Vad är förtidslösa lån?

Vad är förtidslösa lån?

Att förtidslösa ett lån betyder att man återbetalar detta till sin helhet innan planerad amorteringstid är över. Detta får alltid göras på snabblån och privatlån utan att någon extra kostnad tillkommer. På bolån kan det däremot uppkomma en ränteskillnadsersättning.

Vad är förtidslösa lån

Vilka lån går att förtidslösa?

Alla lån kan förtidslösas. Det är reglerat enligt lag. Någon kostnad får då inte förekomma. Är det däremot bolån får en ränteskillnadsersättning tas ut av banken.

Varför ska man förtidslösa ett lån?

Den främsta orsaken till att förtidslösa lån är att ett bättre ekonomiskt alternativ finns.

Samla lån och minska lånekostnaden– En person som har många småkrediter kan i de flesta fall spara på att samla alla dessa smålån i ett större lån. Det kan exempelvis vara att ett privatlån tecknas för att lösa smslån, kreditkortsskulder och andra dyra krediter. Genom att förtidslösa dessa lån och istället ha ett större privatlån går det ofta att få en betydligt lägre månadskostnad.

Nya förutsättningar ger lägre ränta – När ett privatlån tecknas ser kreditgivaren på kredittagarens ekonomiska situation och sätter räntan utifrån det. Men förutsättningarna kan ändras över tid. Personen kanske får tillsvidareanställning eller högre lön. Ett annat alternativ är att betalningsanmärkningar har löpt ut och att de därmed inte längre är aktiva. Med nya förutsättningar går det att få lägre ränta. I detta fall tecknas ett privatlån med låg ränta för att förtidslösa ett privatlån med högre ränta.

Betala av lån och undvik räntekostnaden – Ett lån innebär alltid räntekostnader. Finns möjligheten att betala av lånet helt är det därmed oftast det bästa ekonomiska alternativet. Det enda undantaget är på bolån då ränteskillnadsersättningen kan göra det dyrt att lösa lånet i förtid.

Vad kostar det att förtidslösa ett bolån?

Är det ett bolån med rörlig ränta kostar det inget att förtidslösa lånet. Är det däremot bunden ränta tillkommer en ränteskillnadsersättning. Hur denna ersättning räknas ut beror på när lånet tecknades. De äldre reglerna gäller på lån som tecknats före 1 juli 2014 och de nya reglerna på bolån som tecknats efter detta datum.

Den nya regeln innebär att avgiften maximalt får vara skillnaden på gällande lån och ränta som vid betalningstillfället generellt gäller för bostadsobligationer. På denna räntesats sker därefter ett tillägg på 1%. Ränteskillnadsersättningen räknas som en räntekostnad och kommer därmed att nämnas i deklarationen för eventuellt ränteavdrag.

Det bästa sättet är att fråga banken hur stor ränteskillnadsersättning som måste betalas om lånet skulle förtidslösas. I vissa fall kan det vara ekonomiskt försvarbart att lösa lånet för att få en lägre ränta hos en annan bank. Men oftast är kostnaden så hög att det är bättre att vänta ut bindningstiden. Vid kontakt med banken ska man även fråga hur länge som detta pris gäller.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %