Vad är bindningstid?

Vad är bindningstid?

Bindningstid är den tidsperiod som en person är bunden till en tjänst enligt ett avtal. Det är vanligt förekommande exempelvis på telefon-, Tv- och streamingabonnemang. Vanliga bindningstider för privatpersoner är 12, eller 24 månader. Under denna tid förväntas oftast betalning ske månadsvis även om andra upplägg förekommer.

Går det att bryta en bindningstid?

I vissa fall går det att avsluta ett abonnemang i förtid och därmed bryta bindningstiden. Men i sådant fall tillkommer en kostnad. Om en person skulle betalat 200kr i 12 månader och vill säga upp avtalet redan efter en månad kommer detta att kosta 2200kr. Med andra ord behöver man betala kommande inbetalningar i förskott för att lösa abonnemanget.

Finns det bindningstid på lån?

Generellt finns aldrig någon bindningstid på lån. Låntagaren har därmed alltid rätten att betala tillbaka lånet i förtid. Detta oavsett hur lång amorteringstid som valdes när lånet tecknades.

Undantaget är när bolån binds under en viss period. Då skapas en bindningstid som visserligen kan brytas men där det då kan uppstå kostnader (ränteskillnadsersättning).

Finns det bindningstider som inte alls går att bryta?

Ja, det finns avtal som inte ger någon möjlighet till att bryta bindningstiden. Exempel kan nämnas från avtal på vissa sparkonton. De flesta banker erbjuder sparkonton där pengarna är bundna under en viss period. Däremot är det vanligt att uttag får ske i förtid mot att en viss avgift betalas.

Men några företag erbjuder sparkonton där uttag inte alls kan genomföras före bindningstiden är över.

Får det finnas operatörslåsning efter att bindningstiden löpt ut? (mobilabonnemang)

Från och med den 1:a maj 2014 gäller en lag som säger att operatörslåsningar, som bara kan låsas upp mot en avgift, inte får finnas kvar när en bindningstid löpt ut. När bindningstiden är slut ska alltså leverantören gratis låsa upp abonnemanget. Detta gäller däremot enbart de abonnemang som tecknats efter det datum som nämnts ovan. Abonnemang som tecknats före 1:a maj 2014 kan fortfarande ha operatörslås efter att bindningstiden tagit slut.

Hur lång får bindningstiden vara?

Vid telefoni finns kravet att ett inledande konsumentavtal inte får vara längre än 24 månader. Det finns även krav på att operatören ska erbjuda ett avtal som löper på 12 månader.  Erbjudandet om 12månaders avtal gäller alltså både vid nyteckning och när ett avtal förlängs.

Måste bindningstiden vara nämnd i avtalet?

Ja, för att en bindningstid ska vara gällande måste det framgå i ett avtal hur lång tid den gäller. Om en person hävdar att ett företag agerat felaktigt gällande bindningstiden är det företagets ansvar att visa upp att bindningstid finns nämnd i avtalet.

Kan villkor ändras under bindningstiden?

Det generella är att villkoren inte ska ändras under bindningstiden. Det är även mycket sällan som detta sker. Om en ändring sker från företaget får detta enbart ske om det är på grund av ett skäl som även nämns i avtalet som giltigt skäl för avtalsförändring.  Skulle företaget ändå göra avtalsändringar har personen rätt att häva hela avtalet och även kräva skadestånd för eventuella merkostnader.

Vad gäller för bindningstid på bolån?

Bolån kan tecknas med rörlig eller fast ränta. Om fast ränta väljs binds räntan under en viss tidsperiod. Man väljer därmed hur lång bindningstid som lånet ska ha. Den som vill lösa bolånet innan denna period löpt ut kan behöva betala en ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som bankerna har laglig rätt att ta ut.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %