Vad är bundet lån?

Vad är bundet lån?

Bundet lån innebär att räntesatsen binds och att den därmed är samma under hela låneperioden. Fördelen är att man vet vad lånet kommer att kosta varje månad  medan nackdelen är att bundet lån ofta har en något högre räntesats.

Hur länge kan ett lån bindas?

bolån kan lånet vanligtvis bindas på 1-10år. Om man istället väljer 3-månaders räntan så betyder det att man har rörlig ränta och därmed inte ett bundet lån.

Fördelar och nackdelar med bundet lån

Den största fördelen med ett bundet lån är att räntan är på samma nivå under lånets bindningstid. Låntagaren kan därmed veta exakt vad lånet kommer att kosta per månad och kan planera sin ekonomi utifrån detta.

Att ha ett bundet lån är därmed tryggare. Många som lånar större belopp väljer att binda delar av lånet och ha andra delar rörliga. Detta för att både ta del av den lägre rörliga räntan och skapa trygghet med den bundna räntan.

En nackdel är däremot att ett bundet lån generellt ger en högre räntesats än rörlig ränta. Låntagaren får helt enkelt betala med en högre ränta för att få den trygghet som det bundna lånet ger.

Ännu en nackdel är den inlåsningseffekt som skapas.  Det går visserligen att avbryta ett bundet lån men eftersom en avgift (ränteskillnadsersättning) tas ut av banken blir det inte alltid ekonomiskt försvarbart.

Är det ett stort lån som delats upp i flera mindre delar, som är bundna på olika lång tid, kan det även bli svårt att flytta lånet till en annan bank. Många banker kräver nämligen att hela lånet måste flyttas på en och samma gång. Något som blir svårt när delarna är bundna på olika lång tid och därmed inte löper ut samtidigt.

Går det att bryta ett bundet lån?

Om ett bundet bolån bryts i förtid har banken rätten att ta ut en ränteskillnadsersättning. Det är en avgift som är tänkt att täcka de kostnader som banken har för lånet. Genom att beräkna kostnaderna kan man även se om det är värt att lösa lånet för att placera det på en annan bank med bättre villkor.

Hur stor denna ersättning är beror till stor del på om lånet tecknades före eller efter 1:a juli 2014. Lån som är bundna efter detta datum är generellt billigare att lösa även om det ändå kan handla om relativt stora summor.

Ett exempel som tidningen Privata Affärer använt sig av är följande:

Lånet är på 2 miljoner och har 1,6% i ränta samt är bundet på 3 år. Att lösa detta lån skulle i så fall kosta knappt 40.000kr.

Vad sker efter bindningstiden?

En till två månader före att ett bundet lån löper ut tar banken kontakt med kredittagaren och erbjuder kunden olika alternativ. Man kan antingen ha rörlig ränta eller binda lånet, och därmed få fast ränta, efter bindningstiden helt löpt ut. När bidningstiden helt är slut går det även att flytta lånet om bättre villkor hittas hos annan bank.

I det fall som kredittagaren inte väljer att göra någon förändring har banken rätten att binda lånet på samma bindningstid som tidigare. Detta då utifrån gällande räntesats.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %