Vad är budget?

Vad är budget?

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder sig av en budget för att få en tydlig bild över ekonomin och därigenom kunna planera verksamheten. Många privatpersoner gör även budget för att kunna planera vad inkomsten ska användas till.

Hur gör man en budget?

En budget är en planering för framtiden. Men för att kunna skapa den för första gången krävs att man ser bakåt och utgår från vilka inkomster och utgifter som brukar finnas i hushållet. Inkomsterna är oftast lätta att få överblick på. Utgifterna är däremot svårare. För att få tydlig överblick över var pengarna tar vägen kan en man exempelvis använda ett betalkort under en månad. Därmed samlas alla utgifter på samma fakturaunderlag.

Utifrån de inkomster och utgifter som hushållet har går det sedan att planera vad man vill att pengarna ska användas till i framtiden.

Vad är det för skillnad på fasta och rörliga utgifter/inkomster?

I en budget kan det vara en fördel att sära på de fasta och de rörliga utgifterna. De fasta utgifterna är de utgifter som är ungefär lika stora varje månad och som är svåra att påverka nämnvärt. Det kan exempelvis vara hyra, lån, försäkringar, telefonabonnemang eller el. Dessa utgifter kommer att uppkomma regelbundet. Om bilen används för pendling till jobbet kan även drivmedel ses som en fast kostnad.

Rörliga utgifter är betydligt mer varierande månad till månad. Bland dessa poster finns restaurangbesök, matinköp, nöjen, klädinköp m.m.  Oftast är det dessa rörliga utgifter som för stora hos de som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt är det de rörliga utgifterna som är lättast att påverka.

Även gällande inkomster finns det både fasta och rörliga även om det vanligaste är at inkomsten är fast. Kommer däremot inkomst från flera olika håll ex. flera jobb och bidrag kan det vara smart att dela upp inkomsterna i fasta och rörliga.

Varför är budget så viktigt?

För privatpersoner fyller budgeten främst rollen av ett ramverk som visar riktning på privatekonomin. Om det är budgeterat att restaurangbesök inte ska kosta mer än 1000kr per månad får personen därmed sluta att äta ute när den budgetposten är uppfylld. Genom att hålla sig till sin budget blir det därmed betydligt lättare att få pengarna att räcka till både konsumtion och sparande.

Att skapa en budget är för många ett första steg till en betydligt bättre privatekonomi. Men sen gäller det även att följa upp den genom att föra in alla inkomster och utgifter som uppstår för att se om budgeten följs eller inte.

För vissa är orsaken till en dålig privatekonomi inte främst låg inkomst utan ett resultat av dålig planering (budget) av de inkomster och utgifter som finns. Att sätta en tydlig budget blir därmed första steget till en bättre ekonomi.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %