Vad är driftskostnad?

Vad är driftskostnad?

Med driftskostnad menas den totala kostnaden som finns för driften av en bostad. Det som bland annat kan innefattas i driftskostnaden är sophämtning, el, renhållning, samfällighetsavgifter samt försäkringar. I driftskostnaden ingår alltså inte amortering och ränta.

Vad ingår i driftskostnaden?

Vad som ingår i driftskostnaden beror främst på boendeform. Är det hyresrätt består driftskostnaden främst av el och försäkring. Resterande kostnader brukar hyresvärden stå för och är därmed något som betalas indirekt via hyran.

Är det bostadsrätt består driftskostnaden vanligtvis även av uppvärmning samt bostadsrättstillägg på försäkringen. Vad föreningen betalar och vad enskilde bostadsrättsinnehavaren ska betala kan däremot skilja mellan olika föreningar. Ibland betalar föreningen värmen även om det vanligaste är att detta fördelas ut på varje medlem. Däremot brukar bland annat sophämtning, snöröjning och vägunderhåll vara föreningens ansvar och därmed dess kostnad.

För de som bor i villa uppstår det ett flertal andra kostnader som hamnar inom driftskostnaden. Utöver behovet av ett större försäkringsskydd behöver bland annat även vatten, sotning, sophämtning och eventuella samfällighetsavgifter betalas.

Begreppet har däremot inte någon specifik definition och vad som därmed räknas in i driftskostnaden kan variera något.

Kan man lita på de uppgifter som säljaren lämnar gällande driftskostnad?

När en bostad ska säljas får säljaren fylla i ett formulär där driftskostnaden för bostaden anges. Mäklaren kan visserligen kontrollera att kostnaderna ser relevanta ut men det är helt på säljarens ansvar att uppge riktiga uppgifter.

Som köpare ska man även komma ihåg att fråga mäklaren hur många som tidigare bott i bostaden. Driftskostnaden blir ju lägre om det är en ensam person som bott där mot om det varit en hel familj. De uppgifter som anges vid bostadsförsäljning kring driftskostnad kan därmed enbart ses som riktmärke och inget löfte om att kostnaden kommer att vara kring detta belopp när den nya ägaren flyttar in.

Vad ligger en genomsnittlig driftskostnad på?

Den genomsnittliga driftskostnaden på en villa varierar från kommun till kommun. Detta eftersom det är olika höga kostnader för bland annat vatten, el och sophämtning.

År 2013 genomförde Villaägarna en jämförelse av normalstora villor mellan alla kommuner i Sverige. Dyrast var det då i Tjörn där den genomsnittliga kostnaden var 57.364kr/år. Billigaste var det i Lycksele med en kostnad på 42.000kr/år. Riksgenomsnittet var 50.528kr.

Varför bör man veta bostadens driftskostnad?

När ett bolån ska tecknas ser banken till låntagarens möjlighet att betala tillbaka lånet. Utöver ränta och eventuell amortering behöver låntagaren ha kvar inkomst till löpande utgifter samt till bostadens driftskostnad. Är det bostadsrätt är driftskostnaderna vanligtvis inte speciellt stora men på en villa ligger de, som nämnts ovan, kring ca 50.000kr/år. Det skulle innebära en genomsnittlig månadskostnad på drygt 4000kr.

Samtidigt ska man komma ihåg att driftskostnaden varierar kraftigt mellan olika bostäder. Detta till stor del beroende på storlek på bostaden, dess ålder och var i landet den är belägen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %