Vad är Fintech?

Vad är Fintech?


Fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna där IT-teknologin möter finansvärlden och därigenom skapar nya produkter och tjänster. Ett företag inom fintech söker därmed en mjukvarulösning på ett behov inom finansbranschen.

vad är Fintech


Underlättar för användaren


Fintech är IT-innovationer som skapar smidiga tjänster inom exempelvis bank, försäkring, investering, finansiering och betalning. Det kan även vara säkerhetssystem eller liknande tjänster som slutanvändaren inte märker av men som behövs för andra tjänsten ska fungera på ett korrekt sätt.


För privatpersoner underlättar därmed dessa tjänster hanteringen av privatekonomin. Detta oavsett om det handlar om att ha kontroll på sina utgifter, byta försäkringsbolag eller betala en faktura till ett E-handelsföretag.


Till viss del är det mobilt BankID som skapat förutsättningen för fintech-företag att utveckla sina tjänster. Identifiering går blixtsnabbt och personer kan själv välja vilka tjänster som ska interagera med information från banker, försäkringsbolag och andra företag där säker inloggning krävs.


Med det europeiska betalningsdirektivet (PSD2) ökar möjligheterna ytterligare för både fintech-företag och konsumenter. Det innebär i korthet att bankerna inte får behålla monopol på flera av deras betaltjänster (börjar gälla från 1 jan 2018).


Fintech utmanar den traditionella banksektorn


Med ett stort utbud av tjänster som bland annat hjälper konsumenten att spara, låna och investera är det inte längre självklart att ha samtliga finansiella tjänster hos en och samma bank. De traditionella banktjänsterna är ofta både dyrare och mindre användarvänliga än de tjänster som växer upp inom fintech. Samtidigt har utvecklingen inom fintech pressat bankerna att skapa egna tjänster och lösningar som delvis kan möta denna konkurrentsituation.


Många konsumenter väljer alltså i första hand en app eller webbaserad tjänst som möter deras behov. Denna tjänst har mycket ofta interaktion med en bank, försäkringsbolag, aktiemäklare osv. Istället för att, som förr, välja bank och sedan acceptera det utbud av tjänster som finns väljs istället en tjänst som skapar mervärde utan att den alltid är knuten till en specifik bank. På detta sätt utmanar fintech den traditionella banksektorn.


Stort i Sverige


Över hela världen har intresset för fintech ökat kraftigt. Siffror från Accenture visar att investeringarna ökade från 930 miljoner USD år 2008 till ca 12 miljarder USD år 2015. I Sverige är utvecklingen extra stark med förhållandevis många företag inom denna bransch. När Atomics genomförde en undersökning kring startups inom denna bransch visade det sig att Sverige hade flest startups per capita.


Att fintech är stort i Sverige visar sig även i att Stockholm ibland benämns som ”Europas näst största fintech hub”. Några av de större företagen inom denna bransch startades just här, exempelvis Klarna och iZettle.


Risker med fintech


Ett stort antal fintech-tjänster som vänder sig mot privatpersoner interagerar med företag i finanssektorn. Användaren anger personuppgifter och loggar in med BankID för att identifiera sig. Därefter kan tjänsten hämta information om personen från exempelvis banken, kreditkortsföretaget eller försäkringsbolaget. Det är spridningen av denna information och de nya betalningsmöjligheterna som fått en del kritik.


Både Riksbanken, FSB (Financial Stability Board) och amerikanska finansdepartementen har påpekat att problem kan uppstå gällande tillsyn. Detta inte minst hos de allra minsta företagen då dessa inte omfattas av samma tillsyn som de större och mer etablerade.


En viss risk finns även att det blir svårare att upptäcka olaglig verksamhet om transaktionerna flyttas bort från de större och traditionella aktörerna.


Som konsument bör man även vara uppmärksam på fördelar och nackdelar med olika betalningslösningar. Ett exempel är att flera E-butiker erbjuder betalning med Swish. Detta räknas därmed som kontantbetalning och någon leveranssäkerhet ges därmed inte från banken. Skulle betalning ske med kort, och varan inte levereras, kan däremot banken återbetala summan.


Exempel på stora företag inom fintech


Klarna – Klarna grundades 2005 och erbjuder främst smidiga betalningslösningar inom E-handeln. Bland annat tar de kreditrisken mot E-butiken vilket sker genom att det är Klarna som administrerar faktureringen. Kunder som handlar via Klarna kan även välja att delbetala sina köp över flera månader samt samla flera inköp på en och samma faktura.


Expansionen gick mycket snabbt och fem år efter att företaget grundades listades de av Dagens Nyheter som ett av de företagen i Sverige med snabbast tillväxt. År 2017 fick Klarna banktillstånd vilket skapade förutsättningar för ett bredare utbud av tjänster samt ytterligare expansion av företaget.


Billhop – Billhop grundades 2011 och erbjuder en tjänst där fakturor kan betalas med kreditkort. Det är något som är betydligt större i exempelvis USA än i Sverige men efterfrågan har vuxit och idag finns flera företag med liknande affärsidé. På senare tid har Billhop främst valt att vända sig mot företagare och möta deras behov. Det har bland annat resulterat i krediter som är kopplade till fysiska eller digitala kreditkort.


iZettle – iZettle grundades 2010 och lanserade då en mobilapplikation som skapade möjligheten att ta betalt med kort via mobiltelefonen. Tjänsten blev snabbt extremt populär hos småföretag, föreningar och organisationer som inte lockats av de betallösningar som marknaden fram till dess erbjudit. Framförallt uppskattas dess flexibilitet, mobilitet och att det enbart finns en rörlig avgift.


Trustly – Trustly grundades 2008 och har en tjänst som gör att betalning kan ske direkt från ett bankkonto vid köp hos exempelvis en E-butik. Med lösningen (ofta kallad för Direktbetalning) skapades ett komplement till att kortbetalning och fakturabetalning. Direktbetalning har uppskattats stort bland kunder som inte vill ge ut sina kortuppgifter men ändå betala varan direkt. Företaget har även expanderat till den europeiska marknaden.

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %