Vad är bilförsäkring?

Vad är bilförsäkring?

En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer. Lägsta nivån är Trafikförsäkring vilket måste finnas tecknad på alla bilar som ska användas i trafik. För den som vill ha ett större försäkringsskydd finns halvförsäkring och helförsäkring. Viken försäkringsnivå som bör väljas beror främst på bilens värde och önskat försäkringsskydd.

Vad är bilförsäkring

Vad ingår i en bilförsäkring?

De delar som ingår i en bilförsäkring är följande:

Trafikförsäkring:

Trafikförsäkringen ger ersättning för personskador samt skador på medtrafikanters egendom. Skulle du (genom olyckshändelse) vara orsaken till en skada på en annan bil eller annan persons egendom är det alltså trafikförsäkringen som ersätter detta.

Halvförsäkring:

De delar som ingår i en halvförsäkring är (utöver trafikförsäkring):

Brand – Gäller för skador som uppkommit av brand. Brukar ej gälla om de visar sig att branden uppkommit av frost, köld eller kortslutning.
Glasskador – Den överlägset vanligaste orsaken till glasskador är stenskott.
Stöld  – Ersättning går både att få vid stöld av bilen, dess tillbehör eller för skador som uppkommit vid stöldförsök.
Maskin och elektronikskador – Gäller för vissa maskin- och elektronikskador på bilen upp till en viss ålder på fordonet alternativt upp till att den körts ett antal mil.
Krishjälp – Få professionell samtalshjälp efter traumatiska trafikupplevelser.
Räddning – Vid olycka eller motorstopp går det att få bärgningshjälp till närmsta verkstad. Här ingår det även ersättning för transport av fordonet och passagerarna till hemorten.
Rättsskydd – Om en rättstvist skulle uppstå kring bilen kan rättsskydd ge ersättning för advokatkostnader och domstolskostnader.

Helförsäkring:

Utöver de ovan nämnda delarna ingår även en vagnskadeförsäkring om helförsäkringen tecknas. Det betyder att ersättning går att få vid oförutsägbara händelser då skador uppkommer på fordonet. Detta oavsett om det är föraren som är orsak till skadan eller om den sker helt av yttre omständigheter (ex. träd som faller över bilen eller skadegörelse).

Vilka tilläggsförsäkringar finns till bilförsäkringen?

De delar som nämns under ”Halvförsäkring” ovan är de som alltid ingår i en halvförsäkring. Utöver det väljer vissa försäkringsbolag att lägga till ytterligare försäkringsdelar medan andra har de enbart som tilläggsförsäkringar. Utbudet på tilläggsförsäkringar är relativt stort och består bland annat av:

Allrisk (Drulleförsäkring) – Ett tillägg som kan ge ersättning om mindre skador uppkommer som inte täcks av vagnskadeförsäkringen. Det kan exempelvis vara att olja tappas över inredningen eller att nycklarna tappas bort. Vad som ingår i allrisksförsäkringen varierar relativt mycket mellan olika försäkringsbolag.
Självriskreducering – Reducerar eller eliminerar självrisken på försäkringen vid vissa försäkringstillfällen. Exempelvis är det vanligt att självrisken elimineras vid kollision med vilt eller vid skadegörelse.
Hyrbil – Om bilen behöver lämnas in på verkstad på grund av ett försäkringsärende kan hyrbilstillägget användas. Bilägaren får en viss ersättning för att hyrbil ska kunna hyras upp till ett visst antal dagar.
Olycksfall – Trafikförsäkringen ger ersättning vid samtliga personskador. Men med tillägget Olycksfall ges större ersättning vid skada oavsett om det är chauffören eller passagerare som skadas. Det brukar även ingå att vård och rehabilitering garanteras så snabbt som möjligt vilket gör att man inte behöver vänta i den offentliga vårdkön.

Måste man ha bilförsäkring?

Ja, enligt lag måste ett fordon som är påställt ha en bilförsäkring. Den som inte vill använda bilen under en längre tid kan ställa av det hos Transportstyrelsen men då får den inte heller användas i trafik.

Det lägsta kravet är att bilen har en trafikförsäkring vilket man ska tecknas redan dagen man köper bilen. Transportstyrelsen får information från försäkringsbolagen och om de märker att en bil inte är försäkrad kan Trafikförsäkringsföreningen skicka ut en Trafikförsäkringsavgift. En avgift som därefter måste betalas per dag som fordonet är påställt och oförsäkrad.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %