Vad är blancolån?

Vad är blancolån?


Ett blancolån är ett lån som tecknas utan att det finns någon säkerhet för lånet. Detta kan jämföras med billån eller bolån där bilen eller bostaden kan ställas som säkerhet. Privatlån är ett exempel på blancolån och ofta används ordet för att syfta på privatlån.


Vad kännetecknar blancolån?


När begreppet blancolån används är det främst privatlån som man syftar på. Ser man däremot på ordets rätta betydelse är det alla lån där ingen säkerhet behöver finnas för lånet, d.v.s även snabblån. Men utifrån att ordet främst används för privatlån beskrivs begreppet utifrån detta.

  • Individuell ränta


Det finns ett par enstaka kreditföretag som erbjuder blancolån med samma räntenivå för alla låntagare. Det är däremot betydligt vanligare att det är individuell ränta. I ansökan anger personen som vill teckna lånet information om sin egen ekonomi. Utöver det tar kreditföretaget en kreditupplysning och den totala informationen avgör om lånet ska beviljas samt vilken ränta som erbjuds. Generellt ges en lägre ränta om personen har en god ekonomi. Detta eftersom räntenivån speglar bankens risktagande.

  • Rörlig ränta


Det är även vanligast att räntan som erbjuds av kreditgivaren är rörlig. Det finns ett fåtal kreditföretag som har fast ränta under hela låneperioden men detta är absolut undantag.
Med rörlig ränta menas att räntesatsen kan förändras av kreditbolaget under lånets löptid. Detta sker däremot inte ofta och de som har amorteringstid på några få år bör inte behöva oroa sig för kraftiga förändringar.

  • Högre ränta än lån med säkerhet


Eftersom det inte finns någon säkerhet för lånet ökar risken för banken vilket speglar sig i en högre ränta i jämförelse mot exempelvis bolån. Det är inte ovanligt att man kan få en räntesats som är mindre än hälftens så hög på ett bolån mot ett privatlån. Detta just eftersom bolånet har bostaden som säkerhet. Är det ett större belopp som ska lånas finns därmed en fördel i att först försöka höja befintligt bolån.

  • Upp till 500.000 kr i upp till 15 år


När låneansökan skickas in kan man även välja amorteringstid. Det vanligaste är att den kortaste amorteringstiden är 1 år även om det finns flera kreditgivare med en lägsta gräns på 2 år. Hur lång amorteringstid som erbjuds beror delvis på önskat lånebelopp. Den som lånar 10.000 kr kan hos många kreditgivare inte välja mer än upp till 5 års amorteringstid. Är det flera hundratusen som lånas brukar däremot längsta amorteringstiden (15 år) erbjudas.