Vad är betalningsskydd?

Vad är betalningsskydd?

Betalningsskydd är en försäkring som kan tecknas till ett lån eller ett kreditkort. Med försäkringen går det att få ersättning för lånets/kreditkortets månadskostnad vid sjukskrivning, arbetslöshet eller om personen avlider. Därmed blir försäkringen en trygghet mot att sitta med lånekostnader som är större än vad man klarar av att hantera när inkomsten minskar vid de ovan nämnda tillfällena.

Vad är betalningsskydd

Betalningsskydd brukar även benämnas som låneskydd (lån) samt betalskydd (kreditkort).

När går det att få ersättning från betalningsskydd?

De tre vanligast tillfällena då ersättning går att få från betalningsskydd är arbetslöshet, sjukskrivning och om försäkringstagaren avlider. Det vanligaste är att arbetslösheten/sjukskrivningen måste vara på 100% för att ersättning ska gå att få. Men vissa kreditgivare ger ersättning även vid exempelvis 75% sjukskrivning.

Kvalifikationstid: Alla betalningsskydd har kvalifikationstid. Det betyder att försäkringstagaren måste haft försäkringen en viss tid innan det går at få ersättning.

Karenstid: Med karenstid menas att ersättning inte går att få vid första arbetslösa dagen eller sjukskrivningsdagen. Det kan exempelvis vara att ersättning utgår efter en månad.

Vad kostar betalningsskydd?

Lån: Varje månad betalas en viss procentsats på den aviserade månadskostnaden (amortering plus ränta). Det brukar vara kring 6-8%. Utöver det kan även en avgift tillkomma som beräknas på den totala kvarvarande skulden.

Kreditkort: Varje månad betalas en viss procentsats (ca 1%) av den utnyttjade krediten.

Vem kan teckna betalningsskydd?

Betalningsskydd kan enbart tecknas av den som har lånet eller kreditkortet och sker då hos kreditgivaren. Det kan tecknas i samband med att krediten ges men är även möjlig att teckna vid ett senare tillfälle.

Alla kreditgivare har däremot krav som måste vara uppfyllda för att försäkringen ska få tecknas. Exempel är:

Ålder: Det finns alltid ett ålderskrav gällande lägsta och högsta ålder för att få teckna försäkringen.

Varsel: Någon kunskap om kommande varsel får inte finnas. Dessutom krävs tillsvidareanställning med en minsta gräns på ett visst antal arbetstimmar per vecka.

Sjukdom: Personen får inte lyfta ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom. Vanligtvis finns även ett krav som säger att Försäkringskassan maximalt får betalat ut ersättning under ett visst antal dagar under de senaste 360 dagarna.

Vad ersätter betalningsskydd?

Lån:

Det är relativt lika mellan kreditgivarna vad som ersätts vid betalningsskydd på ett lån.

Ersättningen täcker kostnaden för lånet under en begränsad tid (ofta 12 månader) och upp till ett maximalt belopp per månad. Det finns även betalningsskydd (låneskydd) som även ger ersättning för andra fasta utgifter så som hyra, abonnemang och el.

Kreditkort:

När det kommer till kreditkort skiljer sig betalningsskyddet mer mellan de olika kreditgivarna. Vissa ersätter ”minsta betalningsbelopp” varje månad vilket gör att kredittagaren inte behöver betala något på skulden dessa månader. Andra betalar en viss procent av skulden vilket gör att mer än bara ”minsta möjliga belopp” betalas.

Även när det kommer till hur länge betalningsskyddet gäller varierar det. Vissa ger ersättning i upp till 12 månader. Finns det då skuld kvar läggs den på kredittagaren. Andra ger ersättning i enbart 6 månader och skriver av skulden helt därefter.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %