Vad är anställningsform?

Vad är anställningsform?

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollektivavtal. De två grundanställningsformerna är tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Det vanligaste är att en anställning gäller tills vidare om ingenting annat formellt avtalats. Tidsbegränsade anställningsformer kan vara: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning.