Vad är bunden ränta?

Vad är bunden ränta?

Bunden ränta betyder att räntesatsen är exakt samma under hela låneperioden. Bunden ränta är vanligaste på bolån då låntagaren kan välja att binda räntan på olika lång tid. Beroende på vald tidsperiod ges en olika hög räntesats.

vad är bunden ränta

Vilka lån har bunden ränta?

När begreppet bunden ränta används är det bolån som det främst syftar på. När ett bolån tecknas finns alltid möjligheten att välja mellan rörlig eller bunden ränta. Väljs bunden ränta finns även möjligheten att välja mellan olika lång bindningstid.

Det finns även andra låneformer där samma räntesats gäller under hela låneperioden. Enstaka privatlån har detta samt de flesta smslån. Men i detta fall talar man istället oftare om fast ränta än bunden ränta.

Hur lång tid kan räntan bindas?

Bunden ränta går oftast att teckna på 1-10 år.

Med rörlig ränta på ett bolån menas egentligen en bunden ränta på 3 månader. Bankerna uppdaterar nämligen inte räntesatsen oftare än så. De som väljer att binda räntan på 3 månader har därmed i praktiken ”rörlig ränta”.

Vad är fördelarna med bunden ränta?

Du vet kostnaden
Den största fördelen med bunden ränta är att låntagaren vet hur stor kostnaden blir för lånet under hela bindningstiden. Det blir därmed enklare att planera sin ekonomi och några negativa överraskningar med snabba räntehöjningar kan inte dyka upp.

Kan bli billigare i längden
Det vanligaste är att bunden ränta har en högre räntesats än den rörliga räntan. Detta åtminstone vid tillfället då räntan binds. Men den rörliga räntan kan gå upp (eller ner) under låneperioden medan den bundna räntan är fixerad. Därmed kan de med bunden ränta ibland ha lägre ränta än marknadens lägsta rörliga räntor.

De som tror att räntan kommer gå upp bör därför välja bunden ränta för att ta del av den lägre räntenivån som är för tillfället och utnyttja det under en längre period.

Vad är nackdelarna med bunden ränta?

Högre ränta
Med bunden ränta fås oftast en något högre räntesats än vid rörlig ränta. I vissa fall är skillnaden stor medan det vid andra tillfällen bara rör sig om en hundradels procentenhet. Vad som främst avgör vilken räntesats bankerna erbjuder på bunden ränta är gällande reporänta samt bankerna förväntan gällande hur räntan kommer att röra sig i framtiden.  Den bundna räntan ska ju både spegla dagens ränteläge och hur ränteläget förväntas förändras under hela bindningstiden.

Inlåsningseffekt
När större lån är tecknas är det vanligt att lånet delas upp i flera delar som binds under olika lång tid.  Det är ett sätt att minimera riskerna. Men genom denna uppdelning med olika lång bindningstid kan det vara svårt att flytta lånet om så önskas. Många gånger kräver nämligen banken att flytt enbart får ske om hela lånet flyttas. Är då delar av lånet bundet kan inte flytt genomföras.

Vad händer när bindningstiden löpt ut?

En till två månader innan bindningstiden för räntan löper ut bör kreditgivaren påminna kredittagaren om att avtalet snart tar slut. Det är däremot helt och hållet kredittagarens ansvar att ha kontroll på detta och avgöra hur lånet sedan ska fortlöpa. Om kunden inte hör av sig till banken har banken rätten att binda om hela lånet på med samma villkor som tidigare. En person som tidigare valt att binda räntan på 3 år kan därmed automatiskt få en ny bindningstid på 3 år. När bindningstiden löpt ut finns däremot en stor fördel i att jämföra räntan hos flera banker och inte låta banken förlänga lånet till aktuell räntesats bara för att det är enklast.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %