Vad är Ensidig Utfästelse?

Vad är Ensidig Utfästelse?

Ensidig utfästelse är att någon förbinder sig att prestera något utan att kräva en motprestation från motparten. De kan förekomma i många situationer, och beroende på sammanhanget finns det olika lagar och regler som har som syfte att skydda och vägleda parterna.

Här går vi igenom några olika situationer där ensidiga utfästelser förekommer.

Gåvor

Ibland förekommer ensidig utfästelse i form av en gåva. När du ger bort en födelsedagspresent behövs sällan några regler för att undvika konflikter, men det kan uppstå situationer då det är värdefullt att veta att det finns lagar att luta sig mot. I fall som gäller gåvor träder gåvolagen in. Enligt den har äganderätten till föremålet inte överförts förrän föremålet fysiskt är överlämnat. Lagen säger dessutom att den som har gjort den ensidiga utfästelsen har rätt att ångra sig fram till att gåvan är överlämnad.

Om personen som ska ge bort gåvan har avlidit måste det finnas en skriftlig utfästelse, ett så kallat gåvobrev, för att mottagaren ska kunna bevisa att hen har rätt till gåvan om den inte redan har överlämnats. När det gäller fastigheter krävs alltid ett skriftligt gåvobrev för att gåvan ska vara giltig.

Bonus på jobbet

Ett annat tillfälle då du kan komma i kontakt med en ensidig utfästelse är på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare berättar att du ska få en bonus, så är det en ensidig utfästelse eftersom bonusen då inte är en del av anställningsavtalet. Det krävs ju inte någon motprestation från din sida. Bonusen är vanligtvis beroende av verksamhetens lönsamhet och din arbetsgivare har rätt att förändra villkoren för den eller dra in den.

Skuldebrev

När du förbinder dig att betala tillbaka en skuld kan ett skuldebrev upprättas och det är då en ensidig utfästelse eftersom det inte finns krav på någon motprestation från långivaren. Dokumentet blir ett slags löfte om att skulden ska återbetalas, med syfte att skydda banken eller personen som har lånat ut pengar. En rekommendation är att alltid upprätta ett skuldebrev, även vänner emellan, för att undvika missförstånd.

Ensidig utfästelse och avtalsrätt

Skillnaden mellan en ensidig utfästelse och ett avtal är att ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter, medan en ensidig utfästelse är ett löfte från den ena parten. När man ska träffa avtal finns det alltid en period innan motparten accepterar anbudet eftersom det vanligtvis är nödvändigt med viss betänketid. Under den här perioden är anbudet en ensidig utfästelse.

Om en konflikt uppstår kring ett anbud i en avtalsförhandling följer man bestämmelserna i avtalslagen – detta trots att anbudet ännu inte är ett avtal. Ett exempel är om motparten accepterar anbudet men anbudsgivaren ändrar avtalets villkor. Då finns avtalslagen som stöd för att vägleda hur parterna ska gå tillväga. Lagen är dispositiv, vilket betyder att den finns till förfogande om man inte har kommit överens om någon annat.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %