Consector hjälper dig med bolånet. Vi gör en bedömning av din betalningsförmåga.

  • Vi fokuserar på din betalningsförmåga
  • Vi hjälper även dig utan fast anställning med bolån
  • Vi kan hjälpa dig trots betalningsanmärkning

Vi har även bolånealternativ till storbanken. Tjänsten är helt kostnadsfri och även om du fått nej hos storbanken hjälper vi dig gärna. Vi samarbetar i nuläget med Skandiabanken, Nordax Bank och BlueStep Bank.

Kundbetyg för Consector

Consector får utmärkt betyg på Trustpilot

“Bra handläggare, snabb uppföljning, bra information om banken. Kan verkligen rekommendera detta företag till alla som vill förbättra sin privatekonomi.”

— Paula

Välj typ av lån och bostad

Kr
Kr Ange det belopp du vill låna. Du kan låna upp till 85 % av bostadens värde.

Belåningsgrad: 0 %

Dina uppgifter

Säkert & kostnadsfritt
Genom att skicka in ansökan godkänner jag Consectors villkor*

* Consector erbjuder bolån via samarbetspartners. Lägsta räntan för bolån är 1,09 %, effektiv ränta 1,10 %. Consectors samarbetspartners erbjuder 3 mån till 10 års bindningstid för räntan på ditt bolån. Ex. baseras på ett bostadspris på 4 Mkr och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2,6 Mkr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar), återbetalningstid 50 år och ingen uppläggningsavgift. Innan bolånekredit beviljas görs en kreditprövning av banken. Banken gör en bedömning av din återbetalningsförmåga utifrån din ekonomiska situation och bankens fastställda kriterier.

Bolån, inkomst och anställningsform

Bolån, inkomst och anställningsform

Consector tar dig vidare i din bostadsaffär och hjälper dig med bolånet. Vi bedömer din betalningsförmåga och tar hänsyn till dina löpande inkomster istället för att bara bedöma en fast anställning. Vi hjälper dig med bolånet även när andra banker sagt nej pga. anställningsform. Det är din framtida betalningsförmåga som styr dina möjligheter till ett bolån, även om du inte är fast anställd men har goda inkomster ser vi till att hjälpa dig med ett bolån. Consector fokuserar på att se möjligheter och att trygga din bostadsaffär.

Bolån utan fast anställning

I vårt moderna samhälle blir det allt vanligare med alternativa anställningsformer. Detta medför att många konsumenter som inte är fast anställda får ett nej hos bankerna när de ansöker om bolån. Consector ser inte att nya anställningsformer ska vara ett hinder för att få bolån utan bedömer betalningsförmågan. I dagens samhälle har nästan 20% en tidsbegränsad anställning, alt. fler startar egna företag och många arbetar som konsulter med varierande inkomster. Detta medför att vi måste anpassa våra bedömningar och se på inkomsten snarare än anställningsform. Consector vill göra en rättvis bedömning snarare än att bara titta på lönehistorik.

Bolån trots betalningsanmärkning

Många av storbankerna har strikta regler att inte bevilja bolån till personer med betalningsanmärkningar. Bankerna ser en ökad risk att låna ut till personer som har betalningsanmärkning och säger därför nej till majoriteten istället för att bedöma framtida betalningsförmågan. Storbankerna ser ofta en betalningsanmärkning som att man inte sköt sin ekonomi och därför nekar de bolån. Consector arbetar med ett antal banker som beviljar bolån trots betalningsanmärkning. Dessa banker ser till kundens nuvarande ekonomiska situation och baserar inte sin bedömning på anmärkningen i kreditupplysningsregistret. Bankerna som beviljar bolån trots betalningsanmärkning ger oftast en lite högre ränta för risken men du som kund kan alltid byta tillbaka till ett vanligt bolån när betalningsanmärkningen gått ut.

Bolån för frilansare, egen företagare och vikarie

Många storbanker har svårt för att bedöma nya anställningsformer såsom frilansare, egen företagare, projekt- och vikarieanställningar. Detta innebär att många får nej på sin bolåneansökan om man inte har en fast anställning. Consector arbetar både med storbanker och nischbanker vilket medför att vi kan hjälpa dig med bolån även om du inte är fast anställd. Consector bedömer din betalningsförmåga snarare än din anställningsform. Consector försäker ha ett modernt och öppen syn på inkomster. Vi förstår att det finns flera olika sätt att ha en stabil inkomst, vi bedömer vad du tjänar och värderar din betalningsförmåga. Bankerna bedömer risker olika och det finns därför ett stort värde av att använda en aktör som arbetar med olika banker nr du ska söka bolån.

Banken har sagt nej till bolånet och min bolåneansökan

Även om du är en kreditvärdig privatperson med solid ekonomi så kan det vara så att du inte beviljas bolån via storbankerna. Att du får nej på din bolåneansökan hos banken behöver inte innebära att du inte kommer bli beviljad bolån av någon annan bank. Nischbankerna har fokuserat på att ta fram en bolåneform som riktar sig till kreditvärdiga låntagare som fått nej av storbankerna. Bolånet hos nischbankerna är bättre anpassade till de moderna anställningsformerna som finns vilket medför att de beviljar fler kunder bolån. Hur bankerna tar betalt för sina bolån och vilken ränta de tar beror på hur de bedömer risker. I dagsläget är nischbankernas räntor aningen högre än storbankernas och där bör man bedöma möjligheten att få köpa bostaden i förhållande till räntekostnaden.

Betalningsförmåga vs. fast inkomst

I dagens samhälle finns det väldigt många privatpersoner som inte har en fast anställning. Consector ser vikten av att bedöma kundens betalningsförmåga och ser inte att man ska nekas bolån bara för man inte har en fast anställning. Consector gör en helhetsbedömning av kundens kreditvärdighet, inkomst och betalningsförmåga. Consector gör endast en kreditupplysning på kunden och skickar kunden vidare till sina samarbetsbanker. Consector samarbetar både med nischbanker och storbanker och vi gör gärna en omprövning av ditt ärende om du fått nej av banken. Vi bedömer din betalningsförmåga baserat på din framtida förmåga snarare än att bara se över en fast inkomst.

*Consector har tillstånd till förmedling av konsumentkrediter och står under tillsyn av Finansinspektionen. Consector bedriver förmedling av konsumentkrediter i enlighet med lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Consector är inte en oberoende kreditförmedlare utan samarbetar med några av Sveriges ledande banker. I nuläget samarbetar vi med följande bolåneleverantörer; Skandiabanken, BlueStep Bank och Nordax Bank.

Consector räntetabell för bolåneräntor

Bindningstid Lägsta ränta % Snittränta % Listränta % Snittrabatt % Senast ändrad
3 mån 1.09 % 1.12 % 2.00 % -0.88 % 2019-09-18
1 år 1.09 % 1.09 % 2.00 % -0.91 % 2019-09-18
2 år 1.09 % 1.09 % 2.00 % -0.91 % 2019-09-18
3 år 1.09 % 1.31 % 2.00 % -0.69 % 2019-09-18
5 år 1.09 % - 2.00 % - 2019-09-18

I Consectors räntetabell hittar du våra bästa aktuella förmedlade bolåneräntor för olika bindningstider. Lägsta räntor baseras på våra samarbetsbankers lägsta erbjudna bolåneräntor med maximal rabatt för samtliga bindningstider.

Vi presenterar även snitträntor i vår räntetabell. Snitträntor är den faktiska räntan som genomsnittet erhållit när de fått ett bolån förmedlat och utbetalt från Consectors bolånsamarbeten* under senaste månaden för olika bindningstider.

Listräntan i Consectors räntetabell baseras på den lägsta möjliga listränta som Consectors samarbetsbanker på bolån erbjuder. Listräntan visar "bankens högsta ränta". Den som skickar in en låneansökan genom Consector och blir erbjuden lån kommer därmed aldrig att få en ränta som är högre än vad den valda banken anger som listränta. Däremot går det oftast att få en lägre ränta än denna nivå. Läs mer om listränta här.

Snittrabatten som Consectors räntetabell visar är den faktiska ränterabatten som genomsnittet erhållit när de fått ett bolån förmedlat och utbetalt från Consectors bolånsamarbeten* under senaste månaden för respektive bindningstid.

Consector erbjuder bolån via samarbetspartners med bindningstiderna 3 månader, 1 års bindningstid, 2 års bindningstid, 3 års bindningstid och 5 års bindningstid.

Den ränta du får hos Consector och våra samarbetspartners är individuell och bestäms i slutändan utifrån din kreditscore, inkomst samt övriga lån.

* Consector samarbetar med Skandiabanken och i snitträntor används räntesnittet på alla Consectors kunder som fått ett lån utbetalt av Skandiabanken under senaste månaden.

Betygsätt Bolån hos Consector

5 av 5 baserat 6 röster

Allmänna villkor för Consector.se

Consector tillhandahåller en tjänst där privatpersoner ges möjligheten att konkurrensutsätta sina krediter. Privatpersoner fyller i uppgifter om sin kreditsituation för att få anbud från ett flertal anbudsgivare. Nedanstående allmänna villkor gäller för besökare av www.consector.se (hädanefter Webbplatsen) som använder vår webbtjänst vilken även omfattar vår budgivningsplattform. Webbtjänsten tillhandahålls av Consector AB, organisationsnummer 556961-4216, Narvavägen 12, 115 22 Stockholm (hädanefter Consector). Genom att acceptera dessa allmänna villkor och att använda webbtjänsten så godkänner du att Consector beställer en kreditupplysning på dig som person. Kreditupplysningen lämnas av UC AB. UC AB registrerar en s.k. omfrågning på dig varefter banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med kan inhämta en kreditupplysning på dig. Endast en kreditupplysning registreras samtidigt som flera banker och andra kreditgivare som Consector samarbetar med får ta del av kreditupplysningen på dig utan att ytterligare frågor registreras. UC AB kommer att skicka hem omfrågandekopior till din folkbokföringsadress. Omfrågandekopiorna skickas hem för att du ska veta vilken information som lämnats ut om dig och vilka som tagit del av dina uppgifter. Notera att du kan få flera omfrågandekopior hemskickade till dig men att det inte innebär att flera kreditupplysningar registreras på dig. Consector erbjuder därmed en kostnadsfri tjänst för privatpersoner att konkurrensutsätta sitt kreditengagemang genom att förmedla låneerbjudanden från banker och andra kreditgivare. För att använda webbtjänsten krävs att du accepterat dessa allmänna villkor samt att du är minst 18 år gammal och har en inkomst motsvarande minst 10 000 kr per månad (120 000 kr per år). Du skall också vara bosatt i Sverige. Genom att godkänna villkoren försäkrar du som kund att uppgifterna är korrekta och att du är behörig att använda webtjänsten samt åtar dig att anmäla förändringar i de uppgifter du lämnat Consector för användande av webbtjänsten. Consector erhåller ersättning från våra samarbetspartners i form av en provision vid förmedlat lån. Vid medsökande måste även medsökande uppfylla ovanstående krav. Som kund måste du därför informera medsökande om dessa allmänna villkor och säkerställa hans eller hennes godkännande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hos Consector via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Consector är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård. Consector använder uppgifterna för att kunna utföra tjänsten som du beställt. Personuppgifter som Consector inhämtar behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Sådana personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, IP-nummer, ekonomisk information m.m. Consector behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst vi erbjuder och lämnar för detta ändamål även ut dina personuppgifter till de kreditgivare och kreditupplysningsinstitut med vilka vi samarbetar, i syfte att tillhandahålla de bästa förutsättningarna för dig. Consector kan även vid framtida tillfälle välja att kontakta dig med information om nya tjänster eller erbjudanden. Dina personuppgifter kan också komma att läggas till grund för kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistisk analys. Consector spelar in all telefonkontakt vi har med dig, för att kunna säkerställa den överenskommelse vi träffar med dig och för att säkerställa kvalitén på de tjänster vi levererar till dig. Inspelningar och de övriga uppgifter vi sparar om dig kommer att ligga kvar i våra system så länge vi har ett kundförhållande med dig. För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per e-post till kundservice@consector.se. Dit kan du också vända dig om du vill inte vill att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig. Vi skyddar dina personuppgifter genom brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus.

Begränsning av Consectors ansvar

Information, uträkningar och rekommendationer lämnade av Consector ska endast betraktas som vägledande förslag på hur du kan gå till väga, och det är upp till dig som användare av våra tjänster att värdera lämnad information för att avgöra om den är tillämplig på din individuella situation och privatekonomi. Consector ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå, låneavtal med någon av de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar. Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de banker och andra kreditgivare med vilka vi samarbetar utgör rådgivning från den banken eller kreditgivaren, och avtal som du tecknar med dessa företag är ett avtal mellan dig och banken eller kreditgivaren. Consector ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från banker och andra kreditgivare. Consector ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkt eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till utförandet av finansieringstjänster av tredje part. Consector är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåll avseende strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Consector själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Consector att tillgängliggöra Webbplatsen eller vidta åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört.

Ansvar för information på vår webbplats

Innehållet på Webbplatsen är skyddat enligt lag om upphovsrätt. Det är förbjudet att utan Consectors samtycke göra kopior av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det anbud som du får genom att använda dig av Webbplatsen och dess budgivarplattform får endast användas för eget bruk och inte i eget kommersiellt syfte. I den mån som Webbplatsen innehåller länkar till tredje parters webbsidor kan innehållet på sådana webbsidor vara skyddade av dessa tredje parters immateriella rättigheter, och Consector ansvarar inte för innehållet på sådana tredje parters webbsidor. Information som visas på Webbplatsen har vi erhållit från källor som vi bedömer vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller helt uppdaterad. Consector tar därför inte ansvar för ekonomiska transaktioner eller andra rättshandlingar som grundats på information på Webbplatsen, utan användande av sådan information sker på egen risk. Consector kan inte heller garantera att din användning av Webbplatsen eller nedladdat material från Webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterad till din användning av Webbplatsen, såsom men inte begränsat till, förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar. Användning av Webbplatsen sker således på egen risk för sådan skada eller förlust. Besökare ska omgående för Consector påtala (reklamera) fel eller brister på Webbplatsen och budgivningsplattformen som påverkar besökare på ett menligt sätt. Reklamation ska lämnas så snart du upptäckt eller bort upptäcka felet/bristen. Reklamation görs till reklamation@consector.se

Användning av cookies

På Webbplatsen använder vi cookies. Detta är en liten textfil som Webbplatsen begär att få spara på din dator. Cookies används i syfte att förstå hur våra besökare använder Webbplatsen och för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella förändringar av dessa allmänna villkor genom särskilda meddelanden på Webbplatsen och genom att uppdatera och publicera en ny version av dokumentet på Webbplatsen. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.