Vad är Byggnadskreditiv?

Vad är Byggnadskreditiv?


Byggnadskreditiv är en kredit som beviljas av banker till personer/företag som bygger nytt, bygger om eller genomför tillbyggnationer. När byggnationen är klar löses krediten vanligtvis genom att bolån tecknas på bostaden. Vid ombyggnationer och tillbyggnationer kan bolån vara ett alternativ mot byggnadskreditiv.

ByggnadskreditivVad krävs för att få ett byggnadskreditiv?

Eftersom ett byggnadskreditiv är en slags kredit måste kreditgivaren ta en kreditupplysning och göra en ekonomisk bedömning utifrån låntagarens förutsättningar. Ett annat krav är att personen har bygglov för det som ska utföras. Detta bygglov kan behöva visas upp för banken innan krediten beviljas.

När kan ett byggnadskreditiv tecknas?

Ett byggnadskreditiv kan tecknas när man ska bygga en ny bostad eller om en befintlig bostad ska byggas om alternativ få tillbyggnad.

Är det ett mindre arbete som ska genomföras, på en befintlig bostad, bör man däremot se på alternativet att teckna ett bolån eller utöka befintligt bolån. I det fall denna möjlighet finns bör den prioriteras eftersom ett bolån generellt ger lägre kostnad än vad ett byggnadskreditiv ger. Detta på grund av den befintliga säkerheten som finns i bostaden.

Vad kostar det?

I likhet med ett bolån så skiljer sig räntor och avgifter mellan olika banker. Det är flera faktorer som avgör vilken ränta man får på kreditivet och därmed finns även en fördel att kontakta flera banker för att hålla nere kostnaden. Kom ihåg att räntan ofta går att förhandla, även det i likhet med bolånet. Exempelvis kan man ofta få rabatt om man har ett större engagemang i banken.

När man jämför bankerna är det viktigt att inte enbart se på räntan utan även de avgifter som uppkommer, exempelvis uppläggningsavgiften. Utöver det bör man fråga banken vad det skulle kosta om man har behov att ändra kreditivet. Det är ju inte alltid som ett större byggprojekt kostar exakt den summa man budgeterat för.

Vad skiljer ett bolån mot ett byggnadskreditiv?

Det om främst skiljer dessa låneformer är att man måste ha en bostad som säkerhet för ett bolån. De som vill bygga en ny bostad kan ju inte sätta denna bostad i pant förrän byggnationen är klar. Därmed har de inte möjlighet att teckna ett bolån och kan istället teckna ett byggnadskreditiv.

Vad händer när byggnationen är klar?

När bostaden är färdigbyggd kan den värderas och därmed ett bolån tecknas. De kostnader som uppkommit via denna kredit betalas därmed med detta bolån. Många väljer att teckna bolån på samma bank där man haft byggnadskreditivet men det finns inte några krav på detta. Det är därmed alltid bra att jämföra flera bankers villkor för att hålla nere räntekostnaden.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %