Vad är betalningsfri månad?

Vad är betalningsfri månad?

Med betalningsfri månad menas att kredittagaren har möjlighet att skjuta upp betalningen på lånet/krediten en månad. Under denna månad behöver alltså varken amortering, ränta eller andra avgifter betalas. Det är vanligt förekommande både inom lån och kreditkort.

Vad är betalningsfri månad

Vad krävs för att utnyttja betalningsfri månad?

Det varierar mellan olika kreditgivare vad som krävs för att betalningsfri månad ska få utnyttjas. Men tre av de vanligaste kraven är följande:

Går inte att aktivera i början av låneperioden
Det är inte möjligt att teckna ett lån och sedan använda betalningsfri månad vid första betalningstillfället. Kravet kan därmed vara att det exempelvis ska ha löpt 6 månader från att lånet tecknades innan första betalningsfria månaden kan aktiveras.

Får inte vara efter varandra
Om kreditgivaren godkänner fler än en betalningsfri månad per kalenderår får dessa aldrig ligga direkt efter varandra. Det kan i dessa fall finnas krav på att det ska vara 2-3 månader mellan dessa tillfällen.

Skött tidigare betalningar
Att kredittagaren skött tidigare inbetalningar på lånet är ett generellt krav. Det kan exempelvis vara att inbetalningar skett utan anmärkning i minst 6 månader innan betalningsfri månad kan aktiveras.

Kostar betalningsfri månad något?

Det är alltid gratis att utnyttja en betalningsfri månad. Däremot tillkommer det vanligtvis ränta på skulden under denna månad. En räntekostnad som betalas under kommande månader. I och med att ingen betalning sker under denna betalningsfria månad förlängs även låneperioden med en månad, förutsatt att det handlar om lån. Vid kreditkort ökar skulden på kortet genom den räntekostnad som skapas under denna tid.

Den kostnad som därmed uppkommer när en betalningsfri månad används är den räntekostnaden som skapas under denna månad.  Därmed blir totalkostnaden för lånet/krediten något högre.

Hur ofta kan betalningsfri månad utnyttjas?

Det är mycket varierande hur ofta som betalningsfri månad kan utnyttjas hos olika kreditgivare. En del har inte alls detta alternativ och andra har hela tre tillfällen per år. Bland de kreditgivare som erbjuder detta alternativ är däremot 1-2 gånger per kalenderår vanligast.

Hur aktiveras betalningsfri månad?

En betalningsfri månad kan alltid aktiveras genom kontakt med kundtjänst hos det kreditbolag där lånet/krediten finns. Många erbjuder även möjligheten att logga in på ”Mina Sidor” på kreditgivarens hemsida och där aktivera tjänsten.

En del kreditgivare har även en tjänst som gör att man kan välja samma betalningsfria månader återkommande under kommande år. Januari och augusti är två månader då fler har ont om pengar än vanligt. Vet man att det brukar vara svårt att få ihop ekonomin dessa månader går det att välja betalningsfritt alternativ löpande samma månader under de år som privatlånet löper. Självklart går det även att ändra om så skulle önskas.

Går det att skjuta upp betalningen på annat sätt?

Fördelen med betalningsfri månad är flexibiliteten att kunna skjuta upp betalningen den eller de månader som andra stora utgifter måste betalas. I det fall som inte denna möjlighet finns och kredittagaren har svårt att betala månadens lånekostnader bör alltid kreditgivaren kontaktas. I annat fall finns risken för onödiga påminnelseavgifter.

Ofta går det att hitta en lösning tillsammans med kreditgivaren hur betalningen kan läggas upp för att passa kredittagarens situation. Kanske kan en mindre summa på lånet betalas, kanske erbjuds en extra betalningsfri månad eller någon annan lösning. Det viktigaste är därmed att alltid kontakta kreditgivaren i det fall som betalning inte kan genomföras enligt gällande avtal.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %