FRÅGOR & SVAR

Något du undrar över?

DET ÄR MYCKET ATT HÅLLA KOLL PÅ MED LÅN

Vi har därför samlat ihop de vanligaste frågorna här. Hittar du inte svaret på det du undrar? Då är du så klart välkommen att kontakta kundservice!

Vad är en bolåneförmedlare?

En bolåneförmedlare är en mellanhand som arbetar på kundens sida mellan banken och kunden. Bolåneförmedlaren inhämtar anbud med priser och räntevillkor från flera banker för att sedan låta kunden ta ställning till dessa. Kunden väljer sedan det erbjudande som passar bäst.

Vad är en låneförmedlare?

En låneförmedlare är en mellanhand mellan kunden och banken. Låneförmedlaren jämför priser och räntevillkor mellan flera olika banker och låter kunden ta ställning till dessa. Genom en budgivning så konkurrensutsätts flera banker. Kunden väljer sedan det erbjudande som passar bäst.

Vad är den största fördelen med att gå via en låneförmedlare?

Den största fördelen med att jämföra lån via en låneförmedlare är att med endast en kreditupplysning så kan man som kund få bud från flera olika banker. Skulle man som kund göra jobbet själv så kan det bli många kreditupplysningar inom en kort period vilket kan belasta kreditvärdigheten negativt. Låneförmedlare är en förhållandevis ny företeelse i Sverige. Den första aktören som skapade en gemensam kreditupplysning även kallat låneförmedlarlösning för att inhämta erbjudanden lanserade redan år 2007. Att gå via en låneförmedlare kan jämföras med att jämföra resor via internet. Resehemsidan står inte bakom själva resan utan det gör flygbolaget. Däremot är det resehemsidan som förmedlar kontakten och ser till att du hittar bästa villkoret.

Varför ska man använda en låneförmedlare om man har en personlig bankman?

En personlig bankman arbetar för en bank. En låneförmedlare står på kundens sida och arbetar med tiotals personliga bankmän som får tävla i en budgivning. Precis som att jämföra pris på nätet för att hitta den billigaste tv apparaten, likaså fungerar en låneförmedlare att hitta det billigaste lånet.

Vilka banker samarbetar Consector med?

De kreditgivare avseende bostadskrediter som Consector för närvarande samarbetar med är Skandiabanken, SBAB, Bluestep Bank och Nordax Bank.

För övriga krediter samarbetar Consector med Marginalen Bank, Forex Bank, Nordnet Bank, Konsumentkredit, TF Bank, Collector Bank, Euroloan, Santander Consumer Bank, MoneyGo, Avida Finans, Sevenday Bank, Wasa Kredit, Svea Ekonomi, Bluestep Bank, Lån & Spar, Balanzia, OKQ8 Bank, Bank Norwegian, Lendify, Resurs Bank, BraBank Northmill/Credway, Moank, Brocc och GoodCash.

För kreditkort har Consector samarbeten med Supreme Card/Resurs Bank och förmedlar även kreditkort via tredjepartsleverantör.

Vad är Consectors ansvarsförsäkring?

I sin egenskap av förmedlare av bostadskrediter har Consector tecknat en ansvarsförsäkring hos If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr: 516401-8102, 106 80 Stockholm. Telefon: 0771 43 00 00. E-post: ansvarsskador@if.se .

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust (s.k. ren förmögenhetsskada) där du anser att Consectors genom fel eller försummelse vid förmedling av bostadskrediter har vållat skadan har du i vissa fall möjlighet att få ersättning för skadan.

Om du vill göra anspråk på ersättning måste du underrätta Consector om detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Du har även rätt att framställa krav på ersättning direkt till försäkringsgivaren i den mån ersättning för skadan inte lämnats av Consector. Krav på sådan ersättning ska framställas till försäkringsgivaren inom tio år från rådgivningstillfället. Du kan inte kräva skadestånd om mer än 10 år har gått från rådgivningstillfället.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 460 000 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är totalt 750 000 euro.

Ansvarsförsäkringen omfattar inte Consectors förmedling av andra krediter än bostadskrediter eller förmedling av försäkring.

Vilka är de största låneförmedlarna i Sverige?

Den mest kända låneförmedlaren är Lendo tack vare sin marknadsföring. Därefter finns en uppsjö av olika låneförmedlare. Consector är Sveriges ledande fullsortimentbutik för lån och krediter och en av de få låneförmedlarna som kan hantera och förmedla bolån, privatlån och kreditkort till sina kunder.

Vilken låneförmedlare är bäst i Sverige?

Det finns många duktiga låneförmedlare på marknaden. Det viktigaste för dig som kund är att undersöka om låneförmedlaren står under Finansinspektionens aktiva tillsyn. Det betyder att låneförmedlaren följer de lagar och riktlinjer som finns på marknaden samt opererar efter god sed och tar tillvara konsumentens intressen. Consector är en av de få låneförmedlarna som har tillstånd hos Finansinspektionen att förmedla Bolån, Privatlån och andra lån och krediter.

Vilken bank ska man välja för bolån?

Det finns många olika banker att välja bland för bolån. De flesta banker sätter räntevillkor efter hur mycket du som kund kan placera i sparkapital (aktier, fonder, sparkonto). Däremot om man som kund väljer att gå via en låneförmedlare så konkurrensutsätts bankerna i en budgivning och det blir lättare att jämföra vilken bank man skall välja. Med en låneförmedlare så blir kunden kravställare.

Vilken bank ska man välja?

I och med att det finns många olika banker i Sverige för både privatlån och bolån så kan det vara svårt att välja vilken som är bäst. Om man som kund går via en låneförmedlare så får man in anbud från flera banker och kan därefter ta ställning till vilken som erbjuder bäst villkor.

Var hittar jag lägsta räntan?

Att hitta den lägsta räntan kan vara svårt på egen hand. För att nå dit krävs att du är en duktig förhandlare mot banken och att du lär dig bankspråket. Däremot så finns en annan väg. Om man som konsument går via en låneförmedlare så konkurrensutsätts flera banker och därmed tävlar de om dig som kund. Genom budgivningen så kan du välja den bank som lagt den lägsta räntan och då vet du att du funnit din lägsta ränta på marknaden efter dina förutsättningar.

Hur kan jag omförhandla mitt lån?

Som konsument kan du omförhandla lån på olika sätt. Om du gör det själv behöver du ställa din befintliga bank mot flera andra banker. För att få ett räntevillkor från en bank behöver banken ta en kreditupplysning. Detta innebär att konsumenter som förhandlar själv påverkas negativt av att fråga flera banker då varje bank tar en ny kreditupplysning.  Ett smartare sätt är att använda en låneförmedlare vid omförhandling av lån. Låneförmedlare kan med endast en kreditupplysning omförhandla lån mellan flera olika banker och ta del av flera bud. Exempel. Låneförmedlare frågar 12 banker, endast en kreditupplysning görs. Privatperson förhandlar själv med 3 banker, 3 kreditupplysningar görs. Låneförmedlaren hjälper till med bytet om du får ett bättre ränteanbud. Att använda en Låneförmedlare är ett smidigt, smart och enkelt sätt att spara pengar och sänka din ränta.

Hur kan jag sänka min ränta?

Det finns olika sätt att sänka sin ränta. För att kunna jämföra och ta in villkor måste man gå till flera banker. Det uppfattas ofta som tidskrävande vilket gör att många blir kvar i sin befintliga bank och betalar högre ränta än vad de borde göra. Genom en låneförmedlare kan man på ett enkelt och smidigt sätt via internet jämföra och samla in bud från flera banker och behålla sin kreditvärdighet. Inkommer ett erbjudande med lägre ränta så är det enkelt att byta till den aktören helt kostnadsfritt. På detta sätt kan du spara pengar och sänka din ränta.

Vad är annuitetslån?

Annuitet innebär att banken, eller långivaren, gör en uträkning för ditt lån – ett annuitetsbelopp som innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle. Räntekostnaden är högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar.

Fördelen med annuitetslån i jämförelse med rak amortering är att du alltid vet exakt vilket belopp du betalar in per inbetalningstillfälle. I början av din avbetalning går den största delen av dina betalningar till själva räntan för att sedan, i takt med att lånet blir lägre, istället lägga större del på själva lånebeloppet. Så länge räntan
ligger på samma nivå kommer dina inbetalningar att vara på samma belopp.

Vad är amortering?

Amortering betyder avbetalning på ett lån.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Genom att godkänna din ansökan så får du  inloggningsuppgifter tilldelade via e-post.

Om jag har glömt mitt lösenord?

Maila kundservice@consector.se så får du ett nytt lösenord.

Vad har Consector för villkor?

Consectors allmänna villkor finner du under länken villkor.

Vad innebär det att söka lån via Consector?

Consector är en fristående låneförmedlare och samarbetar med Sveriges ledande banker och finansiella institut. Genom att ansöka om lån hos Consector så tar vi en kreditupplysning på dig så att flera banker kan dela på en och samma kreditupplysning vilket möjliggör för dig att få anbud från flera banker med minimal belastning på din kreditvärdighet. Consector hjälper dig att förhandla med bankerna med vår kostnadsfria webbtjänst. Du väljer sedan själv via ”Mina sidor” vilket lån som passar dig bäst.

Vad är en låneförmedlarlösing?

Detta är en specialanpassad lösning som Upplysningscentralen (UC) tillhandahåller för Consector som gör att flera banker kan dela på en och samma kreditupplysning. Detta minimerar belastningen på din kreditvärdighet och gör att du som kund kan få erbjudanden från flera banker.

Vad är räntefria lån?

Det är lån utan ränta. Var dock noga med att titta på den effektiva räntan som inkluderar uppläggningsavgifter, aviseringskostnader med mera. Den effektiva räntan kommunicerar den verkliga kostnaden för lånet.

Vad är skatteavdrag?

Skatteavdrag är en subvention från staten att 30 % av din räntekostnad är avdragsgill i din deklaration. Detta betyder att du i verkligheten betalar 70 % av räntekostnaden efter skatt.

Varför har ni ringt mig?

Vi ringer dig för att hjälpa dig att sänka dina räntekostnader och förbättra dina lånevillkor.

Varför måste ni ta en kreditupplysning?

För att Consector skall kunna låta bankerna konkurrera om dig så behöver vi göra en kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC). Tack vare att Consector har en specialanpassad låneförmedlarlösning via UC så registreras endast en fråga på dig i ditt namn oavsett hur många banker som frågar om ditt kreditengagemang. Detta medför minimal belastning för din kreditvärdighet.

Varför ska jag använda Consector?

För dig som vill slippa förhandla med bankerna och belastas av flera kreditupplysningar så kan Consector göra jobbet åt dig. Vi konkurrensutsätter ditt kreditengagemang så att du ges möjlighet att sänka dina lånekostnader. Bankerna konkurrerar om dig så att du kan få bästa möjliga villkor för din kreditsituation. Dessutom så sparar du tid med vår tjänst. Sammanfattningsvis så är Consector en låneförmedlare med bred kunskap om kreditmarknaden som står på kundens sida för att kunna ge dig marknadens bästa villkor.

Vilka är Consector?

Consector är en fristående låneförmedlare som verkar på den nordiska marknaden. Vi hjälper dig att konkurrensutsätta dina lån med målsättning om att förbättra och sänka dina räntekostnader.