Vad är betalningsorder?

Vad är betalningsorder?

Betalningsorder är den blankett som används i det fall som fakturor/avier inte önskas betalas över internet eller i bank/butik. Den fylls i med uppgifter om betalningsönskemål och läggs tillsammans med gällande avier i ett kuvert som skickas in till banken varpå de genomför betalningarna.

Innan internetbetalningar blev vanliga var detta det vanligaste sättet att betala sina avier på. Idag är det allt färre som väljer denna betalningsmetod.

Vad är betalningsorder

Hur fungerar betalning med betalningsorder?

När betalning ska ske med betalningsorder är första steget att fylla i uppgifter på de avier som ska betalas. Några av de vanligare alternativen är:

Plusgiro/Bankgiro – Ange ditt kontonummer varifrån pengarna ska dras i rutan ”kontonummer vid girering”. Detta förutsatt att den rutan finns.

Bankgironummer – Använd en gireringsblankett och ange belopp, avsändare, mottagare, och det bankgironummer som summan ska överföras till

Betalningsmottagare utan konto – Om mottagaren inte har något bankkonto används en gireringsblankett där det anges mottagarens adress, namn och eventuell kommentar. Banken kommer då att skapa ett utbetalningskort som skickas ut till mottagaren. Den har då en begränsad giltighetstid och kostar vanligtvis att lösa in.

Andra steget är att fylla i betalningsordern med gällande information (Se mer under  ”Vilken information ska vara med på en betalningsorder?”)

Använd alltid svart eller blå bläckpenna när orderns skrivs och var noga med att siffrorna blir tydliga. Dessa blanketter avläses nämligen maskinellt.

Samtliga avier läggs tillsammans med betalningsordern i avsett kuvert. Här i går det även att lägga meddelanden till banken kring betalningarna.

Från och med att kuverten når banken tar det 2-3 bankdagar innan betalningarna är genomförda. Det är därmed viktigt att skicka den i tid för att minska risken för onödiga betalningspåminnelser.

När en betalningsorder har genomförts skickar banken ut ett kontoutdrag på utförda betalningar. Denna ska alltid sparas då det fungerar som ett kvitto på att avierna är betalda och vilket datum som betalning genomfördes.

Vilen information ska vara med på en betalningsorder?

En betalningsorder är en sammanställning över de avier som även skickas med i kuvertet till banken. Där anges följande:

Mottagarens kontonummer – Vilket även står på avin
Mottagarens namn om kontonummer inte finns – I detta fall kommer ett utbetalningskort skickas till personen
Totalsumma – Detta ska anges även om enbart en enda avi finns nämnd på blanketten
Spärrat område – På raden under sista ifyllda beloppet ska ett streck dras. Strecket ska fortsättas snett ner till den sista rutan på blanketten innan summeringen. Där dras ett streck över hela denna ruta. Därmed skapas en ”Z” som blockerar utrymmet som inte används på blanketten.
Namnteckning – Skulle namnteckning inte finnas kommer inte betalning kunna genomföras och kuvertet kommer att återsändas till avsändaren.

Skulle det finnas behov att göra fler betalningar än vad det finns rader kan flera betalningsordrar användas. Någon numrering på dessa behöver inte göras men däremot måste bägge vara underskrivna.

Vad kostar det att betala räkningar med betalningsorder?

Kostnaden kan variera beroende på vilken bank som används för denna tjänst. Det är ofta gratis till ett visst antal ordrar per år. År 2016 gick det exempelvis att genomföra 16 betalordrar per år hos Handelsbanken utan någon kostnad. Därefter tillkom en avgift på 15kr/order.

Går det att spärra en betalningsorder?

De blanketter som en betalningsorder skrivs på bör förvaras säkert. På dessa är bland annat namn, adress och personens kontonummer förtryckta vilket gör att en bedragare som förfalskar namnteckningen kan använda blanketterna. Skulle de tappas bort eller stjälas ska alltid banken som gett ut dem kontaktas omedelbart för att de ska kunna spärras.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %