Vi minskar din räntekostnad

Consector är experter på lån och krediter. Vår uppgift är att vara din expert, och ge dig de bästa alternativen.

Consector är en låneförmedlare som erbjuder personlig rådgivning för att underlätta för privatpersoner att hitta de bästa lånevillkoren för såväl bolån som privatlån och kreditkort. Erbjudandet går ut på att helt kostnadsfritt hjälpa kunder att utvärdera och konkurrensutsätta hela sitt kreditengagemang. Målsättningen är att minska räntekostnaderna.

Unika analyser görs på varje kund för att säkerställa behov och profil. Därefter får ett antal utvalda banker delta i en upphandling. På så vis säkerställs att rätt kund paras ihop med rätt bank. Möjligheten till en långsiktig relation mellan parterna ökar dessutom.

Målsättningen är att minska räntekostnaderna.

Ägare

Consector är ett privatägt bolag. Bakom bolaget står grundarna och entreprenörerna Pontus Holgersson och Jonas Ryberg som båda har en mångårig bakgrund inom bank- och finansbranschen. Övriga delägare är bland annat Max Matthiessen och Optimizer Invest.

 

vijo_1609_6962Jonas Ryberg (till vänster) och Pontus Holgersson (till höger)

Historia

När vi undersökte marknaden för lån och krediter såg vi att det saknades en aktör som kunde konkurrensutsätta och förbättra privatpersoners totala lån- och kreditengagemang. En part som kunde göra det enkelt att förhandla med banker och sänka räntekostnader. Därför grundade vi Consector 2014.

Att vända sig till Consector är tryggt och säkert.

Säkerhet

Att vända sig till Consector är tryggt och säkert. Våra processer sker i samarbete med Upplysningscentralen. Du som kund kan i lugn och ro fundera över de förslag som tas fram specifikt för din profil utan att förbinda dig till något.

Consector har tillstånd från Finansinspektionen avseende förmedling av bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och står under Finansinspektionens tillsyn.
Organisationsnummer: 556961-4216
FI-Institutnummer: 44027

Expertis

Consector är experter på lån och krediter. Vår uppgift är att vara experten på våra kunders sida.

Vår Vision:
Consector ska revolutionera hur konsumenter upphandlar lån och krediter i Norden.

Välkommen att bli kund och sänka dina räntekostnader!