Vad är banksekretess?

Vad är banksekretess?

Banksekretess innebär kortfattat att personal som jobbar på en bank har tystnadsplikt. Den information som en kund ger till en banktjänsteman får därmed inte förmedlas vidare. Sekretessen gäller även om personen inte längre är kund hos banken eller om den anställda avslutar sin anställning.

Sekretessens grundläggande funktion är att skapa en trygghet hos bankkunden som gör att man kan anförtro sig till den bankanställde gällande ekonomiska frågor.

Vad är banksekretess

Vad gäller banksekretessen?

Oavsett om det handlar om kundens ekonomi eller frågor av privat karaktär så gäller banksekretessen. En bankanställd får därmed varken berätta för andra hur kunden placerar sina pengar, vilka lån hen har eller om det pågår skilsmässa, finns sjukdom i familjen eller liknande.

En banktjänsteman får inte ens svara på frågan om en person är kund i banken, då detta skulle vara att bryta banksekretessen.

Vad händer om banksekretessen bryts?

En person som anser att banksekretessen brutits bör i första hand ta kontakt med banken och diskutera frågan. Möjlighet finns att ställa skadeståndskrav mot banken men för att vinna ett sådant mål krävs att man kan bevisa att det uppstått ekonomisk skada på grund av att banksekretessen brutits

Kan man kringgå sekretessen?

Med hjälp av en fullmakt kan viss information lämnas ut av banken till den person som fullmakten gäller för.

När kan banken lämna ut uppgifter?

Exempel på tillfällen då banken får lämna ut uppgifter är:

Omyndig person – En förmyndare till en person som är omyndig kan få ut information om personens ekonomi.

God Män – En person som är God Man eller förvaltare kan få ta del av informationen. Men det krävs då att man tydligt kan bevisa detta förhållande.

Konkursbo – Vid en konkurs får konkursförvaltaren tillgång till information för att se tillgångar m.m.

Borgensman – En person som är borgensman kan få ta del av information kring det lån som personen är borgensman för. Däremot kan inte annan information lämnas ut.

När måste banken lämna ut uppgifter?

Exempel på tillfällen då banken måste lämna ut uppgifter är:

Vid krav från Finansinspektionen – Om Finansinspektionen anser att en granskning av banken behöver ske, eller om de av annan anledning vill ha information, måste banken ge detta. Det framgår i Lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Deklarationsuppgifter till Skatteverket – De uppgifter som Skatteverket behöver för att sammanställa deklarationer får alltid lämnas ut. Det är exempelvis information om försäljningar av värdepapper.

Till polisen vid brottsmisstanke – Om en förundersökning pågår får information lämnas till åklagar- och polismyndighet.

I domstol som vittne – Om en banktjänsteman kallas som vittne till en domstol ska information lämnas ut utifrån de frågor som ställs i domstolsförhandlingen.

Vid misstanke om penningtvätt – Om en bankanställd misstänker penningtvätt ska information om detta lämnas vidare för att det ska kunna avslöjas och förhindras.

Till Kronofogden inför ev. utmätning – Inför en eventuell utmätning behöver Kronofogden upplysningar om personens tillgångar. Det kan lämnas ut för att beslut gällande utmätning ska kunna ske korrekt.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %