Vad är boendekostnad?

Vad är boendekostnad?

Boendekostnad är den kostnad som bankerna räknar ut att deras kunder har för att bekosta sitt boende. En persons eller en familjs boendekostnad är dess totala kostnad för boendet. Det innebär då exempelvis kostnader som är tydligt knutna till bostaden så som ränta, hyra, amortering, el och värme.

När en bostad köps behöver man räkna ut sin boendekostnad för att därigenom avgöra hur stort lån man klarar av att ha.

Vad ingår i boendekostnaden?

Vad som ingår i boendekostnaden beror främst på boendeform och om lån finns på bostaden eller inte. Vid hyresrätt är det hyreskostnaden, hushållsel, och hemförsäkring.

Är det bostadsrätt tillkommer ränta och amortering (förutsatt att lån finns på bostaden), underhåll på bostaden samt bostadsrättstillägget på försäkringen.

Är det villa/fritidshus tillkommer även fastighetsskatt, eventuell tomträttsavgäld, avgifter för vatten/sotning/sophämtning och samfällighetsavgifter. Dessutom krävs en villaförsäkring utöver hemförsäkringen.

Vad påverkas av boendekostnaden?

När ett bolån ska tecknas så ser banken på hur stor den totala boendekostnaden skulle bli för låntagaren och ställer detta mot förväntad inkomst. För att lånet ska bli beviljat krävs generellt att banken anser att boendekostnaden inte är för stor procentuell del av låntagarens hela inkomst. Om så är fallet är marginalen mycket liten för räntehöjningar eller inkomstsänkningar.

Även när bostadsbidrag beräknas används boendekostnaden. Den som söker bostadsbidrag måste uppge den totala boendekostnaden för att korrekt bidrag ska kunna räknas ut. Den bidragsgrundande bostadskostnaden varierar däremot bland annat beroende på hur många barn det finns i familjen och om personen har en funktionsnedsättning eller inte.

Däremot räknar Försäkringskassan ut boendekostnad på ett något annorlunda sätt än vad bankerna gör. Bland annat får inte hushållsel räknas med.  Är det bostadsrätt får inte heller räntekostnaden lyftas upp i det fall som räntesatsen på lånet är mindre än 3%. Detta eftersom alltid 3-procentenheter räknas av från räntenivån innan räntekostnaden kan beräknas. Se gällande regler på forsakringskassan.se.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %