Vad är aviavgift?

Vad är aviavgift?

Aviavgift är den avgift som en fordringsägare har rätten att ta ut för att täcka kostnaden för administration kring avihantering. Exempelvis kan långivare ta ut en avgift för arbetet med att skapa och skicka en avi inför varje tillfälle som du betalar ränta och amortering på ditt lån. Det är vanligt att inte ta ut någon avgift för fakturor som skickas ut som E-faktura eller betalas via autogiro, men det är tillåtet att göra det.

Vad är aviavgift

Hur stor är aviavgiften?

Företagen får själva avgöra hur stor aviavgiften ska vara men regeln är att avgiften ska spegla den kostnad som företaget har för avihantering. En del företag har valt att inte ta någon aviavgift alls medan andra tar 20-50kr.

På vilka köp tillkommer aviavgift?

En avi är samma sak som en faktura och därmed ett underlag för betalning. Därmed kan aviavgift förekomma vid alla köp som ska betalas via faktura. Det är lätt att tro att avgiften inte kan tas ut om betalning sker via Autogiro men även i detta fall finns ett fakturaunderlag för de dragningar som sker. De flesta företag tar däremot inte ut någon aviavgift vid Autogiro eftersom hanteringen sker helt automatiskt och att det därmed inte tillkommer någon kostnad.

Vad händer om man vägrar betala avgiften?

Om ett avtal har godkänts av två parter, där det står att aviavgift tillkommer, måste avgiften betalas. Däremot ska det alltid framgå i avtalet för att aviavgift ska få tas ut.
I och med att avgiften är avtalad gäller samma skeende som vid andra skulder som inte betalas. Företaget har rätten att skicka påminnelser (med påminnelseavgift) och även lämna över ärendet till Inkasso.
Har man svårt att betala är det därmed alltid bäst att kontakta företaget för att hitta en lösning.

Kan man undvika aviavgift?

En aviavgift får tas ut oavsett om betalning sker via faktura, E-faktura eller Autogiro. Det är däremot mycket vanligt att företag väljer att inte ta ut denna avgift om E-faktura eller Autogiro används. Orsaken är att det blir dyrast för företagen när en faktura måste skickas ut som ett brev.
För att hålla nere kostnaderna är en rekommendation att alltid fråga företagen om aviavgiften går att komma undan på något sätt. Ett alternativ kan även vara att få fakturor som gäller för längre perioder. Detta gäller exempelvis försäkringar. Om man väljer att betala premien en gång per år istället för uppdelat på exempelvis varje kvartal så minskar den totala aviavgiften som betalas över ett år.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %