Vad är effektiv ränta?

Vad är effektiv ränta?

Effektiva räntan är den totala summan av alla kostnader du får när du tar ett lån, omvandlat till en årlig ränta. Startavgift, aviavgift, ränta och uppläggningsavgift är exempel på kostnader som är inkluderade i den effektiva räntan. Den effektiva räntan är ett bra verktyg för att jämföra olika låneerbjudanden.

Vad är effektiv ränta

Räntesats

För alla lån finns en räntesats angiven, den kan vara 0,0 procent och den kan vara 10,0 procent. Detta är den nominella räntan och beräknas enbart på det lånade beloppet. Den effektiva räntan tar utöver den nominella räntan hänsyn till alla former av avgifter som är kopplade till lånet, såsom uppläggningsavgift och fakturaavgifter. Dessa avgifter kan tyckas små, men sammanslagna i den effektiva räntan kan de utgöra en stor del av det lånade beloppet. För att ge en uppskattning om vad den totala kostnaden för att ta ett lån kan bli måste en effektiv ränta uppges såväl i marknadsföring och offerter som i själva avtalet. Dessutom ska en total kostnad för ett lån anges.

Hur beräknas den effektiva räntan?

Att själv räkna ut den effektiva räntan för ett specifikt lån är komplicerat, detta är också en av anledningarna till att den alltid ska presenteras av långivaren. Ekvationen som används beskrivs i Europaparlamentets direktiv och finns också återgiven enligt nedan i Konsumentverkets anvisningar:

X är den effektiva räntan

m är det tal som motsvarar det sista kreditutnyttjandes plats i talföljden

k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ k ≤ m

Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k

tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0

m’ är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden

l är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden

Dl är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning

Sl är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Snabbkrediter och effektiv ränta

För SMS-lån och andra så kallade snabba krediter som löper över en kort tid kan den effektiva räntan ofta uppgå till många hundra procent, ibland även till tusentals procent. Detta eftersom den effektiva räntan alltid beräknas på årsbasis och de kortfristiga lånen i regel betalas tillbaka efter mellan 30 och 90 dagar. Som ett komplement till den effektiva räntan krävs nu också att den totala lånekostnaden anges, vilket kan vara ett tydligare verktyg för att jämföra lån som tas på kort sikt. Ett vanligt missförstånd är att ett lån på 1 000 kronor med en effektiv ränta på 500 procent som ska återbetalas efter 30 dagar kommer att kosta låntagaren 5 000 kronor att betala tillbaka, medan det i själva verket kostar omkring 1160 kronor.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %