Vad är betalningsföreläggande?

Vad är betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är ett kravbrev rörande en obetald skuld eller lån. Om du tidigare har fått ett inkassokrav som du inte har betalat så kan den part du är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om du får ett betalningsföreläggande är du skyldig att bekräfta att du har mottagit det, oavsett om du anser dig vara betalningsskyldig eller inte. Först därefter har du möjlighet att bestrida kravet om du anser att du inte är betalningsskyldig.

Vad är betalningsföreläggande

Hur ser processen ut med betalningsföreläggande?

Den part som har en skuld att driva in brukar i första hand anlita inkassobolag. Inkassobolagen arbetar med indrivningen av skulden tills den är reglerad. Det räcker inte bara med att betala skulden, upplupna avgifter och räntor skall betalas likaså. Om inte inkassobolagen lyckas med att driva in skulden så ansöker de om betalningsföreläggande som Kronofogdemyndigheten (KFM) skickar ut.

Betalningsföreläggandet kommer parten tillhanda som är skyldig pengar. Bekräftelse måste skickas om att denna är mottagen. Sedan kan denna bestridas om så önskas. Bestridande sker med eller utan juridisk assistans.

Hur många betalningsförelägganden skickas ut per år?

Skulder hos Kronofogden har ökat de senaste åren och numera inkommer fler än 1 miljon ansökningar om betalningsföreläggande varje år.  När ansökan inkommit till Kronofogden ökar skulden med 640800 kronor (340 kronor i ombudsarvode, i de flesta fall 160 kronor i inkassokostnad samt 300 kronor i ansökningsavgift till Kronofogden).

Vad innebär betalningsföreläggande för dig som privatperson?

I många fall så kommer betalningsföreläggandet inte som en chock. I och med att detta inträffar efter inkassobolagen har skickat sina fordringar så är det sällan en nyhet att kravet gått vidare till sista instans. Däremot så kan fordringar från statliga myndigheter ibland komma som en överraskning.

Från statliga myndigheter så som Trafikverket så kommer betalningsföreläggandet redan efter de första påminnelserna. Statliga institutioner har inget egenvärde av att skicka till inkasso i och med att de är samhällsnyttiga funktioner och därav endast vill reglera sin skuld för att kunna bedriva sin verksamhet. De skall inte maximera vinsten på sina kunder. Privatägda bolag har dock incitament att driva skulden via inkasso då räntekostnaden kan fungera som en extra intäkt.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %