Vad är betalningspåminnelse?

Vad är betalningspåminnelse?

Betalningspåminnelse är ett dokument som borgenären skickar ut till gäldenären för att påminna om en skuld som inte har betalats i tid.
I detta fall finns även rätten att ta ut påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

Vad är betalningspåminnelse

Vilken information finns på en betalningspåminnelse?

På en betalningspåminnelse ska det tydligt framgå att fakturan har förfallit och att betalningen inte skett enligt uppgifter på fakturan. På påminnelsefakturan ska det framgå inom vilken tid som den ska vara betald och många väljer även at ange att skulden kommer att övergå till Inkasso om den inte betalas. Detta för att lägga extra tryck på betalningskravet.

Utöver det ska exempelvis fakturanummer, fakturadatum samt det förfallodatum som gällde på den tidigare fakturan anges. Gäldenären ska alltså tydligt kunna se vilken faktura som påminnelsen gäller för.

Om det är flera obetalda skulder kan borgenären välja att notera alla dessa på en och samma betalningspåminnelse.

Om påminnelseavgift och dröjsmålsränta tillkommer ska även detta framgå.

Hur mycket får påminnelseavgiften vara på?

När en betalningspåminnelse skickas ut har företaget rätten att ta ut en avgift för detta.  Är det ett företag som säljer något till en privatperson är gränsen på 60 kr. Är det en myndighet kan betydligt större avgift tas ut. År 2019 tog CSN ut en påminnelseavgift på 450kr och Transportstyrelsen 500kr för påminnelseavgift för de som inte betalade trängselskatten i tid.

Om företag säljer till andra företag kan istället en förseningsavgift tas ut på 450kr.

Hur mycket får dröjsmålsräntan vara på?

Reglerna kring dröjsmålsränta skiljer sig något beroende på om gäldenären är ett företag eller en privatperson. För att dröjsmålsränta ska kunna krävas av en privatperson krävs det att information om räntan nått kunden minst 30 dagar innan dröjsmålsränta får tas ut. Är det ett företag finns alltid rätten att ut dröjsmålsränta.

Det finns inget som generellt reglerar hur stor dröjsmålsräntan får vara. Räntenivån måste därmed anges i avtalet (exempelvis på fakturan). Fakturor ställda till företag måste däremot inte ha denna information och i sådant fall gäller referensräntan +8%. Mot privatpersoner måste, som nämnts, det däremot finnas i avtalet.

Måste en betalningspåminnelse skickas ut?

Nej, något lagligt krav finns inte att betalningspåminnelser måste skickas ut. Företaget har valet mellan att skicka ut en (eller fler) påminnelser eller överlåta ärendet direkt till inkasso eller Kronofogden. Det finns däremot ett undantag – vid felparkeringsavgifter.

Det vanligaste är däremot att minst en påminnelse skickas ut och att det då tillkommen en mindre påminnelseavgift.

Att strunta i att betala en faktura, med tanken att en påminnelse kommer att skickas ut, är därmed mycket riskabelt. Risken är att skulden direkt går till Inkasso och att det därmed tillkommer tillhörande avgifter.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %