Hur mycket får du låna till ditt boende? Consectors bolånekalkylator ger dig svaret

  • Lånekalkyl anpassad efter dina förutsättningar & inkomst
  • Räkna på ditt bolån med uppdaterade regler för lån
  • Kolla snabbt & enkelt kontantinsatsen inför bostadsköpet

Consectors bokalkylator är uppdaterad med de senaste reglerna inom utlåning som bolånetak och nya amorteringsregler, så det är enkelt för dig att räkna ut hur mycket du får låna & kostnaden för lånet.

Ett urval av våra bolånepartners

SBAB logotyp
Skandia logotyp
Nordax logotyp
BlueStep logotyp
Preliminärt lån: - kr

Vilken typ av bostad vill du köpa?

Ange i kronor
Eventuell medsökandes månadsinkomst före skatt (kr)
Ange i kronor

Har ni några andra privatlån?
Har ni någon annan bostad som ska behållas?
Vilken typ av bostad?

Ansök om lånelöfte

När du har börjat leta efter bostäder aktivt är det bra att ha ett lånelöfte redo.

* Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Lägsta räntan för bolån är 1,09 %, effektiv ränta 1,10 %. Consectors samarbetspartners erbjuder 3 mån till 10 års bindningstid för räntan på ditt bolån. Ex. baseras på ett bostadspris på 4 Mkr och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2,6 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier.

Ni kan preliminärt låna*

... kr
250 000 kr 1 000 000 kr
Kontantinsats:
Ni kan max köpa för:
* Observera att det angivna beloppet är en indikation och inte ett lånelöfte

Vad kostar lånet?

Efter ränteavdrag:
Ränta:

Ränta 2,04% på 3 månader

Effektiv ränta: 2,06%

Amortering:

Amortering (2%)

Före ränteavdrag: kr/mån

* Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Lägsta räntan för bolån är 1,09 %, effektiv ränta 1,10 %. Consectors samarbetspartners erbjuder 3 mån till 10 års bindningstid för räntan på ditt bolån. Ex. baseras på ett bostadspris på 4 Mkr och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2,6 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier.

Hur mycket får jag låna?

Här ovan kan du räkna på bolån i vår bolånekalkylator och få fram ett riktmärke gällande hur mycket banken är beredd att låna ut. Uträknaren visar inte exakt summa som du kommer kunna låna utan ska ses som ett estimat och en förklaring till vilka faktorer som påverkar möjligheten att få bolån.

För mer exakt svar behöver du ansökan om lånelöfte. Gå till ansökan. Consector skickar ansökan till flera olika banker eftersom bankerna kan ge lån på något olika summor.

Har du undrat hur mycket du får låna?

De som funderar på att låna till hus eller bostadsrätt har säkerligen ställt sig frågan ”Hur mycket får jag låna?”. Det är en fundamental fråga då det avgör vilka bostäder man har råd att vara med i budgivningen på. Det finns flera faktorer som bankerna tar ställning till och som därmed avgör hur mycket man får låna av dem.

Dessa faktorer kan delas in under ”Inkomster och Utgifter” (ex. bolånekalkyl, inkomster och lån m.m.) samt ”Regler och lagar” (ex. amorteringskrav, belåningsgrad m.m.).

Inkomster och utgifter

Inkomster
Bankerna gör alltid en kreditbedömning för att avgöra om inkomsterna täcker hushållets utgifter. Därmed väger låntagarens inkomst mycket tungt när lånebeloppet ska avgöras.

Det enda som tydligt regleras av inkomsten är skuldkvotstaket och därmed eventuell extra amortering. I övrigt går det inte att säga exakt hur stort belopp som får lånas enbart i förhållande till inkomst. Detta eftersom belåningsgrad, övriga lån samt familjesituation exempelvis påverkar lånesumman. Många banker utgår ifrån att man får låna mellan 5 till 6 gånger årsinkomsten.

Bolånekalkyl
I en bolånekalkyl räknas den totala boendekostnaden ut. Utöver lånekostnaden så är det exempelvis driftskostnad och månadsavgift. En bolånekalkyl visar därmed boendekostnaden vilken adderas till generella siffror för levnadskostnader beroende på hur många som bor i hushållet, ålder på dessa m.m. Därmed kan banken se hushållets genomsnittliga inkomster i förhållande till dess utgifter och avgöra hur stort lån som hushållet kan hantera.

Bolånekalkyl benämns ibland med bokalkyl eller boendekalkyl. Det är alltså samma sak dvs. en kalkyl som visar hur mycket som kostnaden förväntas bli för boendet (vilket är hushållets största fasta utgift).

Andra lån
I likhet med att bankerna räknar ut en bolånekalkyl så ser de på om låntagaren har andra lån som ökar de månatliga utgifterna. Vid stor lånesumma kan bankerna anse att det finns en något större kreditrisk och därmed erbjuda lägre bolånesumma.

Med en lånekalkyl sammanställs alla lån och krediter samt dess månadskostnad. En lånekalkyl är därmed inte samma sak som bolånekalkyl. Kom ihåg att alltid räkna på lån som du har för att kunna avgöra om dessa kan bakas in i bolånet eller om ett samlingslån ska tecknas för att skapa bättre ränta.

Fler än en låntagare
Det finns en tydlig fördel att vara två låntagare på bolånet. I och med detta får bägge personernas inkomst räknas och banken får en betydligt större säkerhet. Det är därmed lättare att låna större summa om två står på lånekontraktet än om man gör det själv. Frågan blir därmed inte längre ”Hur mycket kan jag låna?” utan ”Hur mycket får vi låna?”. Eftersom lånet tecknas tillsammans blir det ju lägre belopp per person vilket gör att lånet beviljas lättare.

Det är samma faktorer som avgör lånesumman om flera personer står på lånet som om en person gör det. Skillnaden blir att skuldkvoten blir lägre, inkomsten högre och säkerheten större. Det gör ofta att ett större belopp kan lånas.

Begränsande regler och lagar

Belåningsgraden
Ett bolån får maximalt vara 85% av bostadens värde. Det betyder att belåningsgraden är 85%. Med värde menas i regel inköpspriset på bostaden. Om du redan äger en bostad och vill teckna bolån på denna behöver först en värdering göras. Detta sker oftast av en mäklare som är godkänd av banken. Generellt är det lättare att få lån ju lägre belåningsgraden är. Det beror på att säkerheten ökar väsentligt med lägre belåningsgrad.

Amorteringskravet
Alla lån som tecknas efter 1:a juni 2016 omfattas av reglerna inom amorteringskravet. Det innebär att 2% måste amorteras varje år om belåningsgraden är över 70% och 1% om belåningsgraden är över 50%. I det fall belåningsgraden är lägre behöver inte banken ställa krav på amortering.

Belåningsgrad Minsta amortering
70–85 % 2%
50–70 % 1%
0–50 % Inget lagkrav

Ytterligare amorteringskrav från 1 mars 2018
I november 2017 röstade Finansinspektionen igenom ett skärpt amorteringskrav. Det innebär i korthet att alla som tecknar ett bolån eller höjer sitt befintliga bolån efter 1 mars 2018 omfattas av ytterligare amorteringskrav vilket innebär att om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst behöver du amortera ytterligare 1 procent av lånesumman per år. Kravet kan alltså innebära att amortering måste ske med upp till 3% av den totala lånesumman varje år.
(lån över 4,5 gånger din årsinkomst innebär ytterligare 1 % amortering)

Skuldkvoten
Eftersom amorteringsnivån påverkare hushållets totala ekonomi kan alltså hög skuldkvot innebära att lägre belopp får lånas. När bankerna ska avgöra hur stort belopp som får lånas ser de till belåningsgraden och beräknar därmed hur mycket amorteringskravet belastar hushållets ekonomi.

Sammanfattning

Svaret på frågan ”Hur mycket pengar får man låna?” är ”Det beror på…”. För det är flera faktorer som avgör lånebeloppet. Enda sättet att veta exakt hur mycket man får låna av banken är att är att ansöka om lånelöfte.

Men fråga dig inte bara ”Hur stort lån får jag ta?” utan även ”Hur stort lån kan min ekonomi hantera”. För oavsett hur banken gör bolånekalkylen så är det bara du som vet hur stort belopp du kan betala varje månad. Räkna även på en viss räntehöjning och hur detta skulle påverka din ekonomi.

Vanliga frågor:

Jag vill ha ett lånelöfte, hur gör jag?

Använd kalkylen hur mycket får jag låna och ansök sedan om lånelöfte. Om du vill prata med en bolånerådgivare kontakta Consector kundservice så hjälper vi dig.

Vad innebär belåningsgrad?

Belåningsgrad är hur stor del av bostaden som är belånad. Vid köp av en bostad för du maximalt låna 85% av bostadens värde. Ex. Vid köp av en bostad som kostar en miljon får du alltså maximalt låna 850 000 kr bolån.

Vem omfattas av det nya amorteringskravet?

Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga bolån och som har en skuld överstigande 4,5 ggr bruttoinkomsten per år omfattas efter 1 mars 2018 av det nya amorteringskravet. Nya amorteringskravet innebär att du ska amortera ytterligare 1 % per år. Läs mer på Finansinspektionens hemsida.

Omfattas jag av amorteringskravet om jag flyttar mitt bolån?

Om du flyttar ditt bolån till en annan bank och inte gör utökningar av bolånet så omfattas du inte av de nya amorteringsreglerna.

Varför ska man amortera?

Amortering innebär att du betalar av på ditt lån. Detta innebär att din skuld minskar, vilket innebär att amortering är ett sparande i sin bostad. Övertid när man amorterar på sitt bolån minskar räntekostnaderna för ditt lån i samband med lånebeloppet blir mindre.

Får man låna till kontantinsats?

Då bolånet maximalt får vara 85% av inköpspriset behöver resterande 15% betalas som kontantinsats. De flesta betalar denna summan kontant eller via försäljning av tidigare bostad.  I annat fall kan man låna till kontantinsats via privatlån. Banken väger in privatlån i totala låneutrymmet.

Hur mycket får jag låna med privatlån?

Även här spelar det roll hur stor inkomst du har, om det finns medsökande samt om du har andra lån. Om lånet är tänkt till handpenning till en bostad för ex. 2 miljoner krävs 300 000 kr i kontantinsats. Om du inte har hela kontantinsatsen kan man ev. låna genom ett privatlån, ett lån utan säkerhet.

Får man låna ut pengar privat till en bostad?

När det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, och att få lån, är det många barn som lånar från sina föräldrar. Det är då viktigt att skriva ett skuldebrev som reglerar vad som gäller för lånet. Det finns inte någon lag som säger att privat utlåning inte får ske (så länge det inte sker i större skala)

Får man låna pengar som pensionär?

Bankerna får inte neka pensionärer lån enbart på grund av att de är pensionärer. Men det går ändå inte generellt att säga att pensionärer får låna pengar, eller att de inte får låna pengar. Bankerna ser alltid till låntagarens framtida betalningsförmåga. Med lägre inkomst som pensionär blir det helt enkelt svårare att få bolån.

Får man lån om man inte har fast jobb?

Ja, det finns banker som inte anser att låntagaren måste ha fast jobb. Däremot krävs alltid att man kan påvisa inkomst och att inkomsten förväntas vara på en specifik nivå under längre tid. Generellt är det däremot betydligt svårare att få bolån om man inte har fast jobb (tillsvidareanställning).

Vem får låna till bostaden?

Olika banker har olika grundläggande krav på låntagaren. Många (men inte alla) accepterar exempelvis inte betalningsanmärkningar. Utöver det kan det finnas krav på inkomst på en viss nivå, fast anställning, gräns på andra skulder samt åldersgräns. Vem som får låna pengar hos de olika bankerna är alltså mycket olika. I Sverige får däremot aldrig lån tecknas av personer under 18 år.

Hur kan jag räkna ut hur mycket jag får låna?

I vår bolånekalkylator kan du se ungefär hur bankerna tänker när de ska avgöra hur stort belopp de kan låna ut. Kom ihåg att detta bara är en ungefärlig beräkning baserat på flera olika faktorer. Hur bankerna värderar dessa faktorer kan variera. Enda sättet att få ett exakt svar är att ansöka om lånelöfte.

Hur mycket får jag låna till bostad?

Som mest får du låna 85% av bostadens värde genom bolånet.

Vad händer om räntan ändras på ditt bolån?

Exemplet är beräknat på ett lån på 2 000 000 kr.

 

Ränteförändring Ökning per månad, före ränteavdrag Ökning per månad, efter ränteavdrag
+ 1% 1667 1167
+ 2% 2500 1750
+ 3% 3333 2333
+ 4% 4167 2917
+ 5% 5000 3500