Vad är fast ränta?

Vad är fast ränta?

Fast ränta innebär att räntan är på samma nivå (fast) under en viss period. Det förekommer både inom lån och inom sparande. Inom lån brukar det även kallas att man har ”bunden ränta” eller ”bundet lån”.

vad är fast ränta

Skiljer sig räntesatsen mellan fast och rörlig ränta?

Sparkonto: Ju längre bindningstid som väljs desto högre ränta går det att få. Under bindningstiden är räntan fast på den nivå som angavs när kontot öppnades.

Lån: Fast ränta har generellt högre räntesats än rörlig ränta. Men i gengäld vet låntagaren exakt vad lånekostnaden kommer vara varje månad.

Vilka fördelar finns med fast ränta?

Sparkonto: Fördelen sitter främst i att en högre ränta går att få än på sparkonton utan bindningstid. De sparkonton som har fast ränta har bindningstid och ger därmed högre ränta.

Lån: Fördelen med att välja fast ränta på lån handlar om att veta vad lånet kommer att kosta. Motsatsen är rörlig ränta där räntekostnaden både kan öka och minska under lånetiden.

Vilka nackdelar finns med fast ränta?

Sparkonto: För att få fast ränta krävs det att pengarna är bundna och därmed inte lika lättillgängliga. I vissa fall går det att ta ut pengar i förtid men då tillkommer ofta en viss kostnad. Det finns även sparkonton där uttag i förtid inte alls är möjligt.

Lån: Nackdelen med att ha fast ränta på ett lån är att räntan ofta är något högre än den rörliga räntan.

Hur lång tid kan räntan vara fast?

Sparkonto: Det vanligaste är att sparkonton med fast ränta erbjuds på 3 månader upp till 5 år.

Lån: Fast ränta finns inom snabblån, privatlån och bolån. Men det förknippas främst med bolån. På bolån brukar det gå att ha fast ränta på mellan ett och tio år.

De som väljer rörlig ränta har samma ränta i tremånadersperioder. Visserligen är räntan fast under den tiden men detta kallas ändå för rörlig ränta.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %