Vad är förtidsåterbetalning?

Vad är förtidsåterbetalning?

Den person som förväntas få tillbaka skattepengar kan ansöka om förtidsåterbetalning av denna summa. Ansökan skickas in till Skatteverket och orsaker för att förtidsåterbetalning ska godkännas kan exempelvis vara begravningskostnader eller för kunna betala skulder hos Kronofogden. Om Skatteverket godkänner ansökan betalas alltså pengarna ut tidigare än planerat.

vad är förtidsåterbetalning

Vad krävs för att få förtidsåterbetalning?

Det är enbart de personer som förväntas få överskott på inbetald skatt som kan få återbetalning. Kravet är även att summan minst uppgår till 0,2 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet var år 2016 på 44.300kr vilket innebär att summan måste uppgå till 8860kr.

För att få förtidsåterbetalning ska en ansökan skickas in till Skatteverket där man bland annat anger orsaken till att pengarna bör betalas ut i förtid. Detta sker på blankett SKV 4218 som går att ladda hem via Skatteverkets hemsida.

Några av de orsaker som anses vara godkända är:

Begravningskostnader – I det fall som någon person inom familjen avlidit
Skulder – Kan exempelvis vara skulder hos Kronofogden
Skatteskulder – Betalning av skatteskulder som annars riskeras restföras
Felaktigt beslut – Om Skatteverket tagit felaktigt beslut gällande bland annat skatteavdrag
Emigration – Vid emigration kan förtidsåterbetalning godkännas
I ansökan ska inkomstdeklarationen bifogas. Om personen inte fått inkomstdeklarationen ännu måste handlingar bifogas som styrker samtliga inkomster, skatteavdrag m.m.

När kan ansökan om förtidsåterbetalning ske?

I princip går det att skicka in en ansökan dagen före planerad utbetalningsdag av restskatten. Men ju närmare utbetalningsdatum desto mindre chans är det att Skatteverket godkänner ansökan. För att den ska bli beviljad krävs det att Skatteverket anser att det är ”Oskäligt” att personen ska vänta på ordinarie utbetalningsdag.  Är det då enbart några dagar eller ett fåtal veckor till ordinarie utbetalningsdag är chansen betydligt mindre än om det är flera månader kvar.

Kan förtidsåterbetalning även ske för F-skatt (Företag)?

De som har Enskild firma, Aktiebolag eller annan företagsform kan inte få förtidsbetalning av skatten. Det som går att göra är att begära omprövning av gällande debitering. För fysiska personer sker detta via blankett SKV4314 och för juridiska personer SKV 4313.

Vad är jämkning?

På grund av gällande skatteförfarandelag är det idag svårare att få förtidsåterbetalning än tidigare. Skatteverket rekommenderar därför att man i möjligaste mån istället ska ansöka om jämkning. Detta kan ske av löntagare samt pensionärer. Jämkning kan ske via blankett SKV 4302.

Med jämkning menas att arbetsgivaren genomför högre/lägre avdrag för skatteinbetalning än vad som är standard enligt gällande skattetabell. Därmed kan man justera skatteinbetalningarna så att inte något större överskott uppkommer.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %