Vad är deklaration?

Vad är deklaration?


Deklaration är de sammanlagda uppgifter som lämnas in till Skatteverket en gång per år och som är underlag för hur mycket skatt man ska betala. Man kan deklarera bland annat via sms, telefon eller Skatteverkets hemsida eller app.

vad är Deklaration


När ska deklarationen lämnas in?

Deklarationen ska vara inlämnad senast första helgfria vardagen i maj. Detta förutsatt att det inte är en fredag. I så fall skjuts inlämningsdatumet fram till första kommande helgfria vardag efter denna fredag.

Hur ändrar man en uppgift på deklarationen?

Om något ska ändras på deklarationen sker detta via E-tjänsten eller genom att man ändrar på de förtryckta siffrorna på deklarationsblanketten. Ska förändringar genomföras kan deklaration därmed enbart ske genom E-tjänsten eller att man skickar in deklarationsblanketten. Det är därmed inte möjligt att deklarera via exempelvis sms.

Vilka avdrag kan man göra?

Det finns en rad olika avdrag man kan göra, ett exempel är ränteutgifter kopplade till lån. Fler exempel hitta du här.

Hur kan man skicka in deklarationen?

Deklaration kan ske på flera olika sätt. Man kan godkänna deklarationen via Skatteverkets app, via inloggat läge på deras hemsida, skicka sms eller ringa in till Skatteverket. Det är även möjligt att skriva under blanketten och skicka in eller lämna in den.

När får man tillbaka på skatten?

I deklarationen framgår om man kommer att få tillbaka pengar eller om inbetalning behöver ske. När eventuell utbetalning sker beror på hur och när deklarationen skickats in. Snabbast utbetalning sker till de som har digital brevlåda samt anmält konto och godkänt deklarationen i mars. I detta fall kan utbetalning ske i april. Som senast betalas pengarna ut i augusti eller september. (Exakta datum kan variera år från år).

När ska kvarskatten vara betald?

Om man får slutskattebeskedet i augusti ska kvarskatten betalas in i mitten av november. Kommer detta besked i september ska istället inbetalning ske i december. (Exakta datum kan variera år från år).

Vad händer om man inte skickar in deklarationen?

Om deklarationen inte är inlämnad enligt gällande datum tillkommer först en förseningsavgift. Den var år 2017 på 1250 kr. Man har sedan tre månader på sig att lämna in den. Om så inte sker uppkommer en ytterligare avgift på samma summa. I det fall som deklarationen fortfarande inte är inlämnad efter fem månader uppkommer samma avgift ännu en gång.

I det fall man inte lämnar in deklarationen alls blir man skönbeskattad. Därmed uppskattar Skatteverket personens inkomst och avgör därigenom hur stor skatt som ska betalas. I så fall kan även skattetillägg uppkomma.

Vad är det för skillnad på inkomstdeklaration, självdeklaration och deklaration?

Det finns flera olika deklarationer som kan lämnas in till Skatteverket, exempelvis skattedeklaration för företag samt inkomstdeklarationen för privatpersoner.

Vanligtvis används bara ordet ”deklaration” när man menar deklarationen för privatpersoner. På denna blankett står det inkomstdeklaration även om ordet självdeklaration är det som används i lagarna som reglerar detta. Även om dessa tre olika ord används på något olika sätt så har de alltså samma betydelse.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %