Vad är Bolånetak?

Vad är Bolånetak?


Bolånetak är kravet att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller på alla bolån tecknade efter 1:a oktober 2010 och infördes efter ett initiativ från Finansinspektionen. De ansåg då att det var allt för många låntagare som tog för stor risk med hög belåningsgrad, rörlig ränta och stora lånebelopp.

vad är bolånetakVilka lån omfattas av bolånetaket?

Det är generellt de regler som gäller när ett bolån tecknas som sedan gäller så länge som man har lånet. Eftersom reglerna gällande belåningsgrad (bolånetaket) infördes 1:a oktober 2010 gäller taket enbart på bolån som tecknats efter detta datum.

Vad innebär bolånetaket?

När ett bolån tecknas får summan som lånas maximalt vara 85% av bostadens värde. Tecknas ett nytt bolån räknas bostadens värde vara den summa som betalas för bostaden. I det fall som ett bolån ska tecknas på en befintlig bostad sker först värdering av mäklare.

Detta innebär att det alltså inte går att låna hela beloppet till en bostad och att en kontantinsats behöver läggas på minst 15% av värdet.

Vilken kritik har framförts mot bolånetaket?

En kritik som tidigt framfördes mot bolånetaket var att det stänger ute personer från bostadsmarknaden. Detta inte minst i storstäderna där kostnaden även för mindre lägenheter är relativt hög. En person som vill köpa en bostad för en miljon måste alltså lägga ut 150 000 kr kontant för att kunna teckna lånet. Det är få unga som har denna summa och därmed har de svårt att få möjligheten att låna till sin första bostad.

Även statliga Riksgälden har vänt sig emot bolånetaket. De menar att man främst bör fokusera på storleken på lånen och inte dess belåningsgrad. En person kan ju ha ett relativt litet bolån men hög belåningsgrad medan en annan person har ett lån på flera miljoner men med låg belåningsgrad.

Varför infördes bolånetaket?

Förslaget att införa bolånetak kom initialt från Finansinspektionen som då var oroad över den generellt stigande belåningsgraden i Sverige. Oron grundade sig främst i de kraftigt ökade bostadspriserna samtidigt som att utlåningen ökat. Utöver det valde allt fler låntagare rörlig ränta på sina lån.

Detta skapade en situation där låntagarna tog större risker än tidigare vilket kunde skapa ekonomiska problem för många hushåll om räntan skulle gå upp eller bostadens värde minska.

Genom att införa bolånetak ville man därmed minska risken för låntagarna att hamna i svåra ekonomiska situationer med överbelåning.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %