Vad är förfallodatum?

Vad är förfallodatum?

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på fakturor vilket därmed anger vilket datum som fakturan ska vara betald. Om inte betalning sker inom förfallodatum har kreditgivaren rätten att skicka påminnelse (med påminnelseavgift och dröjsmålsränta) alternativt driva ärendet vidare via Inkasso eller Kronofogden.

Hur lång tid framåt sätts ett förfallodatum?

När en faktura skickas ut anges alltid ett förfallodatum. Det är mycket vanligt att detta datum är 30 dagar efter fakturadatum. Men det finns även företag som kräver att betalning ska ske inom 10 eller 15 dagar.

Det finns ingen lag som reglerar hur långt fram ett förfallodatum måste sättas. Är det ett köp mellan en privatperson och ett företag finns däremot en lag som delvis påverkar detta. Enligt Konsumentköplagen (36§) får inte förfallodatumet vara innan varan är levererad.

Går det att flytta förfallodatumet framåt?

Det är kreditgivaren som avgör som förfallodatumet får flyttas framåt eller inte. Om denna möjlighet finns tillkommer däremot ofta en räntekostnad under denna period.

Men även de kreditgivare som vanligtvis inte erbjuder detta alternativ kan i vissa fall göra undantag. Som kund bör man alltså kontakta företaget och förklara sin ekonomiska situation. Det kan då vara möjligt att exempelvis få skjuta upp betalningen en månad eller hitta andra passande lösningar.

Räcker det med att betala fakturan på förfallodatumet?

Det förfallodatum som anges är det datum som kreditgivaren ska ha pengarna tillgängliga. Om en betalning sker via PG/BG tar denna överföring någon dag och i detta fall kan alltså inte betalning ske på förfallodatumet. Är det däremot en banköverföring som sker inom samma bank är detta en möjlighet eftersom betalningen då når mottagaren direkt när den är slutförd.

Vad händer om förfallodatumet är en helgdag?

Då bankerna är stängda på helgdagar kan inte en betalning regleras en sådan dag. Om förfallodatumet hamnar på en helgdag, en storhelg eller på en lördag så räcker det med att penarna är tillgängliga hos mottagaren kommande bankdag.

Vad ska man göra om betalning inte skett innan förfallodatumet?

Betalat, men för sent – Om betalning exempelvis skett på förfallodatumet (eller någon dag efter) kommer betalningen registreras försent hos mottagaren. I vissa fall kan detta göra att en påminnelse skickas ut. Ta då kontakt med kreditgivaren och berätta vilket datum som betalning skett.

Svårt att betala – Om betalning inte skett på grund av att kredittagaren inte haft ekonomiska möjligheter att betala fakturan bör kreditgivaren direkt kontaktas. Det brukar gå att få individuella betalningsplaner eller uppskov med betalning under en period. Att inte betala fakturan alls är det absolut sämsta alternativet. Då tillkommer det snabbt kostnader så som påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och slutligen kostnader för inkasso.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %