Vad är faktura?

Vad är faktura?

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav. Det vanligaste är att det skickas från ett företag men kan även skickas ut av föreningar, organisationer m.m. Exempelvis skickar långivare ofta ut en faktura för betalning av ränta på lån. På fakturan ska det bland annat finnas information om vad som betalningskravet gäller för samt inom vilken tid betalning ska ske.

vad är faktura

Vilken information ska finnas på en faktura?

Faktureringsdatum – Det datum som fakturan skickas.

Leveransdatum – Det datum som produkten eller tjänsten levererades. Om det är flera leveransdatum ska dessa anges. Ett alternativ är att ange leveransmånad.

Fakturanummer – Varje faktura ska ha ett löpnummer som gör den lättare att identifiera den och enklare att sedan hitta den i bokföringen.

Säljarens adress och identitet– Säljarens fulla adress och kontaktuppgifter ska anges samt dess organisationsnummer. Är det en Enskild firma är organisationsnumret samma sak som personnumret. Är det en privatperson som säljer anges personnumret.

Säljs tjänster är det även ett krav på att det nämns att företagaren har godkänd F-skatt.

Köparens adress och identitet –  Köparens fulla adress och kontaktuppgifter ska anges samt organisationsnummer eller personnummer.

Specifikation – På fakturan ska det framgå vilka produkter eller tjänster som fakturan gäller för. Här anges även enhetspris och hur många enheter som köpts. På fakturan ska det även anges hur pengarna ska betalas dvs. om det är till PG/BG, banköverföring eller annat.

Momsregistreringsnummer – Säljarens momsregistreringsnummer ska finnas med. Om det är köparen som ska redovisa momsen (vilket innebär omvänd skatteskyldighet) måste även köparens momsregistreringsnummer anges. I detta fall bör även en kortare förklaring finnas med varför inte säljaren tar ut momssumman.

Momssats – Det totala momsbeloppet för hela köpet.

Betalningsvillkor – Med betalningsvillkor menas inom hur många dagar som betalning måste ske innan företaget kan välja att skicka en påminnelse eller lämna över ärendet till Inkasso. Förfallodatum ska alltid stå och är vanligtvis 10,15 eller 30 dagar efter fakturadatum.

Villkor vid fördröjning – Vid försening har företag rätt att ta ut påminnelseavgift (60kr) samt dröjsmålsränta. Detta ska då anges på fakturan om det är ett företag som säljer till en privatperson. Är det en faktura från ett företag till ett annat företag kan istället förseningsavgift tas ut. Någon information om att den kommer att tas ut behöver då inte anges på fakturan.

Totalbelopp – Det totala beloppet exkl. moms samt det totala beloppet inkl. moms förutsatt att moms ska betalas av fakturamottagaren.

Aviavgift – Ibland förekommer det aviavgift/fakturaavgift. Detta ska då tydligt framgå på fakturan.

Vad är en kreditfaktura?

Om en faktura skickats ut på ett belopp och sedan ska ändras eller strykas helt behöver en kreditnota (kreditfaktura) skapas. Det kan exempelvis vara att en person betalat fakturan för mottagna varor men sedan ångrar sig och vill lämna tillbaka dessa.

Fakturan är då nästan identisk men med skillnaden att ett negativt belopp anges som slutsumma. Det påvisar att kunden ska få tillbaka pengar.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %