Vad är Bostadsförening u.p.a?

Vad är Bostadsförening u.p.a?

Bostadsförening u.p.a är en förkortning för ”Utan personligt ansvar” och förekommer hos äldre bostadsföreningar som inte innefattas av bostadsrättslagen från 1930. Det som främst skiljer dessa föreningar mot dagens bostadsrättsföreningar är att de istället regleras av lagen kring ekonomiska föreningar. Det gör att mer behöver regleras via föreningens stadgar.

Vilka bostadsföreningar har u.p.a?

Bostadsföreningar regleras generellt av den lag som var gällande när föreningens skapades. Det betyder att föreningar som skapades före 1930 inte omfattas av den bostadsrättslagen som började gälla detta årtal.

Dessa bostadsföreningar kan i praktiken fungera på samma sätt som yngre föreningar men skillnaden är att medlemmarna inte kan ställas personligt ansvarig för föreningens handlingar.

Vad avgör reglerna i en bostadsförening med u.p.a?

I det fall som bostadsrättslagen är gällande reglerar denna lag på flera punkter hur föreningen ska skötas. I det fall det är en äldre förening, som inte innefattas av denna lag, kan fler faktorer behöva regleras genom föreningens stadgar. Stadgarna kan alltså innehålla information kring sådant som lagen från 1930 regler.

Föreningen regleras även av ”Lagen om ekonomiska föreningar”.

Vad är skillnaden mellan bostadsförening och bostadsrättsförening?

Bostadsförening är en boendeföreningsform som användes fram till 1930. Då började bostadsrättslagen gälla och från det året kan alltså inte denna boendeföreningsform skapas.

Den stora skillnaden är vilken lag som främst påverkar föreningen. För en bostadsrättsförening är det bostadsrättslagen medan det för en bostadsförening är lagar kring ekonomiska föreningar. Det gör att bostadsrättsföreningen har ett större regelverk gällande de flesta frågor kring föreningens och medlemmens ansvar.

Ett annat exempel på skillnader mellan dessa boendeformer är möjligheten att belåna sin bostad. Generellt är det nämligen svårare för en person i en bostadsförening att belåna sin bostad än för en person i en bostadsrättsförening. I vissa fall kan det även vara något mer omständligt att köpa/sälja en bostad i en bostadsförening.

En annan sak som skiljer dessa boendeformer åt är kravet på ekonomisk plan. Detta är enbart ett krav för bostadsrättsföreningen även om det inte är ovanligt att även bostadsföreningen har detta.

Bostadsföreningen regleras mer av stadgarna

Om man ser på mindre skillnader mellan dessa boendeformer blir det ännu tydligare att bostadsföreningen kan styras mer individuellt utifrån hur stadgarna är utformade.

När val av ordförande ska ske i en bostadsrättsförening är det medlemmarna som ska godkänna detta val. I en bostadsförening regleras detta ofta i stadgarna.

På stämman har alla i en bostadsrättsförening en varsin röst men det behöver inte vara så i en bostadsförening. Här kan exempelvis stadgarna säga att en person med större boyta får större rösträtt osv.

Gällande avgifter kan även detta regleras via stadgarna hos en bostadsföreningen medan en bostadsrättsförening enbart får ta ut lagstadgade avgifter.

Man har även större frihet gällande vilka som får bli medlem i en bostadsförening. Detta kan avgöras av stämman medan det är Hyresnämnden som har sista ordet vid en tvist hos en bostadsrättsförening.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %