Vad är extrakort?

Vad är extrakort?

Ett extrakort är ett bank-, betal-, eller kreditkort som är kopplad till samma konto/kredit som ett annat kort. Genom att ha extrakort kan flera personer handla var för sig samtidigt som kostnaden hamnar på samma faktura eller dras från samma konto.

vad är extrakort

Vem har ansvar om ett extrakort missbrukas?

Hos vissa kortutgivare är huvudkontoinnehavaren alltid ansvarig för skulden. Om extrakortet skulle missbrukas kommer kravet helt och hållet ställas mot personen som står som huvudansvarig.

Hos andra kortutgivare är alla kortinnehavare solidariskt betalningsansvariga. Detta innebär att kreditgivaren kan välja att rikta kravet mot valfri person som har kort. Detta oavsett om det är huvudkontoinnehavaren eller den person/de personer som har extrakort.

Kostar det att ha ett extrakort?

Det är upp till kortutgivaren att avgöra om det ska finnas en kostnad för extrakort eller inte. En del har därmed valt att inte ta ut någon avgift alls medan andra har en kostnad per extrakort. Denna kostnad är däremot alltid lägre än årsavgiften på det första kortet som tecknas.

Vad är fördelen med att ha extrakort?

Det finns flera fördelar med att ha ett extrakort.

För det första skapar det en tydlig överblick över de inköp som skett under en månad. Detta eftersom de gemensamma inköpen samlas på en faktura. På fakturan går det däremot att se vilka inköp som skett med respektive kort.

För det andra samlas bonusar och poäng på samma konto (gäller främst på kreditkort). Ett stort antal kreditkort har bonusfunktion som gör att alla inköp genererar bonus/återbäring. En del av dessa har även stegvis bonus vilket gör att man tjänar mer på att samla poängen tillsammans än var för sig.

För det tredje är det ett sätt att ge en person under 18år ett kreditkort. Hos flera kreditkortsutgivare går det nämligen att teckna extrakort till personer som är minst 16år.

Vad är det för skillnad på extrakort till bankkonto, betalkort och kreditkort?

Bankkonto – Alla kort är i detta fall kopplade till samma bankkonto. När de används dras pengar från kontot och kan därmed inte användas om kontot är tomt.

Betalkort – Alla inköp som sker med korten samlas på samma faktura. Fakturan betalas sedan till sin helhet kommande månad.

Kreditkort – Alla inköp som sker med korten samlas på samma faktura. Kreditkorten har även en kreditgräns som alla korten tillsammans utnyttjar. Är kreditgränsen låg är det lätt att den snabbt utnyttjas till sin helhet med ett eller flera extrakort. När fakturan kommer går det att välja att betala den helt eller delbetala den mot en räntekostnad.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %