Vad är borgen?

Vad är borgen?

Borgen är ett avtal där en privatperson eller en juridisk person åtar sig att betala en skuld för någon annan om denne inte kan betala själv. Den person som går i borgen, så kallad borgensman, blir betalningsskyldig först när långivaren konstaterat att låntagaren, även kallad gäldenären, inte kan betala sitt lån själv.

Vad är borgen

Vem kan bli borgensman?

Det finns inga exakta regler kring vem som kan bli borgensman och inte. Däremot är det viktigt för kreditgivaren att försäkra sig om att borgensmannen är kreditvärdig, alltså har en god betalningsförmåga. Av den anledningen bör kreditgivaren alltid göra en kreditprövning på den tilltänkta borgensmannen. Vad som också brukar tas med i beräkningen när en kreditgivare värderar en borgensman är huruvida borgensmannen har andra lån eller löpande utgifter.

Bra att veta innan man ställer upp som borgensman

Innan du väljer att ställa upp som borgensman finns det vissa aspekter som kan vara bra att ha i beaktande. En sådan aspekt är att borgensmanskapet medför stora förpliktelser. I händelse av att låntagaren, gäldenären, inte har möjlighet att betala sina lån själv måste borgensmannen vara beredd att gå in och täcka upp för alla kostnader, såväl amorteringar som räntan och lånet. Även om det så skulle innebära att borgesmannen måste sälja sina egna tillgångar.

Vad som också är bra att tänka på som borgensman är att åtagandet kvarstår även om relationen till låntagaren förändras eller upphör helt. (Exempelvis vid skilsmässa.)

Vad som också är av största vikt för borgensmannen är att vara fullt medveten om låntagarens kreditvärdighet, alltså betalningsförmåga. Därför är det rimligt att som tilltänkt borgensman be att få ta del av låntagarens kreditprövning. Visar det sig att låntagaren har betalningsanmärkningar eller tidigare skulder kan det vara rimligt att fundera en extra gång innan man åtar sig borgesmanskapet.

Ytterligare en aspekt att ta ställning till är att borgensåtagandet innebär att ens egen kreditvärdighet kan komma att försämras. Detta innebär alltså att du som borgensman kan ha svårare att bli beviljad ett eget lån så länge du har borgensansvaret kvar.

Slutligen är det av största vikt att som borgensman vara medveten om att man inte har rätt att avsluta sitt borgensåtagande. Däremot har borgensmannen möjlighet att bli av med sitt åtagande i fall långivaren har en ny borgesman eller någon annan jämförbar säkerhet som långivaren godkänner. 

Vad är det för skillnad mellan borgenär och borgensman?

Det är lätt att förväxla vissa ekonomiska begrepp som är lika varandra. Borgenär och borgensman är ett bra exempel på det. Dessa två begrepp har nämligen helt olika betydelser.

En borgensman är som vi nämnt ovan, en person som åtar sig ansvar att betala tillbaka en skuld i de fall då låntagaren inte har möjlighet att betala lånet själv.

En borgenär däremot, är den person eller det företag som är långivare, exempelvis en bank eller en kreditgivare.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %