Vad är dag-för-dag-ränta?

Vad är dag-för-dag-ränta?

Dag-för-dag-ränta innebär att räntan räknas ut varje dag utifrån hur mycket som sitter på kundens konto. När bankerna ska räkna ut vilken ränta som deras kunder ska få på insatt kapital kan detta ske på flera olika sätt. Ett av de vanligaste sätten är Dag-för-dag-ränta.

Innebär Dag-för-dag-ränta att kunden får ränta från första dagen?

Nej, inte nödvändigtvis. Även om denna ränteberäkningsregel används så finns det olika regler som bankerna använder sig av för att avgöra vilken dag som är den första dag som ränta ges på de insatta pengarna.

Första alternativet är att ränta ges från och med första bankdagen som infaller efter dagen som insättning sker. Andra alternativet är ränta ges från första kalenderdagen efter insättningsdagen. Det tredje alternativet är att ränta ges från och med första kalenderdagen som i sin tur kommer efter kommande bankdag.

För de flesta sparare spelar detta inte någon roll. Visserligen blir det en liten skillnad i ränteintäkter men skillnaden över ett år blir extremt liten. Om det skiljer på en dag mellan när räntan börjar ges innebär det 1/365 av hela ränteintäkten det året.

När betalas Dag-för-Dag-ränta ut?

När räntan betalas ut variera mellan olika banker och sparkonton. Det finns de som betalar ut den intjänande räntan varje dag, varje månad eller en gång per år. Det är en fördel om utbetalning sker så ofta som möjligt under ett år eftersom spararen då får ta del av ränta-på-ränta-effekten.

Vad finns det för andra ränteberäkningsmodeller?

Som kund är Dag-för-dag-ränta det bästa alternativet. Då får man ränta på varje krona som sitter på kontot. När sparkonton jämförs är det därmed viktigt att inte bara jämföra räntan utan även vad för slags räntemodell som används. Flera andra modeller kan nämligen ge betydligt lägre ränteintäkt – även om de har högre räntesats.

Lägst-Saldo-Ränta – De konton som har denna ränteberäkningsmodell ger ränta på den lägsta summan som suttit på konton under månaden. Därmed premieras de som inte rör sina pengar under denna period. Den summa som tas ut/sätts in under månaden kan få lägre eller ingen ränta alls.

Räntetrappa – Dessa sparkonton ger olika ränta beroende på hur mycket som sitter på kontot. Det kan innebära att en viss räntesats ges så länge som det maximalt är ex. 50.000kr på kontot och att man sedan får den högre räntenivån. I vissa fall ges den högre räntan på hela beloppet och i vissa fall enbart på den summa som överstiger gränsen för den högre räntesatsen.

På dessa konton är det även vanligt med uttagsavgifter. Därmed inte ett sparkonto för ett flexibelt sparande utan ett konto som främst passar för de som kan spara en större summa under en längre period.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %