Vad är bolånetech?

Vad är bolånetech?


Bolånetech är en inriktning inom fintech där digitala innovationer kopplas samman med bankernas bolåneprodukt. Det kan exempelvis handla om en app som samlar all information kring lånet eller en snabb jämförelse av flera olika bankers bolåneräntor.

vad är bolånetech

Olika inriktningar inom fintech

Utvecklingen inom fintech går extremt snabbt framåt. Mellan 2008 och 2015 mer än 12-dubblades de globala investeringarna inom denna bransch enligt Accenture (internationell jätte inom IT, digitalisering och optimering).

Efterhand att branschen har vuxit har även vissa inriktningar fått egna begrepp, exempelvis bolånetech. Dessa begrepp pekar på vilken verksamhet inom fintech som bedrivs. I det här fallet alltså fintech mot bolån. Andra inriktningar är följande (företag nämns som exempel).

iZettle – Kortbetalning, främst för företag som enkelt och billigt vill erbjuda kortbetalning för kunderna.

Consector – Jämförelse, av lån och krediter

Trustly – Säkerhet, vid direktbetalningar online

Tink – Överblick, app med överblick över hela privatekonomin

Betalkoll – Fakturabetalning, App som betalar fakturor genom att de fotas av

Betalo – Kreditkort, Betala fakturor med kreditkortet

P2P – Lån, Där låntagare och långivare möts utan att banken är involverad

Consector – Ett exempel på bolånetech

Ända sedan Consector startades har målet varit att sänka kundernas räntor. Detta på en rad olika lån och krediter. Första låneprodukten som kunde jämföras via tjänsten var privatlån men detta utökades senare med både kreditkort och bolån.

Företaget är ett klassiskt exempel på vad fintech innebär, dvs en teknisk lösning som underlättar för användaren i hantering av produkter och tjänster från finansvärlden. Med Consector handlar det om att snabbt kunna jämföra ca 30 bankers räntor.

När tjänsten växte och även innefattade bolån kunde Consector placeras bland de företag som arbetar med bolånetech. Ett företag kan alltså vara verksam inom flera olika grenar inom fintech.

Kunskap – Överblick – Hantera

Företag som arbetar inom bolånetech vänder sig främst mot privatpersoner och dess tjänst är uppbyggd av en eller flera grundstenar.

Kunskap – För att kunna ta de bästa ekonomiska besluten behövs kunskap. Allt för många tror att det är svårt att förstå sig på sparande, lån, investeringar m.m. Det gör att man helt enkelt låter bli. Att ringa till banken och be dem förklara olika sparprodukter är det ytterst få som gör. Genom att skapa enkla lösningar som underlättar för personer att förstå olika produkter och tjänster kan fintech öka kunskapen.

Överblick – Andra steget är få överblick över sina lån, krediter, sparande samt inkomster och utgifter. Ett exempel är Consectors app ”Lånekollen” som snabbt skapar en översikt över befintliga lån och även påvisar om det går att sänka lånekostnaderna. Men kunskap om och överblick över sin ekonomi kan den sedan hanteras med bästa resultat.

Hantera – Tredje steget är att hantera bolånet (och andra delar av privatekonomin) med hjälp innovativa tekniska lösningar. Istället för att själv kontakta flera olika bolånebanker kan dessa snabbt jämföras via exempelvis Consector. Istället för att själv räkna ut belåningsgraden kan det ske via en app osv.

Det finns tekniska lösningar som enbart har fokus på en av dessa delar, medan andra har bredare funktion. Målet med Consector är att vara lika stora inom alla tre delar. Kunskap förmedlas genom ”Consector Förklarar” även om detta inte kan klassas som just en fintech-lösning. Däremot är Lånekollen en teknisk lösning som interagerar mot finansföretagen. Det gäller även den lånejämförelse som erbjuds via hemsidan eller i appen.

Bolånetech tar marknad från bankernas ”monopol”

Det som sker när bolånetech blir allt större är att bankerna inte längre kan ”binda upp” sina kunder lika tydligt. Länge var det självklart att ha bolånet i samma bank som man hade resterande privatekonomi hos. Vid frågor kring bolånet var det den personliga bankmannen som kontaktades.

Med nya appar, webbaserade tjänster och andra lösningar kan idag kunderna snabbt få kunskap, överblick och hantera sitt bolån betydligt enklare. Därmed är man inte alls lika bunden till sin ordinarie bank längre. Det i sig skapar en större konkurrenssituation vilket i längden bör gynna utvecklingen av bolånen.

Dagens Industri först med begreppet

Den 8:e oktober 2017 publicerade Dagens Industri artikeln ”Rekordmarginaler bäddar för digitalt bolånekrig”. Där presenteras att bolånen är bankernas guldägg och det står att:

”inget techbolag har än så länge på allvar utmanat storbankernas bolåneaffär även om en rad digitala uppstickar har börjat ta sig an delar av marknaden”.

Bland dessa företag nämns exempelvis Consector och Youple.

Men enligt DI anser flera experter att det bara är en tidsfråga gällande när bolånen blir helt digitaliserat. Det är i detta sammanhang som begreppet för första gången nämns.

”Jämfört med betalmarknaden, där svenska bolag som Klarna och Izettle har byggt miljardaffärer är bolånetech en randanmärkning på den svenska fintech-marknaden”

Lena Apler, grundare för Collector, sammanfattar utvecklingen av digitaliserade bolån med:

”Det här kommer naturligtvis, frågan är bara när”

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %