Vad är bottenlån?

Vad är bottenlån?

När en bostad köps måste minst 15 % av bostadens värde betalas med kontantinsats. Sedan kan bolånet delas upp av banken i topplån och bottenlån. Då bottenlånet har högst säkerhet ges även den lägsta räntesatsen på detta lån.

Hur stor kan bottenlånet vara?

Det är upp till bankerna att avgöra hur bolånet kan delas upp mellan bottenlån och topplån. Detta beror bland annat på säkerheten, belåningsgraden och lånebeloppet. Hur stor bottenlånet får vara är därmed helt individuellt. Generellt är bottenlånet däremot betydligt större än topplånet.

En del banker erbjudet inte ens topplån utan har enbart bottenlån på hela summan.

Hur bör man jämföra räntan på bottenlånet?

För att hålla nere kostnaden för lånet bör alltid flera långivare jämföras innan bolånet tecknas. Att se på de olika bankernas listränta eller snittränta kan vara vägledande men eftersom räntesatsen sätts individuellt är det inte förrän vid kontakt med banken som den slutgiltiga räntan anges.

När bankerna jämföras är det viktigt att se på den totala kostnaden för lånet som uppkommer. En bank kan erbjuda lägst ränta på bottenlånet men kräva toppenlån med sämre ränta. Detta medan en annan bank erbjuder högre ränta på bottenlånet men i gengäld erbjuder hela lånesumman som bottenlån.

Se därför inte enbart på räntenivån utan på helhetskostnaden.

Hur påverkar säkerheten räntenivån på bolånet?

När bolånet tecknas får det maximalt vara på 85% av bostadens värde. Om så sker kan banken välja att erbjuda ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet har då lägst ränta. Topplånet har högre ränta eftersom det skapar något högre risk för banken.

Om man räknar med att en bostad köps för 1miljon så läggs därmed 150.000kr i kontantinsats. I detta fall räknas med ett bottenlån på 700.000kr och topplån på 150.000kr.

Skulle priset på bostaden av någon anledning sjunka med 15% så finns fortfarande säkerhet för hela bolånet. Skulle personen sälja bostaden skulle lånet kunna betalas av. Det som förloras är den betalada kontantinsatsen.

Om bostaden skulle sjunka i värde med 20% så är det delar av topplånet som inte kan betalas tillbaka om bostaden måste säljas. Det krävs en nedgång på hela 30% innan bottenlånet riskeras i detta exempel.