Vad är betalningsförmåga?

Vad är betalningsförmåga?

Betalningsförmåga är en persons (eller företags) möjlighet att betala en skuld inom en förutbestämd tidsperiod. En person med fast inkomst räknas därmed generellt att ha en god betalningsförmåga.

Betalningsförmåga är en av de faktorer som kreditgivare ser på innan de avgör om ett lån ska beviljas eller inte.

Vad är betalningsförmåga

Vad är skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga?

Med kortsiktig betalningsförmåga menas vanligtvis hur likvid personen är. Med andra ord hur mycket personen kan betala på en skuld med tillgängliga tillgångar vid ett specifikt tillfälle.

När ett lån eller en kredit tecknas ska återbetalning däremot ske under längre tid och det är då främst viktigt för kreditgivaren att se på personens långsiktiga betalningsförmåga. De gör då en bedömning utifrån personens inkomster och utgifter för att se om personen har möjlighet att betala tillbaka lånet inom en viss tidsperiod.

Vad är skillnaden mellan betalningsförmåga och kreditvärdighet?

Betalningsförmåga handlar enbart om personens möjlighet att betala en skuld utifrån förväntad inkomst. Många kreditgivare kräver därför att inkomsten ska komma från pension eller tillsvidare anställning eftersom det skapar en tryggare inkomst än exempelvis ett vikariat.

Betalningsförmågan beräknas därmed på vad som kommer i framtiden. Detta medan kreditvärdigheten tydligare speglar kredittagens historia. Det som vägs in i en persons kreditvärdighet är bland annat om personen har betalningsanmärkningar, andra lån eller krediter samt dess kredithistoria.

En person som misskött tidigare krediter kan därmed ha en mycket dålig kreditvärdighet men ändå ha en hög betalningsförmåga. Detta förutsatt att skulderna är återbetalade och att personen exempelvis fått tillsvidareanställning.

Hur avgör en kreditgivare en persons betalningsförmåga?

I en låneansökan till ett privatlån anges alltid personens inkomst och anställningsform. Andra uppgifter som vanligtvis efterfrågas är familjesituation, boendeform och om andra lån finns. Kreditgivaren tar även en kreditupplysning där bland annat information finns om deklarerad inkomst och fastighetsbestånd. All denna information använder kreditgivaren för att bilda sig en uppfattning om personens möjlighet att återbetala lånet – dess betalningsförmåga.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %