Vad är existensminimum?

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det belopp som en person/familj ska ha som minsta inkomst för att ha en rimlig levnadsnivå. Summan ska då räcka till bland annat mat, försäkringar och boende.

Begreppet används bland annat  när Kronofogden gör löneutmätning och därmed starkt begränsar personens inkomst. Den summa som får behållas av inkomsten är personens förbehållsbelopp, kallas vanligtvis för existensminimum. Andra tillfällen då existensminimum beräknas är vid skuldsanering och vid försörjningsstöd.

Hur räknas existensminimum ut?

Grunden för beloppet är boendekostnaden. Är det en hyresrätt är boendekostnaden tydlig då det är den summa som anges på hyresavin, förutsatt att inte avgifter till ex. hyresrättsföreningen ingår.

Är det en bostadsrätt eller villa sker en individuell bedömning utifrån varje situation. Orsaken är att driftskostnaderna för dessa boenden kan variera kraftigt och därtill kan det finnas lån med amortering och ränta som måste betalas.

Utöver boendekostnaden adderas ett normalbelopp. Det är ett belopp som ska räcka till löpande utgifter så som mat, telefon, tv, kläder m.m. Hur stort normalbeloppet är beror på flera faktorer. Främst avgör antal barn i familjen men även om några extra behov finns.

Hur stort är normalbeloppet?

Normalbeloppet justeras en gång per år av riksdagen. Gällande normalbelopp går att se på Kronofogdens hemsida.

Exempel från 2016:

Ensamstående vuxen – 4679kr

Två samboende vuxna (sambo, makar) – 7729kr

Tillägg per barn upp till och med 6 år – 2482kr

Tillägg per barn över 6 år – 2857kr

Tillägget per barn kan minskas om andra bidrag fås för barnet. Detta kan bland annat gälla för barnbidrag, studiebidrag, underhållsbidrag m.m. Den summa som dessa bidrag är på dras av från tillägget på normalbeloppet.

Går det att få tillägg utöver gällande normalbelopp?

Ja, det går att få tillägg utöver det generella normalbeloppet. Det sker då efter individuell prövning där personen får förklara varför ett extra tillägg behövs för att uppnå en ”rimlig levnadsnivå”

Bland annat kan extra tillägg ges för:

Läkarvård – Kostnader både för läkarvård och mediciner. Tillägg kan då enbart ges till att personen kommit upp till högkostnadsskyddet.
Arbetsrelaterad kostnad – Resor med det billigaste färdmedlet till och från arbetsplatsen
Barnomsorg – Kostnad för barnomsorg
Umgänge med barn som inte bor på samma adress – Om en person är försörjningsskyldig för ett barn kan tillägg ges med 40kr för varje dag barnet är hos personen.
Underhållsbidrag – Om personen betalar underhållsbidrag till den andre föräldern eller till barn över 18 år får tillägg göras för detta.
Specialkost – Tillägg kan ges för specialkost men då krävs det läkarintyg på att detta krävs.
Glasögon – Krav är i detta fall intyg från optiker att glasögon behövs samt kostnadsförslag från återförsäljare
Tandvård – För att få bidrag för tandvård måste intyg visas upp från tandläkaren där vårdbehovet styrks. Dessutom ska man även be om ett kostnadsförslag och intyg på att  det är det billigaste alternativet. I ansökan bör det även framgå vilken del av den totala kostnaden som personen beräknar betala själv.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %