Vad är administrationsavgift?

Vad är administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift som företag har rätt att ta ut för att täcka de administrativa kostnaderna som uppstår vid försäljning av vara eller tjänst. Om du exempelvis tar ett lån och väljer att få en fysisk avi inför varje betalningstillfälle kan det tillkomma en avgift för den hanteringen. Det finns ingen lag som reglerar storleken på administrationsavgiften men en vanlig nivå är 30-60kr per köptillfälle.

Måste administrationsavgiften betalas?

Om ett företag tar ut administrationsavgift måste detta framgå i avtalet mot kunden. När köp sker på nätet är det vanligt att man klickar i ”Godkänner allmänna villkor” innan köpet genomförs. I dessa villkor kan det framgå hur stor som administrationsavgiften är. Har man som kund inte accepterat avtalet finns inte krav på att avgiften måste betalas.

Om en kund har betalat en faktura, med administrationsavgift, till ett företag vid ett tidigare tillfälle räknas detta som att man accepterat avtalet. Därmed kan de ha samma avgift på kommande fakturor utan att man som kund måste godkänna avtalet för varje faktura. Detta sker exempelvis vid delbetalning eller vid abonnemang. Är det löpande betalningar som sker har däremot inte företaget rätten att tillföra en administrationsavgift i efterhand. De får enbart ta ut avgiften om det framkommit i det avtal som kunden skrivit under.

I det fall man anser att information om administrationsavgiften inte framgått i avtalet kan man bestrida avgiften. Då måste man som konsument kunna bevisa att avgiften inte var nämnd i avtalet. Företaget har därmed i uppgift att bevisa motsatsen.

Vill man bestrida avgiften måste detta ske innan en betalning skett till företaget. Om man har genomfört en betalning räknas det nämligen som att man accepterat avgiften på den gällande fakturan samt kommande fakturor från företaget.

Hur stor får administrationskostnaden vara?

Det finns ingen lag som reglerar hur mycket ett företag får ta ut i administrativ avgift. Det enda som reglerar detta är att summan ska vara ”rimlig i förhållande till det arbete som behöver utföras av företaget. Detta gör att det är näst intill omöjligt att bevisa om kostnaden är rimlig eller inte.

Är det skillnad på fakturaavgift och administrationsavgift?

I regel används dessa begrepp för exakt samma sak. Det handlar om en avgift som ska täcka företagets administrativa kostnader vid försäljning av en vara eller tjänst. En fakturaavgift är däremot alltid kopplad till en faktura. Om ett företag tar ut denna avgift vid kontantförsäljning kan den istället kallas för administrationsavgift. Överlag är fakturaavgift ett vanligare förekommande begrepp.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %