Vad är Factoring?

Vad är Factoring?

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänster där företag belånar eller säljer sina fakturor till finansbolag som direkt betalar ut större delen av fakturabeloppet. Med factoring får företaget snabbt loss kapital som är bundet i kundfakturor och därmed förbättras företagets likviditet.

Olika begrepp inom factoring

Fakturabelåning innebär att ett företag lånar från ett finansbolag med sina kundfakturor som säkerhet till dess att slutkunden har betalat. Finansbolaget tar på sig ansvaret för fakturahanteringen men om kunden inte skulle betala är företaget som belånat sina fakturor ansvarigt för att ersätta finansbolaget.

Fakturaköp innebär att ett finansbolag köper ett företags kundfakturor. Finansbolaget tar då på sig ansvaret för fakturorna och om slutkunden inte betalar är det finansbolaget som får ta förlusten. Tjänsten medför större risk för finansbolaget och därför är avgiften för fakturaköp högre än för fakturabelåning.

Fakturaköp med regress betyder att finansbolaget har rätt att överlåta eller sälja tillbaka fakturan till företaget. Om kunden inte betalar inom utsatt förfallotid är företaget tvunget att ersätta finansbolaget, vilket i praktiken innebär att företaget har det yttersta ansvaret för fakturan.

Fakturaköp utan regress innebär att finansbolaget ansvarar för fakturan. Om kunden inte betalar har finansbolaget ingen rätt att kräva ersättning från företaget. Eftersom fakturaköp utan regress innebär en större risk för finansbolaget har tjänsten en högre avgift än vid fakturaköp med regress.

Factoring – En affärsmodell med en lång historia

Att använda sig av finansiella tjänster är inget nytt påfund, och factoring är inget undantag. Affärsmodellen etablerades redan på 1400-talet i England, och under 1600-talet tog pilgrimer factoring till Amerika där det har använts sedan dess.

I början användes tjänsten främst för att finansiera stora internationella köp, men under de kommande århundradena skulle tjänsten förändras och utvecklas till att likna det affärsupplägg som används idag. Trots att factoring blev en alltmer vanlig företeelse i Europa under 1900-talet skulle det dröja ända till 1993 innan tjänsten nådde Sverige. Idag är factoring en väletablerad tjänst som används av både stora och små företag.

För- och nackdelar med factoring

God likviditet är viktigt för alla företag, oavsett storlek och bransch. När du använder dig av factoring får du pengarna betydligt mycket snabbare än om du måste vänta på att kunden ska betala fakturan. Det ger dig möjlighet att driva och expandera din verksamhet samtidigt som du undviker de likviditetspåfrestningar som försenade betalningar kan medföra.

En annan fördel är att finansbolaget tar över ansvaret för att hantera och skicka ut dina kundfakturor. Det är särskilt fördelaktigt för mindre företag som inte har egen ekonomiavdelning som sköter fakturahanteringen. Företagets administrativa arbete minskar och du kan lägga mer tid och resurser på viktigare saker. Vissa använder tjänsten regelbundet och andra som en engångslösning när de är i behov av att snabbt få loss kapital.

Nackdelen med factoringtjänsten är att den inte är gratis. Finansbolaget som går in med kapital tar ut en fast avgift eller en viss procent av fakturabeloppet. Priset beror på vilken typ av factoringtjänst du väljer, men de flesta finansbolag är duktiga på att skräddarsy lösningar så att de ska passa just dina behov.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %