Vad är autogiro?

Vad är autogiro?


Autogiro innebär att företag automatiskt får dra summan för köpt produkt/tjänst från kundens konto. Detta sker vanligtvis varje månad men andra tidsintervaller kan även förekomma. Det är ett säkrare och enklare sätt att betala fakturor än att betala dem manuellt varje månad.

vad är Autogiro

Hur startar man autogiro?

Första steget är att kontakta det företag som autogirobetalning ska ske till. Detta för att få ett medgivandeavtal som ska undertecknas. Genom avtalet får företaget rätten att dra pengarna automatiskt från det angivna kontot.

Anmälan kan även ske genom personens internetbank. Detta genom att söka upp bankens sida om autogiro och där anmäla sig till de företag betalning ska ske till. Här kan man även hantera alla medgivanden och ändra dessa om så önskas.

Vad händer om det inte finns pengar på kontot?

Det varierar något mellan olika företag vad som sker om dragningen inte kan genomföras. Ett alternativ är att dragning försöker genomföras någon dag senare. Sammanlagt får maximalt tre försök göras och detta under de tre kommande vardagarna efter gällande förfallodag.

En del banker tillåter att ett minussaldo får förekomma på kundens konto. Om en dragning via autogiro sker och ett minussaldo uppstår kan däremot banken ta ut en avgift och ränta.

Andra företag har inte denna tjänst utan skickar automatiskt ut en faktura till personens registrerade adress.

Hur avslutas ett autogiromedgivande?

Om en enstaka dragning ska stoppas kontaktas banken där gällande konto finns. Detta måste ske senast en bankdag före den dag som pengarna skulle dragits. Däremot kan det skilja något mellan bankerna vilken tid på dagen som kontakt måste ske för att stoppet ska genomföras i tid.

Det är även alltid möjligt att kontakta företaget som skulle genomfört dragningen. Det ska då ske minst två dagar före fakturans förfallodag (dagen då pengarna skulle dragits).

Den som vill avsluta ett medgivande helt och hållet kan enklast göra detta via sin internetbank på sidan för autogiro. Det andra alternativet är att kontakta det företag som medgivandet gäller.

Kan man återkalla betalningar som skett via autogiro?

Ja, det är möjligt att kräva tillbaka den summa som betalats via autogiro. Detta även om det finns ett medgivande till företaget att betalning ska ske på detta sätt. En återkallelse kan ske om beloppet som dragits varit större än vad ”personen rimligtvis borde anat”.

Vid en återkallelse måste man därmed kunna bevisa varför summan varit orimligt hög och det är då banken som har till uppgift att göra denna objektiva bedömning. Betalningsmottagaren kommer få chansen att bevisa att det dragna beloppet överensstämmer med avtal som signerats. Utifrån det tar banken beslut om pengarna ska återbetalas eller ej. Inom tio dagar ska de ge beslut. Kom ihåg att även om pengarna betalas tillbaka från banken så betyder det inte att skulden till betalningsmottagaren är reglerad.

En återkallelse ska ske senast åtta veckor från att betalningen skett.

Finns inget medgivande alls och en autogirobetalning ändå skett kan alltid återbetalning begäras. Dessa betalningar måste vara reklamerade till banken inom 13 månader från transaktionsdagen.

Fördelar med Autogiro

  • Missa inte betalningen

Genom att företaget drar pengarna automatiskt finns inte risken att man glömmer att betala fakturan och därmed får påminnelseavgift. Men kom ihåg att pengar måste finnas på kontot för att överföringen ska kunna ske.

  • Undvik fakturaavgift

Ett stort antal företag har fakturaavgift på de fakturor som skickas ut via brev. Om man väljer autogiro (eller E-faktura) slipper man ofta denna avgift

  • Enklare hantering av fakturor

Autogiro passar mycket bra som betalningsmetod av fakturor som återkommer månadsvis, exempelvis hyra och avbetalning på bolån eller privatlån. Allt sker automatiskt och man slipper registrera fakturorna varje månad. Därmed försvinner även risken att man registrerar fel OCR-nummer.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %