Consector Låna med låg ränta – Tryggt och säkert

Spara pengar genom att jämföra hypotekslån - vi sänker räntekostnaderna åt dig

Vi på Consector förhandlar dina lån åt dig. Du behöver bara fylla i en ansökan, så kan vi hitta en lägre ränta – helt kostnadsfritt.

Välj typ av lån och bostad

Kr
Kr Ange det belopp du vill låna. Du kan låna upp till 85 % av bostadens värde.

Belåningsgrad: 0 %

Dina uppgifter

Säkert & kostnadsfritt
Ingen kreditupplysning tas i detta skede. Genom att skicka in ansökan godkänner jag Consectors villkor*

* Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Lägsta räntan för bolån är 1,15 %, effektiv ränta 1,16 %. Ex. baseras på ett bostadspris på 4 Mkr och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2,6 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier.

Hypotekslån

Hypotekslån

Hypotekslån är ett lån där ett objekt finns som säkerhet (pant) för lånet. Det som karaktäriserar hypotekslånet, mot andra låneformer med säkerhet, är att låntagaren får behålla pantobjektet i sin ägo. Istället för att ge bort panten till panthavaren (exempelvis banken) representeras den av ett pantbrev. Även lån via en pantbank sker med säkerhet men detta är alltså inte ett hypotekslån då låntagaren i detta fall lämnar ifrån sig objektet som är säkerhet för lånet.

 

När en privatperson väljer att söka hypotekslån handlar det i de allra flesta fall om ett bolån. När lånet tecknas skrivs ett pantbrev som därmed ger banken rätten att sälja bostaden i det tillfälle som skulden inte kan drivas in på annat sätt.

 

Vad är hypotekslån?

 

Hypotekslån är en låneform som vanligtvis används vid bostadslån. Det handlar om att lämna en form av pant när man lånar pengar, och vid lån vid bostadsköp blir ett hypotekslån knutet till själva bostaden. Då kan banken, i värsta fall, beslagta bostaden om inte låntagaren skulle kunna betala tillbaka sin skuld. Ett hypotekslån ger god garanti för banken och låg och fast ränta för låntagaren.

Vad är hypotekslån

 

Risken för långivaren

 

Långivare löper alltid en risk att inte få tillbaka sina pengar. Teoretiskt skulle låntagaren kunna strunta i att betala tillbaka lånet och inte betala en enda avgift. För att långivaren skall ta betalt för denna risk så tar de betalt i form av en ränta. Desto större risken är att inte få tillbaka pengarna ju högre blir priset att låna pengar och därmed blir räntan högre. Om en långivare går miste om lånet och dess räntor så skulle pengarna ha kunnat användas till något annat som genererade en intäkt. Därför är banker och kreditgivare förhållandevis restriktiva ju större summor som lånas ut. För att erhålla en låg ränta är hypotekslånet med bostaden som säkerhet den enda vägen att få en låg ränta,

 

Vad är det för skillnad på bolån och hypotekslån?

 

Hypotek betyder pant på grekiska och för att få ta ett bolån så krävs oftast bostaden som pant. Därmed är bolån och hypotekslån samma sak i och med att lånet avser en bostad som sedan utgör själva säkerheten.

 

Hur säker är tillgången?

 

Räntesatsens storlek beror på säkerheten i tillgången som pantsätts. En säkerhet kan vara reell, det vill säga något man faktiskt kan ta på, eller helt enkelt grundas i låntagarens betalningsförmåga som blancolån. Hypotekslån är lån där det krävs en reell säkerhet. Det tydligaste exemplet på ett hypotekslån är bolånet.

 

Det är inte hela bolånet som betraktas som ett hypotekslån, utan enbart bottenlånet. Det är ju bara för bottenlånet som bostaden fungerar som säkerhet. Ett eventuellt topplån är alltså inget hypotekslån då topplånet är ett blancolån utan säkerhet som grundar sig i låntagarens framtida betalningsförmåga.

Det är det faktum att bottenlånet är ett hypotekslån medan topplånet är ett privatlån som gör att räntan på bottenlånet är lägre än räntan för topplånet. Det kan skilja flera procentenheter mellan de olika räntesatserna för de olika lånen.

 

Låg ränta på hypotekslån?

 

I och med att bostaden används som säkerhet så är garantin för banken att få tillbaka pengarna mycket hög och därför kan banken sätta en låg ränta för att de behöver inte vara oroliga att förlora pengarna. Den låga räntan är också den största fördelen för dig som konsument, genom att tillåta att din bostad sätts i pant så får du betala lägsta möjliga ränta givet dina förutsättningar för lånet.

 

Varför står det Handelsbanken Hypotek eller Swedbank Hypotek på mitt skuldebrev?

 

Banker och kreditgivare som beviljar bolån med säkerhet så kallade hypotekslån låter egna specialiserade bolag med hypotek i namnet stå för utlåningen. Detta är för att tydliggör att det avser lån med säkerhet. Dessa bolag tillhör samma koncerner.

Hur hjälper Consector dig att hitta bästa hypotekslånet?

Även om skillnaden kan upplevas liten mellan bankernas räntor på hypotekslånen så gör det stor skillnad i längden gällande lånets kostnad. Dessa lån brukar vara på stora belopp och amorteras över längre perioder vilket gör det extra viktigt att jämföra räntenivåerna innan lånet tecknas. Jämför därför alltid flera olika banker när du ska ta ett hypotekslån.

 

Så gör du:

 

Vi hjälper dig att få en låg ränta på hypotekslån genom att jämföra flera banker. Första steget är att kontakta oss via telefon, 0770-221 222, mail eller kontaktformulär. Vi går då igenom de ekonomiska förutsättningarna med dig och skapar tillsammans en låneansökan utifrån dessa.


När låneansökan är färdigställd och insänd genomför vi en kreditupplysning och sammanställer den information som bankerna behöver för att avgöra vilken räntenivå på hypotekslånet de är villiga att erbjuda. Bankernas låneförslag presenteras inom kort för dig och du kan därefter välja bästa hypotekslånet utifrån ränta, belopp, amorteringstid m.m.


Den jämförelse som vi erbjuder kostar aldrig något för dig som låntagare. Du kan därmed genomföra en räntejämförelse oavsett om du vill teckna ett nytt bolån eller omförhandla befintliga lån utan att du behöver betala för detta. En jämförelse är heller aldrig bindande. När du fått låneförslagen väljer du själv om du vill teckna ett hypotekslån hos någon av de banker som finns med i jämförelsen eller om du avstår.


Tack vare vår jämförelsetjänst kan du på ett enkelt sätt hitta billiga hypotekslån och se hur mycket du sparar på att väja det billigaste alternativet.

Skäl till att jämföra hypotekslån via Consector

  • Alltid gratis oavsett hur ofta du genomför jämförelse
  • En enda kreditupplysning sker – trots att många banker svarar på låneförfrågan
  • Effektivt sätt att pressa räntan på nya eller befintliga lån
  • Vi jämför även hypotekslån till personer med betalningsanmärkningar
  • Snabb väg att hitta billigaste hypotekslånet från flera olika alternativ

Amorteringskrav och hypotekslån


Generellt finns amorteringskrav på hypotekslån. Hur de är utformade beror på vad för slags säkerhet som används för lånet. Den vanligaste formen av hypotekslån är bolånet och för denna låneform infördes amorteringskrav 1:a juni 2016. Det innebär att alla bolån som tecknas efter den dagen innefattas av amorteringskraven.


Med amorteringskravet behöver du som låntagare årligen amortera på ditt lån till att belåningsgraden sjunkit till under 50%. Så länge som belåningsgraden är 50–70% är kravet på amortering 1% och vid en belåningsgrad upp till 85% ökar kravet på amortering till 2%.


Det finns även tillfällen då banken kan göra undantag från dessa krav. Det kan exempelvis vara vid dödsfall inom familjen, arbetslöshet eller vid inköp av nyproducerade bostäder. Läs mer om amorteringskravet i vår ordbok.

Läs mer

Vanliga frågor

Vi vill att att du ska känna dig trygg när du ansöker om lån via oss. Om du är du osäker på något, läs gärna igenom våra Frågor & svar, eller kontakta vår kundservice på 0770-221 222.

Vad betyder Hypotekarisk pant?

Ordet hypotek kommer från grekiskans hypotheke och betyder underlag/pant. Hypotekarisk pant och hypotek betyder exakt samma sak. Vanligtvis används bara ordet hypotek. Detta är den pant som används vid ett hypotekslån.

Finns det hypotekslån för pensionär?

Bankerna har olika krav som måste vara uppfyllda för att hypotekslånet ska beviljas. Det kan exempelvis finnas krav på inkomst eller att personen är maximalt en viss ålder. Ofta är det lättare för pensionärer att få hypotekslån om det är två personer i hushållet som har inkomst och som därmed kan teckna lånet tillsammans.

Vilken ränta får jag på hypotekslånet?

Consector samarbetar med flera banker och genom att söka hypotekslån via oss kan vi presentera flera olika låneavtal. Sedan kan du välja det billigaste hypotekslånet och därmed spara en stor summa varje år. Vilken ränta som bankerna erbjuder beror på flera faktorer. Bland annat spelar det roll hur stort belopp som lånas, belåningsgrad samt din egen betalningsförmåga. Det är även vanligt att det går att få lägre ränta genom att ha ett flertal banktjänster hos samma bank.

Hur stor summa kan lånas?

Med hypotekslån finns alltid en gräns för hur stor belåningsgraden får vara. Gäller det bolån är gränsen på 85%. Det betyder att summan på hypotekslånet får motsvara 85% av bostadens värde.

Går det att lösa hypotekslån i förtid?

Ett hypotekslån kan alltid lösas i förtid. Har du däremot bunden ränta har banken rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning. Hur stor denna avgift blir beror delvis på kvarvarande lånesumma, räntenivå och hur lång tid det var på bindningstiden. Vill du lösa hypotekslån med bunden ränta bör du först kontakta din bank för att höra hur stor avgift som i sådant fall skulle uppstå.

Är hypotekslån och bolån samma sak?

Ett bolån är ett slags hypotekslån. Detta då ett pantbrev skrivs och banken har bostaden som säkerhet trots att du som låntagare har kvar bostaden. Däremot är inte alltid ett hypotekslån ett bolån. Det finns exempelvis företagshypotek och skeppshypotek. I dessa fall är det företagets lösa egendom alternativt ett fartyg som är som pant för lånet.

Betygsätt Bolån hos Consector

5 av 5 baserat 12 röster

Allmänna Villkor