Vad är Förhöjt prisbasbelopp?

Vad är Förhöjt prisbasbelopp?


Förhöjt prisbasbelopp är ett basbelopp som bland annat reglerar tilläggspension/ATP. Detta för personer födda 1938-1953. Storleken på detta basbelopp beräknas årligen ut av SCB beräknat på gällande inflation. Nivån på det förhöjda prisbasbeloppet är någon procent högre än på det grundläggande prisbasbeloppet.


Vad används Förhöjt prisbasbelopp till?


Förhöjda prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna pensionspoäng i det gamla pensionssystemet. Därmed påverkar det personer som är födda 1938-1953 och har tilläggspension/ATP.


Det har även använts för att räkna ut vilket tak som ska gälla på den allmänna pensionen, något som inte längre sker.


Vad avgör nivån på Förhöjt prisbasbelopp?


Prisbasbeloppet regleras av socialförsäkringsbalken och kan korrigeras en gång per år. Hur prisbasbeloppet ska ändras beror på de uträkningar som SCB årligen gör och som sedan regeringen får fastställa.


När prisbasbeloppet ska räknas ut fastställs först ett jämförelsetal. Detta tal speglar förhållandet mellan prisläget under juni föregående år och prisläget från samma månad år 1997. I och med att inflationen gör att prisläget ökar kommer även detta jämförelsetal att öka med tiden. Detta jämförelsetal multipliceras sedan med 36 396 varpå man avrundar till hundratal.


Det som skiljer mellan prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp är den summa som jämförelsetalet multipliceras med. Istället för 36 396 så gäller 37 144 vid ett förhöjt prisbasbelopp.


År 2017 gällde därmed följande uträkning: 37 144 * 1,2299 = 45 683. Detta avrundades sedan till 45 700kr. Det var då 500 kr högre än föregående år.


Hur högt är det förhöjda prisbasbeloppet?


Gällande nivå på det förhöjda prisbasbeloppet går att se på scb.se. Det framgår även på pensionsmyndigheten.se eftersom detta prisbasbelopp tydligt påverkar vissa delar av pensionssystemet.


År 2017 var prisbasbeloppet på 44 800 kr samtidigt som det förhöjda prisbasbeloppet var på 45 700 kr.


Vad skiljer mellan prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp?


Det är två saker som skiljer mellan prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp.

 

  • Nivån


Ett förhöjt prisbasbelopp är något högre än ett prisbasbelopp. Se uträkning ovan.

 

  • Användning


Prisbasbeloppet används för att bland annat räkna ut förmåner, avgifter och i viss mån böter. Det påverkar exempelvis sjuk- och föräldrapenning, studiemedel och grundavdrag samt jobbskatteavdrag. Det är alltså betydligt fler saker som ett prisbasbelopp påverkar än ett förhöjt prisbasbelopp.


Ett förhöjt prisbasbelopp används främst för att beräkna hur stor tilläggspension/ATP som personer ska ha som är födda 1938-1953.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,09%

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,09%