför betala oavsett hur snabbt lånet betalas tillbaka. Vi på Consector kan hjälpa dig att förhandla fram de bästa villkoren utifrån dina förutsättningar. Som låntagare kan det exempelvis vara önskvärt att dela upp lånet, där en del består av rörlig ränta, medan andra delen består av bunden ränta. Risken är självfallet att du tvingas betala ränteskillnadsersättning om lånet är uppdelat med olika bindningstider. Skulle du vilja byta långivare kan det således kosta en del om du inte noga lägger upp en plan och väger mellan olika alternativ.

Hur påverkar säkerheten räntenivån på bolånet?

När bolånet tecknas får det maximalt vara på 85% av bostadens värde. Om så sker kan banken välja att erbjuda ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet har då lägst ränta. Topplånet har högre ränta eftersom det skapar något högre risk för banken. Om man räknar med att en bostad köps för 1miljon så läggs därmed 150.000kr i kontantinsats. I detta fall räknas med ett bottenlån på 700.000kr och topplån på 150.000kr. Skulle priset på bostaden av någon anledning sjunka med 15% så finns fortfarande säkerhet för hela bolånet. Skulle personen sälja bostaden skulle lånet kunna betalas av. Det som förloras är den betalada kontantinsatsen. Om bostaden skulle sjunka i värde med 20% så är det delar av topplånet som inte kan betalas tillbaka om bostaden måste säljas. Det krävs en nedgång på hela 30% innan bottenlånet riskeras i detta exempel.

Vem kan ta ett bolån?

I princip kan vem som helst ta ett bolån så länge banken bedömer att de kommer få tillbaka sina pengar. Samtidigt finns vissa omständigheter som kan göra det svårt att få ett bolån beviljat. Grundkravet från de flesta banker är att du har en stadigvarande inkomst. För den som har betalningsanmärkningar kommer det vara svårt att få till ett bolån. Även om du har betalat av din skuld kommer uppgifterna finnas kvar i kreditupplysningsföretagens register i 3 år från det datum som skuldfrihet inträffade. Banker tar alltid en kreditupplysning på låntagare och det kan leda till många upplysningar. Eftersom många kreditupplysningar ger indikationer för banken att låntagaren planerar att ta flertalet lån kan det också påverka räntor negativt – eller i värsta fall göra att bolånet uteblir. Fördelen med att använda sig av Consector är att vi endast tar en kreditupplysning som samtliga banker sedan kan ta del av. Det gör att risken minskar avsevärt att din kreditvärdighet hos Upplysningscentralen försämras. För att ytterligare öka sannolikheten för att bolånet ska beviljas är en medlåntagare ett tänkbart alternativ. I praktiken innebär det att en eller flera personer delar solidariskt på betalningsansvaret med låntagaren, vilket i bankens ögon, ökar återbetalningsförmågan och säkerheten drastiskt. Lånsökare med betalningsanmärkningar eller låg inkomst bör ha i åtanke att banken kan komma att ställa krav på en medlåntagare för att bottenlån eller topplån ska beviljas. Självfallet går det utmärkt att sambo, familj eller vänner agerar som medlåntagare under förutsättning att de uppfyller de krav som banken ställer. Generellt behöver de uppfylla de kriterier som låntagaren själv inte gör – det vill säga frågor som rör betalningsanmärkningar eller stadigvarande inkomst. Den andra betydande faktorn har att göra med kontantinsatsen. Den som inte har 15 % av bostadsvärdet i handpenning kommer heller inte att kunna ta lån. Lösningen i många fall är att spara, alternativt att ta ett privatlån – också kallat topplån. Räntan vid topplån är aningen högre men kan vara det enda alternativet. Hos Consector kan du få hjälp med ansökan om privatlån mellan 10 000 kronor och 600 000 kronor för att möjliggöra ett bottenlån för exempelvis köp av bostadsrätt.

Vad ska du tänka på?

Innan du börjar fundera på att köpa bostad bör du få till ett lånelöfte. Genom att ansöka hos oss sköter vi hela förhandlingen med banken. Ett lånelöfte ger bland annat svar på hur mycket banken är beredd att låna ut och är en garanti som vanligtvis varar i 6 månader. Fördelen är att det är helt kostnadsfritt och möjliggör att du kan göra en snabb bostadsaffär. Dessutom vet du hur långt du kan sträcka dig i budgivningen baserat på lånelöftet. Vidare tillkommer kostnader utöver bostaden. Vid fastighetsköp som inte innefattar bostadsrätt kan kostnader för lagfart och pantbrev uppstå. Innan du köper fastigheten är det även bra att känna till om det redan finns pantbrev i fastigheten. Se till att ha alla kringkostnader klara för dig i god tid då det underlättar planeringen avsevärt.

Consector räntetabell för bolåneräntor

Bindningstid Lägsta ränta % Snittränta % Listränta % Snittrabatt % Senast ändrad
3 mån 1.28 % 1.47 % 1.74 % -0.27 % 2020-03-25
1 år 1.29 % 1.61 % 1.74 % -0.13 % 2020-03-25
2 år 1.29 % 1.58 % 1.74 % -0.16 % 2020-03-25
3 år 1.29 % 1.33 % 1.74 % -0.41 % 2020-03-25
4 år 1.29 % 1.59 % 1.74 % -0.15 % 2020-03-25
5 år 1.29 % 1.33 % 1.74 % -0.41 % 2020-03-25
7 år 1.49 % 1.76 % 1.94 % -0.18 % 2020-03-25
10 år 1.79 % 1.98 % 2.24 % -0.26 % 2020-03-25

I Consectors räntetabell hittar du våra bästa aktuella förmedlade bolåneräntor för olika bindningstider. Lägsta räntor baseras på våra samarbetsbankers lägsta erbjudna bolåneräntor med maximal rabatt för samtliga bindningstider.

Vi presenterar även snitträntor i vår räntetabell från senaste månaden (februari 2020). Snitträntor är den faktiska räntan som genomsnittet erhållit när de fått ett bolån förmedlat och utbetalt från Consectors bolånsamarbeten* under senaste månaden för olika bindningstider.

Listräntan i Consectors räntetabell baseras på den lägsta möjliga listränta som Consectors samarbetsbanker på bolån erbjuder. Listräntan visar "bankens högsta ränta". Den som skickar in en låneansökan genom Consector och blir erbjuden lån kommer därmed aldrig att få en ränta som är högre än vad den valda banken anger som listränta. Däremot går det oftast att få en lägre ränta än denna nivå. Läs mer om listränta här.

Snittrabatten som Consectors räntetabell visar är den faktiska ränterabatten som genomsnittet erhållit när de fått ett bolån förmedlat och utbetalt från Consectors bolånsamarbeten* under senaste månaden för respektive bindningstid.

Consector erbjuder bolån via samarbetspartners med bindningstiderna 3 månader, 1 års bindningstid, 2 års bindningstid, 3 års bindningstid, 4 års bindningstid, 5 års bindningstid, 7 års bindningstid och 10 års bindningstid.

Den ränta du får hos Consector och våra samarbetspartners är individuell och bestäms i slutändan utifrån din kreditscore, inkomst samt övriga lån.

* Consector samarbetar med flera bolåneaktörer. I snitträntor används i första hand räntesnittet på alla Consectors kunder som fått ett lån utbetalt av Skandiabanken under senaste månaden på de löptider som erbjuds av banken. I andra hand används den lägsta genomsnittsräntan som Consectors samarbetsbanker publicerat för månaden på respektive löptid.

Betygsätt Bolån hos Consector

4 av 5 baserat 19 röster

Allmänna villkor för Consector.se

Allmänt

Consector förmedlar bolån och andra konsumentkrediter, kontokort samt Consectors trygghetsförsäkring till privatpersoner. Consector har tillstånd av och står under tillsyn av Finansinspektionen. För information enligt konsumentkreditlagen, distansavtalslagen och försäkringsförmedlingslagen mm se Consectors informationsblad.

Tjänsten

Consector tillhandahåller en förmedlingstjänst via www.consector.se där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter genom att jämföra olika banker och andra kreditgivare. Du lämnar uppgifter om dig själv och din kreditsituation för att få anbud från ett flertal banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med. Vilka banker och kreditinstitut som Consector samarbetar med hittar du här. Dessa allmänna villkor gäller för besökare av www.consector.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Genom att anmäla dig till Consectors webbtjänst och göra en låneansökan så godkänner du dessa allmänna villkor. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12,115 22 Stockholm (hädanefter Consector).

Kreditupplysning

När du accepterat dessa allmänna genom att använda webbtjänsten och göra en låneansökan så godkänner du även att Consector beställer en kreditupplysning på dig och din medsökande. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter de banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter. Du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men detta innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. Kreditupplysning kan, av ett fåtal kreditgivare, även komma att beställas från annat kreditupplysningsföretag än UC AB, t.ex. Bisnode Kredit AB (Bisnode). Consector erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. Genom att acceptera dessa villkor godkänner du också att de banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med lämnar information om dig som de inhämtat samt lämnar ut kreditbeslut till Consector.Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Villkor för att använda webbtjänsten

För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Consector för användande av webbtjänsten. Consector erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån (se Consectors informationsblad). Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Consector via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Consector är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Consector använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt och för att säkerställa god kundkännedom. Personuppgifter som Consector inhämtar behandlas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att acceptera villkoren för tjänsten samtycker du till att Consector behandlar dina personuppgifter i enlighet med användarvillkoret.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för tjänsten
 • Kommunikation mellan oss när vi hjälper dig i specifika ärenden

När du använder tjänsten kommer viss information att inhämtas automatiskt: såsom information om dig från kreditupplysning, teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. (se även vidare om användningen av cookies nedan)

Consector behandlar din information för följande ändamål:

 • Säkerställa kundkännedom
 • Tillhandhålla tjänsten
 • Förbättra din kundupplevelse och personifiera användandet av tjänsten
 • Utveckla tjänsten samt att analysera din användning av tjänsten
 • Skicka notifiering och meddelande via mail, sms, telefon och e-post eller på annat sätt samt skicka marknadsföring om våra produkter och tjänster
 • Informera om uppdatering av tjänst och användarvillkor
 • Säkerställa och underhålla den tekniska funktionalitet hos tjänsten
 • Förhindra och förebygga missbruk av tjänsten samt förhindra användnings i strid med användarvillkor
 • Uppfylla och fullfölja förpliktelser enligt lagkrav

Consector behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, försäkringsbolag och leverantörer av tjänster i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig samt för att uppfylla de lagkrav som ställs på Consector. Consector kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Consector mottar även uppgifter om dig inklusive kredituppgifter och kreditbeslut från de kreditgivare och kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Consector spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice.gdpr@consector.se. Dit kan du också vända dig om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus.

Begränsning av Consectors ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Consector ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Consector ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren. Consector ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Consector ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Consector är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Consector själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Consector att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Consector har en ansvarsförsäkring avseende sin verksamhet som bolåneförmedlare, se Consectors informationsblad.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Consectors samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte. I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Consector ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Consector tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Consector kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Consector påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@consector.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett. consector-ffl-och-distansavtalslagen-kkl Consector FFL och distansavtalslagen KKL