Vad är Bostadsbubbla?

Vad är Bostadsbubbla?


Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är betydligt högre än vad som anses vara motiverat utifrån olika faktorer. Det som påverkar att en bostadsbubbla växer fram är bland annat låga räntor, hög efterfrågan och förväntan om kommande värdeökningar på bostäder.

 

Vad är Bostadsbubbla?Hur uppstår en bostadsbubbla?

Det som kännetecknar en bostadsbubbla är att priserna på bostäder ökar betydligt snabbare än vad som anses vara motiverat. En orsak som ligger bakom detta är tillgång och efterfrågan vilket situationer i storstäder tydligt visar. Prisökningarna i framförallt Stockholm var under ett flertal år betydligt högre än i andra delar av landet. Samtidigt var det mycket svårt att få tag på en bostad i staden.

En annan faktor som är avgörande är låga räntor vilket gör att låntagare vågar låna större summor då månadskostnaden ändå bli relativt låg. Ytterligare faktorer som påverkar är den ekonomiska tillväxten i landet.

Generellt byggs en bostadsbubbla även upp av förväntningar hos bostadsköparna om att värdet på bostaden kommer att öka i framtiden. Det man då utgår ifrån är de kraftiga värdeökningar som skett under de senaste åren och att man därmed tror att detta ska fortsätta.

Vad händer om en Bostadsbubbla ”spricker”?

I begreppet ”Bubbla” menas att något är större (eller dyrare) än vad det borde vara. Risken finns alltså alltid att bubblan ”spricker” och att priserna faller ner på mer normala nivåer. Om en bostadsbubbla skulle ”spricka” innebär detta att alltså att bostadspriserna kraftigt minskar.

En bubbla kan kollapsa mycket snabbt vilket kan skapa kraftiga förändringar i samhällsekonomin. Här är finanskrisen, som började i USA, ett tydligt exempel. Men den kan även ”pysa” ut vilket sker över längre tid. I detta fall kan landets ekonomi tydligare hantera denna förändring.

Första steget är oftast en oro på bostadsmarknaden. Det är färre som tror att värdeökningar kommer att ske i samma utsträckning som förr och allt färre kommer på bostadsvisningarna då de anser att utgångspriset är för högt. Steg för steg faller priserna vilket påverkar den privata konsumtionen.

De som måste sälja kan ibland få sälja till ett pris som är en bit under inköpspris. Det gör att de kan vara skuldsatta trots att huset är sålt. De som fortfarande bor kvar, men är högt belånade, drar kraftigt ner på konsumtionen. Med minskad konsumtion påverkas hela samhällsekonomin och risken är stor att en djup lågkonjunktur kan utlösas.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %