Vad är anskaffningsvärde?

Vad är anskaffningsvärde?


Anskaffningsvärde är det belopp som betalats vid inköp av en produkt. Begreppet används ofta vid köp av bostäder eller aktier. I anskaffningsvärdet får inköpssumman samt uppkomna kostnader vid köpet räknas. Det kan därmed vara courtage, mäklararvode, frakt m.m. Anskaffningsvärdet avgör hur stor skatt som ska betalas när produkten sedan säljs.


Vad kan ingå i anskaffningsvärdet?

Den största delen av anskaffningsvärdet är oftast inköpssumman för det som köpts. Utöver får man även räkna med tillhörande kostnader som uppkommit vid köpet. Vid bostadsköp är det främst säljaren som står för kostnader så som mäklare, marknadsföring m.m. Men även för köparen uppkommer extrakostnader så som lagfartskostnad, inteckningskostnad och liknande.

Vid aktieinköp är det främst kostnaden för aktierna samt det courtage som betalas som är anskaffningsvärdet.

Varför ska man veta anskaffningsvärdet?

I det fall som reavinstskatt kan uppstå behöver man veta anskaffningsvärdet. De som köper en bostad för 1 miljon och sedan säljer samma bostad för 1,3 miljoner har gjort en vinst som därmed ska beskattas. I deklarationen ska då anskaffningsvärdet anges vilket ligger till grunden för att kunna räkna ut vinsten och därmed kommande skatt. Vid försäljning av bostad får även kostnader för större renoveringar dras av från ev. vinst innan skatten beräknas.

Vad gör du om du inte vet anskaffningsvärdet?

Om du fått aktier eller en bostad i gåva kan det vara svårt att få fram aktuellt anskaffningsvärde. Oftast är det bäst om personen som ger gåvan kan uppge hur mycket anskaffningsvärdet varit vilket gör att man kan utgå från den summan.

Är det aktier är ett alternativ att gå tillbaka till den tidpunkt som personen köpt dessa och se vilket värde de hade då. Det är visserligen inte säkerhet att de köptes för exakt det priset men man får göra en uppskattning vad de borde köpts in för. Detta ska då tydligt redogöras för Skatteverket för kommande granskning. En ytterligare väg är att använda sig av schablonmetoden. Då utgår man från att inköpsvärdet var 20% av vad de såldes för.

Har man byggt ett eget hus är det materialkostnaden, samt ev. kostnad för hantverkare, som är anskaffningsvärdet. Har man inte dessa siffror kan man utgå från SCB som har genomsnittliga kostnader för att bygga småhus utifrån olika årtal. Den som ärvt ett hus, som byggts av som personens föräldrar, kan därmed gå till denna källa för att få ett riktpris om anskaffningsvärde detta årtal.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %