Vad är Andelstal?

Vad är Andelstal?


Andelstal är ett begrepp som främst används för att beskriva en bostadsrättslägenhets procentuella andel av hela bostadsrättsföreningen. Talet används bland annat vid beräkning av månadsavgiften till föreningen och kan grunda sig på bostadens storlek samt andra faktorer. Det anger också hur stor andel av föreningens skulder man är knuten till.

vad är andelstal


Vad används andelstal till?

Andelstalet används främst för att fastställa vilken avgift som medlemmarna i en bostadsrättsförening ska betala. Månadsavgiften blir därmed högre för de som bor i större lägenheter. I det fall som andelstalet helt följer storleken på bostaden blir avgiften proportionerlig till bostadsytan. Men det finns även andra sätt att räkna ut andelstalet på (se nedan).

Andelstal kan även användas om en större engångskostnad ska läggas på medlemmarna alternativt om föreningen ska upplösas.

Hur räknas andelstalet ut på en bostadsrätt?

Det finns flera olika sätt att räkna ut andelstalet på en bostadsrätt. En sätt är att utgå från lägenhetsytan. Om en lägenhet är på 100 m² och den totala bostadsytan inom föreningen är 1 000 m² innebär detta att lägenheten har ett andelstal på 10%. Detta är ett vanligt sätt att räkna ut andelstal som visar hur stor del av föreningen som bostaden består av.

Men föreningen kan även värdera lägenheterna utifrån andra faktorer än bara dess boyta. Exempelvis kan det vara väderstreck, läge eller vilken våning den ligger på. I dessa fall kan alltså två lägenheter med samma storlek få något olika andelstal.

Var hittar man gällande andelstal?

Förr skulle andelstalet finnas tillgänglig i den ekonomiska planen för föreningen. Något sådant krav finns inte längre men oftast anges detta fortfarande i dessa planer. Man kan även titta i föreningens lägenhetsregister där andelstalen vanligtvis nämns.

Vad är Kapitalandelsvärde?

Kapitalandelsvärde är ett andelsvärde som grundar sig på den ursprungliga insatsen i föreningen. Enstaka bostadsrättsföreningar tar ut en avgift grundad både på andelstal och kapitalandelstal. Därmed både utifrån bostadsyta (och ev. andra faktorer) och insats i föreningen.

Vad kan man göra om man anser att andelstalet är felaktigt?

Om man anser att andelstalet är för högt (eller för lågt) bör man först kontakta styrelsen i bostadsrättsföreningen och presentera varför man anser detta. En förändring kan då ske även om det är mycket ovanligt.

Om ingen förändring sker kan man kontakta en jurist inom området för att få hjälp och stöd. Sista steget är att dra ärendet till allmän domstol. Detta kan däremot bli mycket kostsamt om man förlorar fallet.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %