Vad är en bolånefond?

Vad är en bolånefond?


En bolånefond är en fond som erbjuder bolån istället för en bank. Den generella beskrivningen för en fond är ett instrument som består av ett flertal underliggande värdepapper, till exempel aktier och räntor. I en bolånefond är de underliggande värdepapperna bolån istället för aktier eller räntor. Kapitalet kommer från institutioner och försäkringsbolag som erbjuds möjligheten att investera direkt i bolån mot konsumenter istället för att köpa säkerställda obligationer hos bankerna.

Fördelen för investerare är att bolånefonden inte behöver ta ut samma avgifter för att täcka kontorsnät och rörelsekostnader som bankerna behöver bära. Avkastningen kan därför bli högre för investerare. Den stora fördelen för konsumenten är att räntan kan bli lägre då bolånefonden inte behöver ta ut samma marginaler som en bank. Det resulterar i en lägre ränta på bolånet.

Bolånefonder är Alternativa Investeringsfonder inom AIFM direktivet och är reglerade av Finansinspektionen.

Sommaren 2017 finns ännu inga svenska bolånefonder lanserade på marknaden men inom kort lanseras ett fåtal fonder.

Bolånefonder är kapitalförvaltare som erbjuder institutioner och pensionsbolag att investera direkt i bolån. Det blir ett sätt att runda banken för investerare. På sätt och vis kan man säga att kapitalförvaltning kombineras med bolåneutgivning.

Svenskar har en mycket stark betalningsvilja och därför klassas denna placering som en säker tillgång. Bolånemarknaden är under tillsyn från Finansinspektionen och svenskar har bland de lägsta graden av uteblivna betalningar på sina bolån i Europa. Sedan finanskrisen 2008 så är bankerna mer restriktiva i sin utlåning med nyintroducerade krav som bolånetak, skuldkvotstak och amorteringskrav. Det legala systemet är väl utformat i Sverige och inkassering av skulder är effektiv med Kronofogden som indrivare. Med dessa förutsättningar spås bolånefonder bli ett konkurrenskraftigt alternativ i Sverige då de också har friare placeringsregler.

Bolån är därmed en attraktiv investeringsmöjlighet för institutioner och försäkringsbolag med tanke på den goda återbetalningsförmågan hos svenskar. Svenska bolån erbjuder god avkastning till synnerligen låg risk – precis det alla investerare söker!

Mellanhandsreducering och digitalisering

Direktinvesteringar från försäkringsbolag och institutioner direkt in i bolånefonder är en trend som kallas mellanhandsreducering. Försäkringsbolag och institutioner får direkt exponering mot svenska bolån utan att behöva investera i bankernas säkerställda obligationer. Mellanhandsreducering är vanligt ju mer mogen en marknad blir. Ett bra exempel är när konsumenten handlar direkt från leverantören som t ex datorproducenten Dell.

Rollen för investerare och banker håller på att förändras i Europa. Banker drar sig tillbaka från att erbjuda kapital direkt mot konsumenter och företag. I USA strömmar ungefär 80% av kapitalet direkt från investerare till dem som söker kapitalet. Endast 20 % går direkt från bankerna till de som efterfrågar kapitalet. I Europa är fördelningen tvärtom. Många svenska konsumenter har säkert märkt att bankerna blivit mer återhållsamma de senaste åren som en följd av ökad reglering. Efterfrågan på kapital bidrar därför till att nya alternativ skapas för att mätta behovet.

Institutioner och försäkringsbolag kan investera i bolånefonder som paketerar bolånen till privatpersoner. I Holland är det vanligt att låneförmedlare distribuerar bolånen. I Sverige finns ett flertal låneförmedlare för privatlån men ännu ganska få för bolån. Consector är en av de få som låneförmedlare som förmedlar alla typer av lån som bolån, privatlån och kreditkort. Trots att det inte finns så många bolåneförmedlare i Sverige så är internetpenetrationen mycket hög och konsumenterna är redo att upphandla tjänster online. Därmed spås bolån vara nästa produkt att digitaliseras. Därutöver är kundnöjdheten år 2016 för de svenska bankerna den lägsta sedan fastighetskrisen under tidigt 90-tal. Detta öppnar en dörr för nya spelare som bolånefonder. Den nya generationen utför inte sina bankärenden på bankkontor och därmed kommer bolånefonderna finna bolånetagarna via nätet.

Billigare bolån för konsumenten

Bolånefonder kan operera med mindre organisationer än bankerna. Modern IT infrastruktur utan gamla system bidrar till lägre kostnader och avkastningskrav. Bankerna har även dyra regelefterlevnadsprocesser i bakvattnet av finanskrisen som belastar slutkonsumenten. I och med att bolånefonderna är billigare att driva än bankerna som måste ta höjd för att betala sina kontorsnät så resulterar det i billigare bolån till kunderna. Detta har hänt i Holland och utvecklingen kommer säkerligen ske på liknande sätt i Sverige. Vi kan därmed förvänta oss lägre bolånemarginaler på sikt med långivare som ger billigare bolån till konsumenterna.

Bolånefonder kan även skräddarsy nya mer kundanpassade erbjudanden med enklare villkor för sina bolån. Bättre öppettider och enkel process att erhålla lånelöfte via nätet är en konkurrensfördel.

Finansinspektionen ser positivt på bolånefonder i Holland

Den holländska Finansinspektionen ser positivt på bolånefonder då risken fördelas på flera långivare. Överlag så sänks den systemiska risken i systemet. Svenska Riksbanken har utryckt oro över att de svenska bankerna finansierar sig med korta löptider för bolån med längre löptider. Exempelvis kan durationen för ett bolån vara tio år men banken finansierar sig bara på tre år. Detta utgör en risk varje gång bankerna skall refinansiera sig själva på den öppna marknaden. Majoriteten av de svenska bankerna finansierar sina bolån på den internationella kapitalmarknaden och inte via Riksbanken. Med försäkringsbolag och institutioner som investerare i bolån så fördelas risken mellan flera aktörer och utländska finansinspektioner har ställt sig positiv till detta scenario. Försäkringsbolag och institutioner har ofta längre förvaltningsmandat på sitt pensionskapital vilket också passar placeringar i bolån med längre löptider.

Hur stor potential har bolånefonder i Sverige?

Om bolånefonderna slår igenom på riktigt i Sverige så kan de komma att ta en stor del av nya utlåningen. Genom lägre räntor till konsumenter så skulle de teoretisk kunna ta 20–30 % av all nyutlåning av bolån. Holland är den marknad som kommit längst i Europa och där står bolånefonderna för cirka 12 % av totala bolånevolymen. Mer än vart femte ny bolånetagare går via en bolånefond i Holland.

Vi på Consector tror att bolånefonder kommer att förändra marknaden i Sverige. Utöver att vi på Consector förändrar upphandlingen av lån genom att erbjuda en onlineplattform för att upphandla bolån mellan flera banker så bedömer vi även att förändringens vindar blåser likväl på långivarsidan. De svenska storbankerna kommer därmed få konkurrens av dessa alternativ som välkomnas av myndigheter och investerare. Vårt mål är att hitta det bästa lånet för konsumenten och bolånefonder kommer säkerligen vara en del av vårt erbjudande.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %