Frågor och svar med anledning av Corona

Många av våra besökare känner en oro gällande Coronaviruset och hur det påverkar ens ekonomi. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna för att försöka ge Er svar.

Vi kommer löpande uppdatera med fler frågor och svar. Om du vill ha svar på en specifik fråga får du gärna maila oss på kundservice@consector.se eller chatta med våra låneexperter så hoppas vi på att kunna besvara din fråga.

Inkomstbortfall, vad kan jag göra?

I samband med Coronaviruset är det många arbetstagare som påverkas med varsel och permittering. Detta innebär ofta ett inkomstbortfall vilket gör att ekonomin påfrestas.

Många banker har redan nu möjlighet att ge dig amorteringsfritt om du drabbats av inkomstbortfall. Vi rekommenderar samtliga bolånetagare att kontakta sin bank för att se över möjligheten till amorteringsfritt under en period vid inkomstbortfall. Amorteringsfritt innebär att du enbart betalar ränta på lånet under perioden och slipper amortera.

Finansinspektionen har kommit med ett förslag till regeringen om att ge samtliga bolånetagare möjlighet till amorteringsfrihet under upp till 12 månader. Detta förslag tar regeringen beslut om den 14 april.

Vill du läsa mer om Amorteringsfrihet tryck här

Kan jag få amorteringsfritt på mitt bolån?

Det är många kunder som känner oro i samband med Corona och undrar över möjlighet till amorteringslättnad.

Bolånebankerna kan redan idag hjälpa kunder som drabbats av inkomstbortfall som är relaterat till Coronakrisen. Kontakta din bank för att se över dina möjligheter.

Finansinspektionen har lagt fram ett nytt förslag gällande undantag från amortering för alla bolånetagare. Detta förslag tas beslut om den 14 april och skulle innebära att alla bolånetagare oavsett om de drabbats av inkomstbortfall eller inte har möjlighet att ansöka om amorteringslättnad fram till och med juni 2021.

Vill du läsa mer om Amorteringsfrihet tryck här

Kommer bankerna höja bolåneräntorna p.g.a. Coronakrisen?

Räntorna på bolån baseras på bankernas upplåningskostnad för bolån. När ränteläget förändras på marknaden och upplåningskostnaderna blir dyrare justerar bankerna vanligtvis utlåningsräntorna.

Det är ännu för tidigt att säga hur Coronakrisen kommer att påverka bolåneräntorna.

Under en lågkonjunktur är normalt sett räntorna låga. Om krisen skulle förvärras kan riskpremierna öka vilket innebär att kan påverka räntorna uppåt. Riksbanken brukar dock ofta i sådana lägen justera reporäntan vilket är åtgärder som sänker räntan.

Om du idag har rörlig ränta och är osäker för ränteläget och dina kostnader för ditt bolån får du gärna kontakta oss för att diskutera bunden ränta vs. rörlig ränta.

Ska jag binda räntan under Coronakrisen?

Även om inte Coronaviruset påverkar din ekonomi rekommenderar vi att man löpande ser över sin boendeekonomi. Över lång tid är det oftast mer fördelaktigt med rörlig ränta men om man vill veta exakta summan som ska betalas varje månad är bunden ränta att föredra.

Det är viktigt att tänka på hur länge man tänkt bo i sin bostad innan man väljer rörlig eller bunden ränta. Om man väljer bunden ränta och flyttar innan löptiden gått ut tar bankerna ut en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Detta innebär att kostnaden kan bli högre än vad man tänkt sig när man har bundna lån.

För att ta ett beslut om rörlig ränta eller bunden ränta behöver man få en överblick över hela hushållets ekonomi. Om man har ett väldigt stort överskott varje månad och det finns ett utrymme för rörlighet rekommenderas vanligtvis rörlig ränta. För de konsumenter som har ett mindre utrymme i sin ekonomi och där svängningar påverkar och där man vill veta sin kostnad rekommenderar vi vanligtvis bunden ränta. Det går givetvis att kombinera både rörligt och bunden ränta för att balansera och anpassa vad som passar bäst för din ekonomi.

Du får gärna kontakta våra bolåneexperter på Tel: 0771–221222 alt. maila oss på bolan@consector.se så hoppas vi kunna besvara dina frågor.

Påverkar Coronaviruset bostadspriserna?

I detta tidiga skede är det ganska svårt att bedöma prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsmarknaden påverkas generellt av efterfrågan och utbudet.

Efterfrågan av bostäder styrs generellt av ränteläget och hushållets inkomster. När fler blir arbetslösa påverkar detta hushållets inkomster vilket oftast leder till lägre bostadspriser. Om räntorna förblir låga motverkar detta ett prisfall vilket innebär att ränteläget blir som en krockkudde för stigande arbetslöshet.

I de flesta kriser som skett ser vi ofta att många hushåll avvaktar med att köpa bostäder vilket innebär att efterfrågan minskar. Dvs. hushåll som i en högkonjunktur väljer att flytta kanske avvaktar med köpet i en lågkonjunktur pga. osäkerhet eller ekonomiska förändringar.

Dock styrs prisläget även av utbudet och om många till följd av läget avvaktar med att lägga ut sin bostad till försäljning kan det minskade utbudet leda till högre priser.

Därför är det ännu för tidigt att spå utvecklingen av bostadspriserna även om indikationerna och analyserna visar en viss nedgång.

Är du på gång att köpa en ny bostad och behöver bolån kontakta våra bolåneexperter på Tel: 0771–221222 eller maila oss på bolan@consector.se

Vad gör Consector i samband med Corona?

Under 2020 har Consector AB vidtagit en rad åtgärder med hänsyn till samhällsansvar, anställda och kunder. I dagsläget arbetar en del av vår personal hemifrån för att minska eventuell smittspridning. Vi har även vidtagit åtgärder och begränsningar gällande besök på kontoret, resor och arbetsrutiner för att minimera risker och påverkan av smittspridning av Covid-19. Under påsken bestämde bolaget även att skänka en gåva på 3000 kr till följande organisationer: Stockholms Stadsmission, Läkare utan gränser och Radiohjälpen för att stödja deras arbete i samband med Coronaviruset.